Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Jaroslav, Čmejla Petr, Zelenka Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zveřejnčno A 14 os 87Autor vynálezu NOVAK JAROSLAV ČMEILA PETR(54) Zapojcní pro aqtomatickou kompenzaci vlivu teplotní závislostiodporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy(57) Řešení se týká vyhodnocovacĺch aparaturpro pásové váhy a zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu V dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy. zapojení sestává z teplotního čídla s elektrickým výstupem, které je připojeno na vstup prvního zesilovače, jehož výstup je přípojen k analogovćmu vstupu analogo-digitâlního převodnĺku, jehož číslicový výstup je připojen na vstup programovatelné paměti. Výstup programovatelnć paměti je přípojen k odporové síti vstupního zesilovače analogového signálu ve vyhodnoeovací aparatuře pásové váhy.Vynález se týká vyhodnocovacích aparatur pro pásové váhy a řeší zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravmho pásu na výsledky měření pásové váhy.Jsou známy aparatury pro pásové váhy, na jejichž vstup je přiveden analogový signál ze snímače síly. Tento analogový signál je ve vyhodnocovací aparatuře snižován o hodnotu odpovídající tzv. táře,v níž je zahrnut spolu s hmotnosti strojní konstrukce, válečkových stolic a hmotnosti dopravního pásu i odpor dopravního pásu proti sile způsobené hmotnosti dopravovaného materiálu,kterýžto odpor je značně závislý na teplotě.Nevýhodou tohoto řešení je, že mnohe pásové váhy jsou umístěny ve venkovním prostředí, takže pro správné tárování by bylo třeba vliv uvedeného odporu neustále zohlcdňovat, což dosud nebylo možno provádět.Uvedená nevýhodu je odstraněna řešením zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy, jehož podstata spočíva v tom,že sestává z teplotního čidla s elektrickým výstupem, které je připojeno na vstup prvního zesilovače,jehož výstup je přípojen k analogovćmu vstupu analogo-digitálního převodníku, jehož číslicový výstup je připojen na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1 s elektrickým výstupem, které je připojeno na vstup prvního zesilovače 2, jehož výstup je připojen k analogovćmu vstupu analogo~digitálního převodníku 3. Číslicový výstup analogo-digitálního převodníku 3 je připojen na vstup programovatelnć paměti 4. Výstup programovatelné paměti 4 je připojen k odporově síti 5 vstupního zesilovače 6 analogového signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy. V jiném provedení lze výstup programovatelné paměti připojit k jinému součinověmu členu vyhodnocovací apąratury.Zapojení pracuje tak, že teplotní čidlo vysílá elektrický signál úměrný teplotě. Tento signál je zesílen v prvním zesilovači 2 a převeden na digitální tvar v analogo-digitálním převodníku 3. Digitální signál se zavádí do programovatelné paměti 4, v níž jsou předem vložený hodnoty charakteristiky odporu dopravního pásu s přiřazením ke každému stupni teploty ve ~ zvolenćm teplotním rozsahu. Výstupní signál z programovatelné paměti 4 představuje kombinaci spínacích signálů, jimiž jsouzapojovány či odpojovány odpory v odporovć síti S přiřazené ke vstupnímu zesilovači 6, čímž se mění zesílení tohoto vstupního zesilovače 6, jímž prochází měronosnýsignál pásové váhy, kterýžto měronosný signál je takto korigován. V jiném provedení lze měronosný signál ve vyhodnocovací aparatuře obdobné korigovat připojením odporovć sítě S k jinćmu součinověmu členu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy.Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivuteplotní závislosti odporu dopravního pásu navýsledky měření pásové váhy, vyznačující se tím, že sestává z teplotního čidla (1) s elektrickým výstua pem, které je připojeno na vstup prvního zesilovače(2), jehož výstup je připojen k analogovému vstupu analogo-digitálního převodníku (3), jehož číslicový výstup je připojen na-vstup programovatelnć paměti(4), jejíž výstup je připojen k odporově síti (S) vstupního 2 esilovače(6) analogového signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo iného součinového členu vyhodnocovací aparatury.

MPK / Značky

MPK: G01G 23/48

Značky: odporu, výsledky, automatickou, měření, pásu, závislosti, teplotní, pásové, kompenzaci, vlivů, váhy, dopravního, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-254429-zapojeni-pro-automatickou-kompenzaci-vlivu-teplotni-zavislosti-odporu-dopravniho-pasu-na-vysledky-mereni-pasove-vahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy</a>

Podobne patenty