Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenin

Číslo patentu: 255807

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kraus Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. PRAHA Amor vynález KRAUS VLADIMÍR CSC ,(54) Slinutá nástrojová ocel ohohacenâ přísadou tvrdých sloučeninSlinutá nástrojová ocel obsahující V celkovém množství 60 až 95 hmotnosti základni slitiny, která obsahuje 0,3 až 0,7 hmotnosti uhlíku, 1 až 9 E hmotnosti wolframu, stopy až 4 hmotnosti molybdenu,stopy až 10 hmotnosti kobaltu, stopy až 2 hmotnosti vanadu, 1 až 5 hmotnosti chromu, stopy až 3 hmotnosti křemíku a ostatní technologicky nutné doprovodné nečistoty, vyznačená tím, že obsahujekarbidů, karbonitridů nebo nitridů bóru a/nebo křemíku, jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci a/nebo oxidů hliníku.vynález se týká slinuté nástrojové oceli obohacené přisadou tvrdých sloučenin, které zlepšují její odolnost proti opotŕebení, vyráběné technologií práškové metalurgie, tj.slinováním granulované taveniny a/nebo práškových složek.Pro výrobu ocelových nástrojů, u nichž se vyžaduje velká odolnost proti opotřebení se nejčastějí užívá ledeburitické oceli, obsahující 10 až 40 hmotnosti ledeburitickýoh karbidü typu M 703, MGC, M 2 C nebo MC. Jsou známy i slitiny vyráběné technologií práškové metalurgie, obsahující vedle těchto karbidü ještě přĺsadu karbidu, karbonitridu nebo nitridu titanu. Nevýhodou těchto materiálů je přítomnost ledeburitických karbidů wolframu,molybdenu nebo Vanadu, které vážou velký podíl slitinových přísad a nezaručuji nejvyšší odolnost proti opotřebení.Uvedené nevýhody je možno omezit ooelí se subledeburitickou základní strukturou,jejíž složení je na rozhraní nadeutektoidní a ledeburitické oblasti příslušného rovnovážného systému, obohacenou přísadou sloučenin titanu. Tlakové ocel je popsána v čs. autorském osvědčení č. 255 202.Dalšího zlepšení, ktoré se projeví bud zlepšením odolnosti proti opotřebení nebo zmenšením ceny oceli, ev. její měrné hmotnosti, je možno dosáhnout slinutou nástrojovou ocelí obsahující V oelkovém množství 60 až 95 hmotnosti základni slitíny, která obsahuje M 3 až 0,7 hmotnosti uhliku, laž 9 hmotnosti wolŕramu, stopy až 4 hmotnosti molybdenu, stopy až 10 hmotnosti kobaltu, stopy až 2 hmotnosti vanadu, 1 až 5 hmotnosti chromu, stopy až 3 hmotnosti křemíku a ostatní doprovodné technologicky nutné nečistoty podle vynálezu,jehož podstatou je, že ocel obsahuje v celkověm množství 5 až 40 hmotnosti karbidů,karbonitridů nebo nitridů böru a/nebo křemíku, jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci a/nebo oxidů hliníku.V oceli podle vynálezu je obsah uhlíku a wolframu, molybdenu nebo Vanadu vyvazen tak, aby po zakalení z obvyklých kalicích teplot podíl nerozpuštěnýoh karbidů, obsahujíoích uvedené přisady nepřekročil 10 hmotnosti. Nejvýhodnější je takové složení, při němž se v zakaleném stavu tyto karbidy právě ještě neobjevují vůbec takové oceli /bez přísady tvrdých fází/ označované jeko subledeburitické jsou známy a v odborné literatuře obvykleSubledeburitická ocel podle vynálezu obsahuje kromě výše uvedených přísad ještě 5 až 40 hmotnosti velmi tvrdých sloučenin bóru, křemíku a/nebo hliníku obvykle ve formě částic, jejichž velikost nepřekračuje 10 m. Tvrdé sloučeniny mohou být při výrobě oceli technologii práškové metalurgie přidány bud přímo ve formě prášku nebo jejich složky mohou být přidány v potřebném množství do taveniny při přípravě granulátu nebo ve formě čistých práškových složek, takže potřebný podíl tvrdých sloučenin vznikne v průběhu výrobní ho procesu.subledeburitická ocel s přisadou sloučenin bótu, křemíku a/nebo hliníku má ve srovnání s dosud známými typy oceli lepší kombinaci aktivních a pasivních technologických vlastností. Je tvrdší a odolnější proti opotřebení, při zachování jemného zrna má lepší popouštěoí stálost, klépe obrobitelná broušením, má menší měrou hmotnost a je podstatné levnější. příklady oceli podle vynálezu P ř í k l a d 1 Ocel podle vynálezu obsahující v celkověm množství 10 hmotnosti karbidu křemíku a 90 hmotnosti základní slitiny o složení 0,6 hmotnosti uhlíku, 2,5 hmotnosti wolframu,2,5 hmotnosti molybdenu, 0,8 hmotnosti vanadu, 4,5 hmotnosti chromu, kobalt, křemík, mangan a další technologicky nutné nečistoty v celkovém množství l hmotnosti.ocel vyrobena technologií práškové metalurgie slinutím směsi základní slitiny ve forměgranulátu o velikosti zrna 10 až 200 m a práškového karbidu křemíku o velikosti zrna max. 5 m. Tvrdost po tepelném zpracování 72 HRC.Ocel podle vynâlezu obsahující v celkovém množství 5 hmotnosti karbidu horu a ° 95 hmotnosti základní slitiny o složení 0,5 hmotnosti uhlíku, 4 hmotnosti wolframu,1,5 hmotnosti molybdenu, 0,5 3 hmotnosti vanadu, 3,5 hmotnosti chromu, kobalt, křemík,mangan a další technologicky nutné nečistoty V celkověm množství 1 hmotnosti.Ocel vyrobene technologií práškové metalurgie slinutím směsi práškových složek základníslitiny o velikosti zrna max. 20 pm a práškového karbidu boru o velikosti zrna maxu 10 m. Tvrdost po tepelném zpracování 70 až 71 HRC.Oceli jsou určeny pro výrobu nejvýkonnějších řezaných nástrojů a pro lisovací nástroje s nejvyššími nároky na odolnost proti opotřebení.Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenín obsahující v celkovém množství 60 až 95 hmotnosti základní slitiny, která obsahuje 0,3 až 0,7 hmotnosti uhlíku, 1 až 9 hmotnosti wolframu, stopy až 4 hmotnosti molybdenu, stopy až 10 hmotnosti kobaltu, stopy až 2 hmotnosti vanadu, 1 až 5 hmotnosti chromu, stopy až 3 hmotnosti křemíku a ostatní technologicky nutné doprovodné nečistoty vyznačená tím,že obsahuje v celkovém množství 5 až 40 hmotnosti karbidů, karbonitridů nebo nitridůbóru a/nebo křemíku. jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci a/nebo oxidů hliníku.

MPK / Značky

MPK: C22C 38/28

Značky: sloučenin, nástrojová, obohacená, přísadou, tvrdých, slinutá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-255807-slinuta-nastrojova-ocel-obohacena-prisadou-tvrdych-sloucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenin</a>

Podobne patenty