Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

32 (31) 33 Právo přednosti od 10 10 B 3 23232 A/83 ItálieÚRAD PRO VYNÁĽGIY 45 Vydájno 15 05 39 A OBIEVY(72) Autor vynálezu PEZZOLI NELLO, LEFFE BERGAMO Itálie731 Majitel patentu VAMATEX S.P.A., VILLA DI SERIO, BERGAMO Itálie54 Lamela na vedení iehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojůLamela pro vedení jehel se skřipcen v prošlupu tkacích strojů je vytvořena jako asymetricky tvarovaná destíčka, jejíž horní strana je odfíznuta pro vytvoření dvou stranově zešíkmených zobců, vymezujících vodicí lůžka pro jehlu, přičemž zobec blíže paprsku tkacího stroje je vyšší než druhý z 0 ~ bec. Vodicí lůžlšo má stejné protilelnlé konce půlkruhov-ého nebo klínovitého tvaru a na straně protllehlé z-obců vnitřní má středové vybrání.Vynález se týká lamely pro vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů a vodicího ústrojí těchto jehel.je známo, že na jehlových tkacích strojích, na nichž jsou jehly se skřipcem uvnitř prošlupu nuceně vedený, vznikají vzájemné si odporující požada-vky účinného vedení jehel a účinné ochrany osnovních nití proti nárazům a proti styku s vodicím ústrojím jehel, které mohou vést k odběru a/nebo přetrhu osnovních nití.Uvedené nevýhody známého řešení odstraňuje lamela pro vedení jehel se skripcem v prošlupu tkacích strojů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena asymetricky tvarovanou destičkou, jejíž horní strana je odříznuta pro vytvoření dvou stranově zešikmených zobců vymezujících vodicí lůžko pro jehlu, z nichž jeden zobec blíže paprsku tkacího stroje je vyšší než druhý zobec, přičemž vzájemné protilehlé konce vodicího lůžka mají stejný půlkruhovitý nebo klínovitý tvar, zatímco strana vodicího lůžka, protilehlá zobcům, má vnitřní středové vybraní.Příkladné provedení vynälezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje pohled na lamelu V nárysu zabudovanou ve vodicím ústrojí jehel, obr. 2 pohled na pozměněné provedení lamely z obr. l a obr. 3 axonometrický pohled na vodicí ústrojí jehel.Lamela 1 je podle vynálezu vytvořena jako vasymetricky tvarovaná kovová destička,jejíž horní strana je odříznuta pro vytvoření šikmených zobců 2, 3, vymezujících V horní části lamely 1 vodicí lůžko 4 pro jehlu 5. Toto vodicí lůžko 4 pro jehlu 5 má vzájemně protilehlé konce B půlkruhovítého tvaru a vnitřní středové vybraní 7.ehla 5 je pak tvarována tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale dosahováno kruhovitým a klínovitým tvarem. K dosažení toho by tvar vodicího lůžka 4 neměl být souběžný s povrchem jehly 5 v.části dolních bran tohoto uložení, to je voblasti X na obr. 1 a Z, nýbrž by měl se samotnou jehlou 5 svírat určitý úhel.Při uspořádání tohoto druhu, díky zmenšeným rozměrům a zvláštnímu tvaru vodicího lůžka 4 v lamele 1 a jehly 5, za předpokladu, že přesně lícuje s tvarem vodicího lůžka 4, je prakticky nemožné, aby osnovní uit, dotýkající se jehly 5, byla zatažena dovnitř l-amely 1 a ustřižena, jak se často stává u obvyklých uspořádání.Při uspořádání podle vynálezu, vodicí plochy lamely 1, s nimiž je jehla 5 ve styku,svírají mezi dolními hranami a povrchem jehly 5 určitý úhel, čímž je zabráněno jakémukoliv zasunutí osnovních niti mezi lamelu 1 a jehlu 5, a to v důsledku různého sklonu exponovaných ploch vzájemného styku mezi lamelou 1 a jehlou 5.Dále pak skutečnost, že obě strany jehel 5 se skřlpcem jsou vedeny do jediné lamely 1, umožňuje zabránit - mnohem účinněji než u známých uspořádání - zasunutí osnovních nití pod zobec 2 lamely 1, který je vyšší a blíže paprsku, poněvaclž oblouk,který jsou osnovní niti schopné opisovat mezi oběma zobci 2, 3, má menší šířku.Pokud se týká možnosti vniknutí osnovní niti do lamely 1 shora, při přechodu přes ni, je tomu zabráněno - jak je zřejmě tím, že zobec 2 bližší jnaprsku vyčnívá více než protilehlý zobec 3.Vynález se týká také vodicího ústrojí jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů.vodicí ústrojí je tvořeno soustavou lamel 1, zasunutých ve vzájemné stejných vzdálenostech v profilu 10 obr. 3 - tvaru hranatého pismene Y a pevně spojeném s bidlem tkacího stroje, nebo tvořícím jeho část. Lamely 1 jsou svoji částí protilehlou zobcům 2, 3 v- profilu 10 upevněny zalitím pryskyřicí B.Lamela na vedení jehel se skřlpcem v prošlupu tkacích strojů, vyznačující se tím, že je tvořena asymetricky tvarovanou destičkou, jejíž horní strana je odříznuta pro vytvoření dvou stranově zešikmených zobců 2, 3, vymezujících vodicí lůžko 4 pro jehlu 5, z nichž jeden zobec (2) blíže pa prsku tkacího stroje je vyšší než druhý zobec 3, přičemž vzájemné protilehlé konce 6, 8 vodicího lůžka 4 mají stejný půlkruhovitý nebo klínovitý tvar, zatímco strana vodicího lůžka 4 protilehlá zobcům 2, 3, má vnitřní středové vybraní 7.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/12

Značky: strojů, prošlupu, skřipcem, vedení, jehel, lamela, tkacích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259871-lamela-na-vedeni-jehel-se-skripcem-v-proslupu-tkacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů</a>

Podobne patenty