Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových brzd planetového súkolesia

Číslo patentu: 259376

Dátum: 17.10.1988

Autor: Brngál Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB PIO WMAlHv 45 Vydané 15 03 89 A cum75 Autor vymálezu BRNGÁL ÄN ing., BOJNICE54 Zariadenie pre striadavá ovládanie dvoch lamelových bŕzd planétuvého súknlesiaZariadenie pre striedavé mechanické ovládania dvoch susediacich lamelových bŕzd so spoločným prítlačným kotúčom medzi nimi, kde obe lamelové brzdy sú süosê s planětovvým súkolesím s dvojitými alebo spoluzaberajúcimi satelitmi. Ovládacia sila sa dá dosahovať rukou, zariadenie má malé rozmery, takže je zvlášť výhodné pre stavbu prenosných zariadení.vynález sa týka zariadenia pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd pre premenu režimu planétového súkolesia s dvojitým satelitom alebo spoluzaberajúcimi satelitmi z režimu diferenciálového na režim prevodový. Použitie lamelových bŕzd pre tento účel je známe z automobilových prevodoviek, kde pre ovládanie pritlačného kotúča sú použité s prevodom súose hydraulické valce, ktoré majú medzikružný piest. Nevýhodou je nutnost piest tesnit na jeho vnútornom i vonkajšom obvode, ako aj potreba zdroja tlakovej kvapaliny pre vyvodenie pritlačnej sily a hydraulických prvkov pre jej ovládanie, čo vedie k zložitej konštrukcii o hmotnosti nevhodnej pre ručné prenosné stroje.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd podľa tohoto vynálezu, kde spoločný pritlačný kotúč pre dve lamelové brzdy je ovladaný len mechanicky od ovládacieho prvku,ktorý sa nachádza na vonkajšej strane skrine planétového súkolesia.Príklad usporiadania zariadenia pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd podľa tohoto vynálezu znázorňuje kinematická schéma na obr. 1. Hriadelom 1 je pri h, f V l4 vádzaný výkon na centrálne koleso 2 planetového súkolesia tvoreného ďalšími centrálnymi kolesami 3, 4 dvojitým satelitom 5 a unášačom satelitu B.Centrálne koleso 4 je pevne spojené ,s brzdovým jadrom 8, ktoré možno zabrzdiť voči košu 13 brzdy 9, pevne spojenému so skriňou 1 U, stlačením lamiel tejto brzdy a pohybom prítlačného kotúča 11 doprava. Centrálne koleso 3 je pevne spojené s brzdovým jadrom 12, ktoré možno zabrzdit voči košu 13 brzdy 9 pevne spojenému so skriňou 10 stlačením lamiel tejto brzdy 9 pohybom prítlačného kotúče 11 dolava. Prítlačný kotúč 11 má na svojom vonkajšom obvode vonkajší závit 14 zaskrutkovaný v závite matice 15 pevne spojenej so skriňou 10. Na boku prítlačného kotúče 11 sa nachádza ozubenie 16, do ktorého zapadá ozubenie past-orku 17 natáčaného ovládaním prvkom 18 na vonkajšej strane skrine 10.Výhodou tohto usporiadania ovládania prítlačného kotüča 11 je možnost snadného ovládania brzdenia centrálnych kolies 3 a 4 planétového súkolesia a tým plynulého vystupñovania hriadeľom 7 nodvádzaného výkonu, malé rozmery a hmotnosť, ovládanie malou silou, čím je výhodné pre použitie u prenosných strojov.Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd pianetového súkolesia spoločným prítlačným kotúčom súose umiestneným medzi brzdami, pričom brzdové jadro jedne je pevne spojené s centrálnym kolesom a brzdové jadro druhej je pevne spojené s centrálnym kolesom planétového súkolesia s dvojitým satelitom alebo spoluzaberajúcimi satelitmi vyznačené tým, že spo ločný prítlačný kotúč 11 má na SVOJUII vonkajšom obvode vonkajší závit 14 zaskrutkovaný v závite matice 15 pevne spojenej so skriňou 10 a na svojom boku ozubenie 16 spoluzaberaiúce s ozubenim pasiorku 17 pevne spojeného s ovládanímprvkom 18 na vonkajšej strane skrine

MPK / Značky

MPK: F16H 57/10

Značky: dvoch, lamelových, striedavé, planetového, súkolesia, ovládanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259376-zariadenie-pre-striedave-ovladanie-dvoch-lamelovych-brzd-planetoveho-sukolesia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových brzd planetového súkolesia</a>

Podobne patenty