Vynášacie zariadenie

Číslo patentu: 252368

Dátum: 13.08.1987

Autori: Korbel Peter, Kozok Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

RO VYN lEZY °M°AP 0 mm, 45 Vydané 15 10 sa(751 Autor vynaiezu KOZOK ZBYNĚK Ing., KORBEL PETER ing., ŽILINARiešenie sa zaoberá riešením vynášacieho zariadenia pre vynášanie výliskov- súčiastok z nedostupného priestoru stroja do ma- .o nipulačného priestoru obsluhy, manipulátora alebo priemyselného robota. Vynášacie zariadenie pozostáva z rámu, v. ktorom sa pohybuje vozík, ktorý je čiastočne otvorený pre zasunutie vertikálne zdvihaného unášača, opatreného pružnými čeľusťami.p vynález sa týka vynášacieho zariadenia výliskov súčiastok z nedostupného priestoru lisu stroja do manipulačného priestoru obsluhy, manlpulátora alebo priemyselného robota.Vynášacie zariadenie je súčasťou lisovacieho pracoviska a plní funkciu zariadenia,ktoré umožní odoberanie výliskov súčiastok po vylisovani v tej istej úrovni ako bol polotovar do lisu vložený. Zariadenie je určené pre manipuláciu so súčiastkami hriadeľového aj prirubového charakteru, hlavne však pri operácii. tahov, ked polotovar je vkladaný do pracovného priestoru nad tažnicou a po vylisovani je pod ťažnicou. Problém vzniká hlavne u dlhých výliskov,ked s dĺžkou výliskurastle aj stavebná výška lisu a po operácii lisovanie je výlisok pod ťažnicou podstatne nižšie, ako bol do stroja uložený. Často sa stava, že po vyllsovani je výlisok pod úrovňou podlahy dielne,čo v značnej miere komplikuje odoberanie výliskov ručne aj automaticky.Pre odoberanie výliskov z lisu sa používajú rôzne jednoúčelové zariadenia špeciálne konštruované pre daný typ výlisku. Vynášacie zariadenie je v ,podstate univerzálne zariadenie.Vynášacie zariadenie pozostávajúca z rámu, vozíka, unášača a pružných čeľustí sa vyznačuje tým, že vozík, pohybujúci sa naráme, je z jednej strany čiastočne otvorený pre zasunutie vertikálne zdvihaněho unašača, opatreného pružnýml čelusťami.Na obr. č. 1 je znázornený pozdlžny rez vynášacieho zariadenia a na obr. č. 2 je pôdorys zariadenia.Vynašacie zariadenie pozostáva z rámu 1,v ktorom sa pohybuje vozik 2. Vozík 2 je poháňaný pohonom 7 reťazou alebo pneumatickým valcom, po pripade lineárnym hydromotorom. Vozík 2 je čiastočne otvorený tak, aby otvorom mohol prejst unášač 3. Unášač 3 spolu s čelusťami 6 vedením 5 a pohonom 4 vytvára zdvihovú jednotku.Súčasťou vozíka 3 je kôš, ktorý sa prispôsobuje tvaru výlisku.Na obr. č. 1 je vozik umiestnený v pozícii pod ťažnicou lisu. Výlisok B spadne do koša vozíka 2. Následovne vozík 2 sa premiestni pomocou pohonu 7 do priestoru zdvihovej jednotky, kde výlisok 8 sa upne do čelustí 6 a unášač 3 je pod výliskom. Zdvihová jednotka zdvihne výlisok 8 do požadovanej výšky, kde je uchopený chápadlom manlpulačného prostriedka a vozík 2 sa zároveň premiestni Spät pod ťažnicu.Zariadenie je možné využít aj pri iných technologických operáciách, kde je potrebné vyniest orientované súčiastky zo stroja clo manipulačného priestoru obsluhy, manipulátora alebo priemyselného robota.Vynášacie zariadenie pozostávajúca z rámu vozíka, unášača a pružných čelustí sa vyznačuje tým, že vozík 2, pohybujúci sa na ráme 1, je z jednej strany čiastočneotvorený ,pre zasunutie vertikálne zdvihaného unašača 3, opatreného pružnýml čelustami 6.

MPK / Značky

MPK: B21C 35/00

Značky: vynášacie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252368-vynasacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vynášacie zariadenie</a>

Podobne patenty