Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čálek Luboš, Krška Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) utor vynálrzu ČÄLEK LUBOŠ, PARDUBICE, KRŠKA ZDENĚK, DvüR KRÁLOVE(54) Separaćní prostředek pro preventivnf ošetřováníteplotně exponovaných a znečišťovaných plochSeparační prostředek je určen pro preventivní ošetřování teplotně expono~ vaných a znečišřovaných ploch V domácnosti i průmyslu, na kterých chceme zabránít pevnému ulpění jiných nevhodných látek. Separační prostředek sestává ze 60 hmotnostnich dílů polydímetylsiloxanu a 40 hmotnostních dilů vodného roztoku karboxymetylcelulözy v hmotnostnim poměru 973 a je použitelný při teplotách ošetřovaných ploch od -50 do 400 °C.vynález se týká separačního prostředku pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečiščovaných ploch v domácnosti i průmyslu.Pro proventivnĺ ošetřování ploch v domácnosti i průmyslu, které jsou vystavený při exponovaných teplotách možnostem znečištění (vařící a pečící zařízení všeho druhu, vyhřívané plochy, kde může docházet k nalepování a připékání různých hmot, chladící zařízení, kde dochází k přimrzání předmětů a nadměrnému vzniku námrazy) není znám dosud žádný prostředek,dostupný na našem trhu. Pro následné odstranění ncčistot je známa řada prostředků, které nánosy nečistot, mastnoty a přĺškvarků odstrañují vesměs mechanicky. Jsou to písek, kartáčky,drátky, z chemických pak především saponáty, nebo kombinace saponátů s mechanickými prostředf ky.Společnou nevýhodou těchto prostředků je, že odstraňovaní je pracné a při použití meL chanických prostředků dochází mnohdý k poškození cšetřovaných předmětů.Překvapivě dobrého účinku, bez působení všech výše uvedených vlivů, dosahuje právě separační prostžedek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištovaných ploch,jehož podstata záleží V tom, že sestává ze60 hmotnostních dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak, že dávka karboxymetylcelulözy se V manípulační nádrži nechá po dobu 24 hodin v dávce vody nabobtnat a pak se postupně přilévá dávka polydimetylsiloxanu, za stálého míchání vysokoobrátkovým míchadlem, až dojde k dokonalé emulgaci a odebraný vzorek se neštěpí na jednotlivé složky.Ošetření exponovaných ploch se provede nanesením separační vrstvy prostředku jemnou textilií a rozetřením do slabého filmu.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotné exponovaných a znečišřovaných ploch je použitelný pro preventivní ochranu různých předmětů, které jsou vystavený teplotám od -50 °c do 400 DC, přičemž nedojde na ošetřovaných plochách k pevnému ulpění jiných látek, které překypí a vystříkají při vaření,pečení, ohŕevu, vzniknou namrzající vlhkosti, nebo jsou na tyto silně podchlazené plochy položeny, případně jsou na ošetřené plochy naneseny štětcem, či nastříkány, nebo znečištěny jinými způsoby.Takto znečiščované a preventivně ošetřené plochy přípravkem, se pak snadno očistí otřením textilij, aniž by bylo nutné použít chemických, nebo mechanických čistících prostředků. Namrzlé plochy se pak snadno zbaví námrazy a položené předměty na podchlazených plocháchSeparační prostředek pro preventivní ošetřování teplotné exponovaných a znečiššovaných ploch v domácnosti a průmyslu vyznačený tím, že sestává z60 hmotnostních dílú polydimetylsíloxanu, o viskozitě 500 mPa.s při 20 °C a o teplotě tuhnutí pod -60 OC a40 hmotnostnich dilú vodného roztoku karboxymetylcelulözy, kde poměr vody ku karboxymetylcelulôze je ve hmotnostních dilech 973 a kde karboxymetylcelulóza má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 OC.

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04

Značky: exponovaných, znečištěných, preventivní, ploch, teplotně, separační, prostředek, ošetřování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256122-separacni-prostredek-pro-preventivni-osetrovani-teplotne-exponovanych-a-znecistenych-ploch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch</a>

Podobne patenty