Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje

Číslo patentu: 258790

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šťastný Karel, Šantůček Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rr. po PIS VYNÁLEZU 258790(54) Indukčnl snfmací zařízení polohy, IOÍMÓIIB pro mobilní słrojeIndukční snímaní zařízení je určeno pro snímaní polohy natočení hřídale a uspořádáno zejména na mobilních strojích. Hřidel indukčniho snímače je opatŕena půlkruhovou otočnou clonou, uspořádanou před feritovým hrníčkovým jádrem s vinutim,přičemž indukční snímač je napojen na výkonový proudový zdroj, napojený společně s indukčním snimačem na napájecí zdroj.vynález se týká indukčního snímacího zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje.Dosavadní índukční snímače mají nevýhody a nedostatky, spočívající jednak v nutnosti použití stabilizovaného, většinou symetrického napájecího zdroje, který na mobilním prostředku není k dispozici, dále v malém výkonu výstupu snímače a jeho nízké odolnosti vůči zkratu a konečně ve výrobní náročnosti magnetického obvodu indukčního snímače a v nedostatočné spolehlivoeti mechanické části, zaviněné její nedostatečnou robustností.Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje, podle vynálezu tyto nevýhody a nedostatky odstraňuje. Jeho podstata spočívá v tom, že hřídel indukčního snímače je opatřena půlkruhovou otočnou clonou, uspořádanou před feritovým hrníčkovým jádrem s vinutím,přičemž indukční snímač je napojen na výkonový proudový zdroj, napojený společně s indukčním snímsčem na napájecí zdroj.Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje, podle vynálezu má napájecí zdroj napojený jednak na vlastní indukční snímač, jednak na výkonový proudový zdroj, s ním je indukční snímač propojen, což umožňuje jednak připojení indukčního snímače běžným kabelem s automobilovými konektory, jednak napájení přímo z palubní dvanáctivoltové sítě. Vlastní indukční snímač s magnetickým obvodem složeným z normalizovaného, sériového feritového jádra a kovové clony je jednoduchého provedení, část vinutí slouží zároveň jako indukčnost budicího LC-oscilátoru. Pootočením půlkruhové clony snímače o lBD° je možno jednoduše změnit smysl strmosti. Funkce snímače je spolehlivá a dostatečně přesná.Indukční snímací zařízení polohy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje blokové zapojení zařízení, obr. 2 je bokorysem jeho mechanické části a obr. 3 znázorňuje nárys z obr. 2.Indukční snímací zařízení polohy má mechanickou část 1 otočného indukčního snímačeg tvořenu hřídelem Q, napojeným na neznázorněný snímaný díl a opatřeným půlkruhovou otočnou clonou 3. Ta je uspořádána před feritovým hrníčkovým jádrem ž, opatřeným vínutími Q a upevněným na rámu Z stroje. Hřídel 3 je uložen V jednom nebo více ložiskách g. dostatečně robustních. Indukční snímač 3 je napojen na výkonový proudový zdroj g. Napájecí zdroj lg je pak napojenna indukční snímač 3 a výkonový proudový zdroj 3.Indukční snímací zařízení polohy podle vynálezu funguje takto Mechanická část l převádí pohyb sledovaného dílu na vlastní indukční snímač g, tj. přes hřídel otočnou clonu 5, která svým natočením reguluje meqnetický tok vinutími É, jemuž je úměrná3 na jeho půlkruhovou elektrická velíčina indukovaná v příslušném vinutí É. Tato veličina je zpracovávána běžným elektronickým neznázorněným obvodem, ktorý ji převádí na stejnosměrné napětí. Výkonový proudový zdroj g převádí toto napětí na proud dostatečně intenzity, který je přiveden např. k palubnímu počítači jako jedna z jeho vstupních veličín, např. pro sledování sklonu stroje, polohy kol a jiné. Napájecí zdroj gg umožňuje spojení zařízení s běžnou palubní sítí.Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje. opatřené otočným indukčním snímačem s hřídelem, napojeným na snímaný díl, vyznačené tím, že hřídel (3) indukčního snímače (2) je opatřena půlkruhovou otočnou clonou (4), uspořádanou před feritovým hrníčkovým jádrem (5) s vinutím (6), přičemž indukční snímač (2) je napojen na výkonový proudový zdroj(9), napojený společně s indučním snímačem (2) na napájecí zdroj (10).

MPK / Značky

MPK: G01C 9/06, B60K 28/14, G01C 9/00, B62D 49/08

Značky: indukční, zejména, stroje, zařízení, mobilní, snímací, polohy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258790-indukcni-snimaci-zarizeni-polohy-zejmena-pro-mobilni-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje</a>

Podobne patenty