Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů

Číslo patentu: 250967

Dátum: 14.05.1987

Autori: Volný Miroslav, Šindler Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Amorvynálezu VOLNÝ MIROSLAV ing., BAŠKA, ŠINDLER JAROSLAV ing., OSTRAVA(54) Antistatické zalévací hmota pro výrobu speciálních závêrůAntistatické zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrú, přĺstrojů, čidel a zařízení určených do prostorů 5 nebezpečim výbuchu a požárů, hořlavých plynü a par,průmyslových prachú a výbušnín. Skládá se z 50 až 90 silikonové kaučukové pasty tvořené 100 hmotnostními díly silikonového polymeru, 5 až 160 hmotnostních dílů kaolinového plniva, 5 až 35 metyl silikonového oleje o viskozitě (l ažVynález řeší složení antistatické zalévací hmoty pro výrobu speciálních závěrü,přístrojú, čidel a zařízení určených do prostorů s nebezpečím výbuchu a požárú, hořlavých plynú a par, prúmyslových prachú a výbušnín.Dosud známé závěry pro přístroje, čidla a zařízení určené pro provoz v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru hořlavých plynů a par, průmyslových prachů a výbušnín,mají řadu nedostatků, ktere vylučují jejich použití pro veškeré druhy přístrojů, čidel a zařízení. Tak například pevný závěr není vhodný pro přístroje, čidla a zařízení umístěné v prostorech s nedostatkem místa. Je příliš rozměrný, výrobné složitý s náročnými požadavky na materiál a přesnost výroby, montážně složitý. Větravý závěr se statickým nebo dynamickým přetlakem předpokládá tlakový zdroj interního média a V důsledku toho je rovněž rozměrově a montážně složitý. Kromě toho vyžaduje toto provedení čidla tlaku nebo množství. Zajištěné provedení má velkou nevýhodu v tom, že dle platných předpisů nelze toto provedení použít v dolech s nebezpečím výbuchu metanu. Další provedení pro daný účel (například kapalinový závěr případně jiskrově bezpečné provedení) nesplňují parametry použití.Výše uvedené nedostatky se odstraní použitím antistatické směsi podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se skládá z 50 až 90 silikonové kaučukové pasty tvořené 100 hmotnostnimi díly silikonového polymeru, 5 až 160 hmotnostních dílů kaolinového plniva, 5 až 35 metylsilikonověho oleje o viskozitě (1 až 2).104 m 2.sl, 3 až 30prümyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až 5 metylkřemíčitanu cíníčitého.Antistatické směs podle vynálezu má přednosti v tom, že má vynikající zatékavost,styk s živými částmi elektrických zařízení, netvoží zkraty, současně však nemůže vzniknout jiskra v důsledku elektrostatického náboje. Vytvořením speciálního závěru použitím této antistatické pryže je možno vytvořit nejvyšší možné krytí elektrické části. Použitím antistatické pryže je možno uspořit zvýšené náklady na konstrukcí pevných závěrú neboAntistatické směs podle vynálezu vyplňuje i ty nejmenší dutiny a prostory. Po vytvrzenípodstatné nemění svůj objem, má malou smrštivost. Je částečně elektrickým izolantem, ale její měrný odpor není tak velký, aby docházelo k vzniku elektrostatického nábojea jeho vybití. Vnitřní prostor krytu přístrojü, čidel a zařízení se po nanesení elektroizolační vrstvy zalije antistatickou směsi a nechá se vytvrdit. Nemá-li daná součást kryt jemožno antistatickou směsi dle vynálezu zalít danou součást, přístroj, čłdlo nebo zařízení umístěné do zvláštní pro tento účel zhotovené formy. Tím je dosaženo cíle. že v daném přístroji, čidle či zařízení nejsou žádné prostory, kde by se mohl nahromadit plyn, výbušný prach nebo výbušná směs, které by mohly způsobit při vzniku jiskry výbuch.Antistatické směs podle vynálezu se vytvoří smícháním například60 silikonové kaučukové pasty Lukopren N 152280 2 silikonové kaučukové pasty Lukopren N 1522 5 metylkřemičitanu cíníčitého 10 metyl silikonového oleje o viskozitě 2.l 04 m 2.s 130 průmyslových sazí Chezacarb - EC3 250967 Antistatickou směs je možno využívat ve všech elektrotechnických závodech, zkušebnách,opravnách elektrických zařízení a zejména V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo v prostředích mokrých nebo chemicky agresivních, což platí zejména pro hornické provozy, provozy hutní, těžkého strojĺrenství a chemický průmysl.Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů pro prostředí s nebezpečím výbuchu obsahující silikonový polymer a průmyslové saze nebo gtafit vyznačující se tím,že se skládá z 50 až 90 silikonové kaučukové pasty tvořené 100 hmotnostními díly si 1 iko~nového polymeru, 5 až 160 hmotnostních dílů kaolinového plníva, 5 až 35 metyl silikanového 4 2oleje 0 viskozitě (1 až 2).10 ~ m .s 1, 3 až 30 průmyslových sazí nebo grafitu a 0,5 až

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04

Značky: zalévací, antistatická, výrobu, hmota, speciálních, závěru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250967-antistaticka-zalevaci-hmota-pro-vyrobu-specialnich-zaveru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antistatická zalévací hmota pro výrobu speciálních závěrů</a>

Podobne patenty