Klec valivého ložiska

Číslo patentu: 250970

Dátum: 14.05.1987

Autori: Komoň Luděk, Doubal Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁĽEZY (45) Vydáno 15 03 88umrvynalezu DOUBAL KAREL ing., KOMOŇ LUDĚK ing., BRNOŘešení se týká klece valivého, například kuličkového ložiska. Na čele klece při~ vráceněm k přírubě čepu vlnového generátoru e vytvořen prstencový výstupek, jehož čelo přiléhá s vůlí k stěně přĺruby a jehož tlouščka je menší než tloušřka klece.Ložisko s klecí podle vynálezu je zejména vhodné pro generátory vln vlnových reduktorú otáček.Vynález se týká klece valivěho, zejména kuličkového ložiska, určeného zvláště progenerátory vln vlnových reduktorü otáček.U dosavadních provedení klecí valivých ložisek pro qenerátory vln se poměrně široká čelní plocha klece opírá o čelo vodící příruby, která je umístěna vně ložiska. Tím vzniká za chodu ložiska značné hydrodynamické tření mezi oběma styčnými plochami a podstatnése zhoršuje účinnost reduktoru.Uváděnou nevýhodu ve značné míře odstraňuje provedení klece podle vynálezu. Klec je vytvořena jako prstenec 5 kapsami pro valivá tělesa, která se odvalují po oběžných drahách vnitřního a vnějšího kroužku ložiska. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na čele klece přivráceném k přírubě čepu generátoru je vytvořen axiálně směřující prstencový výstupek přiléhající svým mezikružím s vůlí k stěně příruby. Vnitřní průměr tohoto prstencového výstupku je shodný s vnitřním průměrem klece a tlouščka výstupku je menší než tlouštka klece. Na mezikruhovém čele výstupku přiléhajícím k stěně příruby může být s výhodou provedeno alespoň jedno vybraní probíhající celou tlouščkou výstupku.Při provozu ložiska není klec zatěžována axiálně působícími silami, takže pro její vedení zcela postačuje poměrně malá plocha mezikruží prstencového výstupku přiléhající ke stěně příruby. Umístěním výstupku u vnitřního průměru klece jsou značně sníženy kluzné rychlostí. sníží se hydrodynamická síla a tím se významně zlepší účinnost vlnového reduktoru. K zvýšení účinku přispívá také přerušení mezikruhové plochy výstupku jedním nebo několika vybráními. «Provedení klece valivého, v popisovaném případě kuličkového ložiska, je znázorněno na výkrese. Na obr. 1 je znázorněn částečný nárysný průřez ložiskem s klecí, a na obr. 2 částečný půdorysný pohled na tuto klec.Klec ł vytvořená jako prstenec je opatřena kapsami pro valivá tělesa g například kuličky, vedené v oběžných drahách vnitřního kroužku Q a vnějšího kroužku 5. Na čele klece l přivráceném k přírubě Ž čepu É nezakresleného generátoru vln je vytvořen axiálně směřující prstencový výstupek 1, který přiléhá svým mezikružím s vůlí ke stěně příruby 5. Vnitřní průměr tohoto prstencového výstupku l je shodný s vnitřním průměrem Q klece 1 a tlouščka5 tohoto výstupku 1 je menší než tlouštka t klece 1.Na mezikruhovém čele výstupku 1 je provedeno nejméně jedno vybraní 3, procházející celou tloušťkou r tohoto výstupku 1.1. Klec valivého ložiska, určeného zejména pro generátory vln vlnových reduktorůotáček, tvořená prstencem s kapsami pro valivá tělesa, například kuličky, odvalujícíse po oběžných drahách vnitřního a vnějšího kroužku ložiska, vyznačená tím, že na jejímčele, přivráceném k přírubě (5) čepu (6) generátoru, je vytvořen axiálně směřující prstencový výstupek (7) přiléhající s vůlí ke stěně příruby (5), přičemž vnitřní průměr prstencového výstupku (7) je shodný s vnitřním průměrem (d) klece (1) a tlouščka (r) tohoto výstupku(7) je menší než tlouščka (tj klece (1).2. Klec podle bodu 1, vyznačená tím, že prstencový výstupek (7) má na čele, přiléhajícím kestěně příruby (5) provedeno alespoň jedno vybrání (8) probíhající celou tlouštkou (r) výstupku (7).

MPK / Značky

MPK: F16C 33/38

Značky: ložiska, valivého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250970-klec-valiveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klec valivého ložiska</a>

Podobne patenty