Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky

Číslo patentu: 254286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Šžfšfžłfšiľêäi PO PIS VYNÁLEZ u 254286(75) Autor vynálezu KONEČNÝ JAN, LOVČICE(54) Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobkyi Přesný dávkovač je určen pro přesné dávkování a počítání matic, kroužků,kuliček a podobných výrobků. Sestáváz dvojramenné páky, jejíž šikmé rameno je Vytvořeno drážkou profilu U, do které jsou přiváděny výrobky. Druhé rameno dvojramenné páky je opatřeno posuvným závažím. Po přivedeni počtu kusů, který přesahuje množství, které se má dávkovat,rameno s výrobky klesne, poněvadž jejich hmotnost je větší než je hmotnost ramene se závažím, trn vnikne do šikmého ramene,oddělí množství, které se má dávkovat,otevře se uzávěr a nadávkovąné výrobky sklouznou ze šikmého ramene.vynález se týká přesného dávkovače pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky na principu oddělování určeného počtu.Dosavadní používané systémy jsou vesměs založeny na principu hmotnostním, kdy se z hmotnosti určuje počet kusů, což má za násĺedek, že dochází k nepřesnostem a že požadovaný počet kusů neodpovídá nadávkovanému počtu kusů.Rovněž jsou známy principy oddělující výrobky pomocí rozdělovače, přičemž jsou výrobky přiváděny šikmou drážkou ve tvaru U, která je zakončena rozdělovačem. Mezi tyto principy patří i vynález dle autorského osvědčení č. 211 471 z 15. 4. 1984.Nevýhodou těchto principů je, že pro každý druh výrobku musí býti namontován príslušný rozdělovač. Dále rozdělovač zpomaluje prüchod výrobků a tím snižuje výkon dávkovâní.Uvedené nevýhody odstraňuje přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že šikmá drážka v níž jsou uloženy výrobky je vytvořena jako dvojramenná páka opatřená závažím. Príklad provedení dávkovače podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Seřazené výrobky jeden za druhým jsou pŕiváděny na šikmé rameno dvojramenné páky l,které tvoří drážka tvaru U. Druhé rameno této páky g je opatřeno závažím. výkyv tohoto ramene je limitován nárazníky 3 a 5. Ve dně šikmého ramene dvojramenné páky l je otvor pro trn §. Rameno dvojramenné páky l je opatřeno dotykačem §, který působí na kontakt 1 a je uzavíráno uzávěrem §, který je uvolñován uvolňovačem 2. Rameno dvojramenné páky l je po celé délce uzavíráno krytem ll.Na obr. 1 je znázorněno, jak rameno dvojramenné páky l je naplněno počtem výrobků, který je o několik vyšší než počet, který se má dávkovat.Na obr. 2 je znázorněno, jak rameno dvojramenné páky l hmotnosti výrobků, která je vyšší než hmotnost závaží na ramenicí 3 kleslo, trn § vnikl otvorem do ramene dvojramenné páky 1 a oddělil výrobek lg od počtu, který se má nadávkovat. Tím výrobek lg zablokoval prüchodNa obr. 3 je znázorněno, jak klesnutím ramene dvojramenné páky l dotykač Q spojil kontakt l, který dal impuls uvolñovači g, který uvolnil uzávěr 3 a výrobky sklouzávaly z ramenePo sklouznutí výrobků uvolñovač 2 je uveden do své horní polohy. Rameno dvojramenne páky ł hmotnosti závaží na rameni g je uvedene rovněž do své horní polohy, trn Ž se octne mimo ramene dvojramenné páky l, tím se uvolni výrobek lg, který spolu 5 ostatními sklouznepo rameni dvojramenné páky ł, které je uzavřeno uzávěrem g.Pro zvýšení efektívnosti se použije v praxi několika dvojramenných pák vedle sebe.Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky tvořené šiknou drážkou ve tvaru U vyznačený tím, že šikmá drážka je vytvořena jako dvojramenná páka, jejíž jedno rameno (1) opatřené otvorem do něhož zasahuje trn (5) má na svém konci umístěn uzávěr (B), a na druhém rameni (2) je upevněno posuvné závaží.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/24

Značky: dávkovač, přesný, podobně, kuličky, matice, kroužky, výrobky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-254286-presny-davkovac-pro-matice-krouzky-kulicky-a-podobne-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky</a>

Podobne patenty