Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Růžička Karel, Pípal Jiří, Přikryl Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) PIŠIKRYL JOSEF ing. Csc., PIPAL JIŘÍ ing. Csc m, nálezu RUZICKA KAREL ing., VYSKOČIL FRANTIŠEK ínq. Csc., PARDUBICE(54) Barvivový přípravek pro hayvení syntetických textilních materiálůBarvivový připravek pro barvení syntetických textilních materiálů na bázi polyesterú rychlobarvícími postupy obsahující syntetickcu směs barviv vzorce I a IIv množství 25 až 50 hm. při poměru komponent vzorce I a II v rozmezí 1,51 až 11a dispergátory a plnidla v množství 75 až 50 hm., umožňující aplikací ve vysokotep 1 otn 1 ch,vytahovacích postupenh na všech typech barvicích aparátů, poskytující egálni vybarvenĺ při výrazném zkrácení vybarvovací doby.Předmětem vynálezu je barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů na bázi polyesterů rychlobarvícími postupy, obsahující synergištickou směs dispersních ezo barviv vzorce I a IIPro barvení PES textilních materiálů je v současné době používána celá řada disperzních barviv, zejména na bázi azobarviv nebo antrachinonových derivátů nebo jejich směsí,ktoré však nejsou obecně vhodné pro aplikaci v rychlobarvících postupech, nebot jejich vyčerpávání z barvících lázní je časově limitováno a nelze tedy při zkrácení barvícího procesu dosáhnout požadované sytosti vybarvení a ekonomického využití barviva.Z těchto důvodů jsou v rychlobarvících postupech aplikovány speciálně vybrané značky produkované často jako multikomponentní směsi těchto barviv, které svými fyzikálními vlastnostmi splňují požadavek na vysokou vytahovací rychlost z barvící lázně (DOS 3043184, 3112427, 3117366, 2818553).Nyní byl nalezen nový barvivový přípravek podle vynálezu na bázi sinergistické směsi disperzních azobarviv vzorce I a II, který splňuje vysoké požadavky kladené na barviva určená pro aplikaci v rychlobarvících postupech (DOS 3241727).Optimálních koloristických vlastností barvivového přípravku podle vynálezu lze s s výhodou dosáhnout při hmotnostním poměru komponenty I a II v rozmezí l,51 až 11,přičemž obsah směsi azobarviv I a II ve finální formě barvivového přípravku se může pohybovat V rozmezí 25 až 50 S hmotnostních a obsah pomocných látek V rozmezí 75 až 50 hm. Jako pomocné látky mohou být aplikovány dispergátory na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím na perlových mlýnech za přítomnosti výše molekulárních pomocných látek a suše ním na rozprašovaoí sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace ve vytahovacích vysokoteplotnich postupech na všech typoch barvících aparátů, kde lze dosáhnout výrazného zkrácení doby barvení při zachování vysoce stáleho a eqálního vybarvení bez nutnosti aplikace textilních pomocných prostředků, dále snížení spotřeby energií za současnéhozvýšení produktivního využití barvících aparátů.V následující tahulce jsou uvedeny vytahovaci charakteristiky barvivového přípravku podle vynálezu s hmotnostním poměrem komponent I a II 11 V souvislosti s jednotlivýmibarvivy I a II při barvení standardní polyesterové tkaniny (ISO 105/I) ČSN 800108 vytahovacím VT postupem na sílu 1/1 při délce barvící lázně 120 s počáteční teplotou barveni 60 OC a teplotním gradientem při vyhřĺvání barvícĺho aparátu na 130 DC až 2,5 OC/min.T (OC) Výtažlivost barviva V barv. vzorce I barv. vzorce II směs dle vynálezuPředmět vynálezu je dále ilustrován příkladem, který však není jeho omezenim.1,34 dílu hmotnostního barviva vzorce I a 1 díl hm. barviva vzorce II se umele na perlovém mlýnu za přítomnosti 1,2 dílu hm ligninsulfonanového dispergátoru, 1 dílem hm. tamolového dispergátoru a 0,1 dilem hm. dodecylbenzenu ve formě emulze pro snížení prášivosti finálního barvíciho přípravku. Disperze se sušĺ na rozprašovaci sušárně při poměru vstupní a výstupní teploty 150/70 OC.Barvivový přípravek se aplikuje do VT barvícich aparátů po předchozí úpravě pH barvící lázně na hodnotu 4,5 přidavkem kyseliny octové. Barvící PES textilních materiálů při délce barvici lázně 120, počátečnĺ teplotě barveni 60 OC a teplotním gradicientu 2,5 OC/min,je sloučena za 15 minut po dosaženi 130 OC, kdy je barvící lázeň prakticky vyčerpanáa je dosaženo egálnĺho modrého vybarveni. PŘEDMÉT VYNÁLEZUBarvivový připravek pro bervení syntetických textílnich materiálů na polyesterové bázi rychlobarvicími postupy vyznačený tim, že obsahuje synergistickou směs barviv vzorceV množství 25 až 50 hm. při poměru komponent vzorce III v rozmezí 1,521 až 11 a disper gátory a pĺnidla V množství 75 až 50 hm.

MPK / Značky

MPK: C09B 67/22, D06P 1/18, C09B 29/085

Značky: postupy, syntetických, rychlobarvicími, textilních, přípravek, barvivový, materiálů, barvení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-253231-barvivovy-pripravek-pro-barveni-syntetickych-textilnich-materialu-rychlobarvicimi-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy</a>

Podobne patenty