Jednopalubová plovoucí střecha s plováky

Číslo patentu: 258180

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r 2 r. PO PIS VYNÁLEZU 258180(54) Jsdnopalubovl plovoucl stłocha s plovàkyJednopalubová plovouci střecha s plováky řeší zvýšení stability paluby při z snížení její hmotnosti. Plováky, vytvořené z úhelníků a obvodových příček, naplněnépěnovou hmotou, jsou pomoci pevné připoje- l ných patek pevné rozebiratelně připojeny J 4 k nosníkům, které jsou pevné připojeny mke Spodní straně paluby. Řešení najde uplatnění při skladování kapalných médií v chemickém, petrochemickém a potravinářském průmyslu.vynález se týká jednopalubové plovoucí střechy s plováky a řeší zvýšení stability psluby při snížení její hmotnosti.Jednopalubové střechy jsou konstruovány a vyráběny s nosným obvodovým prstencem. Jehovelikost musí být dimenzována tak, aby zabezpečil udržení plovoucí střechy nad hladinouv případě netěsnosti střední části střechy nebo poruchy odvodñovacího potrubí, případně zaplavení střední části střechy deščovou vodou. U nádrží větších průměrů je šířka obvodového prstence značná a vyžaduje dodatočné vyztužení jeho spodního dna, zesílení stojanu, podepření horní paluby, případně jine úpravy.Další typ jednopalubové plovoucí střechy má obvodový prstenec kruhovéhc prüřezu, přičemž střecha je částečně nesene kruhovým pratencem a částečně miskovou konstrukcí. Nahoře, na střední části střechy, jsou upevněns vztlaková tělesa s pěněným materiálem. Misková konstrukce snižuje hmotnost obvodového prstence s vztlaková těless, v případě netěsnosti střední části střechy a proniknutí skladovaného media na střechu, plní funkci udržení plovoucí střechy na hladině. Přitom ale nastáva únik media cdvodňovacím potrubím.Popsané nevýhody jsou řešeny jednopalubovou plovoucí střechou s plováky podle vynálezu,sestávající z obvodového prstence, paluby a plováků, jehož podstata spočívá v tom, že plováky,vytvořené z úhelníků a obvodových příček, naplněné pěnovou hmotou, jsou pomocí pevně připojených patek rozebiratelně připojeny k nosnikům, které jsou pevně připojeny ke spodní straně paluby.Výhody řešení podle vynálezu spočívají ve snížení hmotnosti plovoucí střechy vlivem snížení šířky obvodového prstence, zvýšení stability paluby, zvýšení bezpečnosti provozu s zajištění nepotopitelnosti střechy.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněna jednopalubová plovoucí střecha podle vynálezu, kde obr. 1 představuje v řezu nárys plovoucí střechy, obr. 2 nosnou konstrukcíplováku s pěnovou hmotou, obr. 3 detail připojení plováku k palubě a obr. 4 půdorys nosné konstrukce plováku.Jednopalubová plovoucí střecha sestává z obvodového prstence l, paluby g a plováků 3. Nosná Konstrukce plováku Q je vytvořena z ůhelníků § a příček 1. K úhelníkům É jsou přivsřeny patky 5. Ke spodní straně psluby 3 jsou pevně pripojeny nosníky 5. Po naplnění plováků 3 pěnovou hmotou Q je tato zajištěna zarážkami 2, rozebiratelně připojenými k patkám Q. Plováky Q jsou pak rozeblratelně připojeny patkami 5 k nosníkům 3.Výnález najde uplatnění při skladování kapalných médií V chemickém, petrochemickém a potravinářském průmyslu.Jednopalubová plovoucí střecha s plováky, sestávající z obvodového prstence. paluby a plováků.~vynnčená tím, že plováky (3), vytvořené 2 úhelníků (6) a obvodových příček (7). naplněne pěnovou hmotou (5), jsou pomocí pevně připojených patek (8) pevně rozebiratelně pfipojeny k nosníkúm (4), které jsou pevně připojeny ke spodní straně paluby (2).

MPK / Značky

MPK: B65D 88/34

Značky: jednopalubová, střecha, plovoucí, plováky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258180-jednopalubova-plovouci-strecha-s-plovaky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednopalubová plovoucí střecha s plováky</a>

Podobne patenty