Keramický tavicí kelímek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

33272 PD PIS VYNÁLEZU 258926(75) . Autor vynálrzu SUCHOMEL ANTONIN ing., BRNO, DVOŘÁČEK JAROSLAV ing., VELKÁ BÍTEŠ, ČUNDA JINDŘICH, SUCHOMEL DRAIIOMIR ing., BRNOÚčelem řešení je dosažení oo možná nejvyšší životnosti u keramických tavicích kelímků pro tavicí indukční a plynové pece. Dosáhne se toho tim, že v obalu z keramické břečky, složené ze žáruvzdorného pojiva a ze žáruvzdorného ostřiva, je zalít výztužný žáruvzdorný kovový materiál.Vynález se týká keramického tavicího kelimku pro tavici indukčni a plynové pece, zvláště s rychloohřevem.za účelem úspory co největšiho množství energie byla snížena doba ohřevu vsázky na tavicí a licí teplotu časově na minimum, ale životnost tavicích kelĺmků se také snížila. Dosuä používané tavici kelimky tento tepelný rychloohřev nevydrži a vznikne prasklina, která kelimek vyřadi z provozu. řUvedené nevýhody odstraňuje keramický tavici kelímek pre tavicí indukční a plynové pece, zvláště s rychloohřevem, z izolačních surovín o vysokém měrném elektrickém odporu,jako z korundu, kysličníku zirkoničitého, periclasu, kysličníku křemičitého, přičemž v obalu z keramické břečky, složené ze žárovzdorného pojiva jako etylsilíkátu o množství 30 až 40 hmot. a žáruvzdorného ostřiva jako korundu v množství 60 až 70 hmot. o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici kelímek podle vynálezu umožňuje plně využití rychlotavicich zařízení bez nebezpečí prasknutí a následného protavení kelimku. S tím souvisí další výhoda a to několikanásobné zvýšení životnosti kelímku. Tavicí kelímek podle vynálezu se dá použit pro tavení kovů a slitin s vysokým bodem tání, cca 1 700 °c.Přiklad provedení vynálezu je znázroněn na připojeném výkresu představujicim schematický řez tavicím kelímkem podle vynálezu.Keramický tavici kelímek je sestaven z šesti keramických vrstev ł z korundu, tvořicích keramický tavicí kelímek. Do třetí keramické vrstvy ł jsou vloženy žáruvzdorné kovové výztuhy g. Tyto kovové výztuhy jsou dalšími třemi keramickými vrstvami ł zablokovány proti posunutí.Keramický tavici kelímek pro tavicí indukční a plynové pece, zvláště s rychloohřevem, z izolačnich surovín o vysokém měrném elektrickám odporu, jako z korundu, kysličníku zirkoničitého, periclasu, kysličníku křemičitého, přitom v obalu z keramické břečky, složenéze žáruvzdorného pojiva, jako etylsilikátu, v množství 30 až 40 8 hmot. a žáruvzdorného ostřiva jako korundu, V množství 60 až 70 hmot. o zrnitosti od 0,06 do 1,5 mm, je zalita výztuha, vyznačená tím, že sestâvá z nejméně dvou kroužků kruhověho nebo obdélníkového prüřezu, obepínajicích tavicí kelímek.

MPK / Značky

MPK: F27B 14/10

Značky: kelímek, tavicí, keramický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258926-keramicky-tavici-kelimek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Keramický tavicí kelímek</a>

Podobne patenty