Zariadenie pre chladenie tepelne namáhaných valcov

Číslo patentu: 260321

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čepel Ladislav, Banič Dušan, Kopera Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 . h Autor vynálezu ŠURIANSKY JOZEF ing., CHMÚRNY AN prof. ing. DrSc.,laureát Štátnej ceny Kl. Gottwaidaą, BRATISLAVARiešenie sa týka schémy CCD filtra, krorý využíva prvok s náboj-ovou väzbou. Účelom riešenia, je možnosť preiaxdenia CCD fiitrva a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii filtrov. Podstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovtou väzbvo-u, ďalej je signál spracov-ávaný postupne v prvom vzorkovacom obvode, v h-radlovacom obvode, v. signálnovom integrátore, v drulrom vzorkovacom obvode, kde dostávame v-ýsrupný signál. Riadenie je zabezpečené riadiacim obvodom signálmi prlvádzanými do jednotlivých blokov CCD filme

MPK / Značky

MPK: B21B 27/10

Značky: zariadenie, valcov, namáhaných, chladenie, tepelně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260321-zariadenie-pre-chladenie-tepelne-namahanych-valcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre chladenie tepelne namáhaných valcov</a>

Podobne patenty