Válce pro dopravu listů

Číslo patentu: 250051

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lesch Dieter, Fuchs Georg, Wiessner Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(32) 31 33 Právo přednosti od 22 08 77 WP G 03 b/ZGO 674 Německá demokratická republikaÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydáno 15 05 as A OBJEVY(75) Autor vvnálezu FUCHS GEORG, LESCH DIETER, WIESSNER MANFRED, DRÄŽĎANY NDR54 válce pro dopravu listůNastavení mezery s vysokou přesností zajišťují válce s pružným podkladom, mající na každém konci oblast pevného povrchu, , . se stejným vnějším průlněrmn jako pružný a podklad a na spolupüsobící dvojici válců vždy proti sobě.vynález se týká välců pro dopravu listů,a to zejména jejich vytvoření tam, kde je nutno přesného nastavení míry mezery mezi dvěma válci jedné dvojice válců nebo mezi válcem a jinou plochou, přičemž tohoto vynalezu se hlavně použije u kopírovacích zařízení.Při dopravě listů prostřednictvím válců v kopírovacích zařízeních je podmínkou,aby povrch každého z válců byl drsný, čehož se dosahuje průbéžným obložením válců pryží nebo podobným matetriálem. To však neumožňuje žádné snadné nastavení mezery mezi válci prostřednictvím dotykových měrek, protože poddajnost pryže při dosednutí na dotykové měrky vede k příliš velkým nepřesnostem a potřebnou míru mezery nelze proto dodržet. Proto pro taková známá zařízení, například pro PENTAKTU K 100, bylo vyvinuto speciální optické měřicí ústrojí, kterým se sice zajistí přesné nastavení mezery, je však jak svojí výstavbou, tak i z hlediska manipulace velmi komplikované a nákladné, což především ztěžuje obsluhu zařízení, Proto úkolern předloženého vynálezu je zajistit jednoduchým způsobem přesné nastavení potřebné mezery mezi válci.stanovený úkol se podle vynálezu řeší tak, že V každé koncové oblasti valců jsou jejich povrchy upravený z pevného materiálu, tak, že mají stejnou míru vnějšího průměru jako je průměr pružného obloženi, přičemž tyto oblasti pevného povrchu jsou na válcích každé dvojice válců uspořádény vždy proti sobě.U podrobnějšího vytvoření vynélezu je u válců nanesen pružný obklad na tenkém pevném válcovém jádru v tlustší vrstvě,přičemž kovové čelní desky jako prstence o stejné šířce, z nichž každý zapadá svým osazením do vybraní pružného obkladu na každém jeho konci, jsou upevněny na valcovém jádru.Tímto jednoduchým opatřením se zabez 4pečí nastavení mezery s vysokou přesností.vynález se blíže vysvetluje a popisuje na příkladu provedení, znázorněném v přiloženém výkresu, V němž je zakreslena dvojice válců, vytvořena podle vynálezu.jak se blíže neuvádí, jsou válce 1 a 2 známým způsobem uložený tak, že válecl je otočně uložen v pevných ložiskách, kdežto válec 2 je ve svém uložení výškově přestavitelný, a to tak, že mezera 6 mezi válci 1 a 2 může být nastavena v každé potřebné šířce.Podle vynalezu jsou válce 1 a 2 přitom vytvořeny tak, že vždy je na tenkém válcovém jádru 5 nanesen tlustší obklad 4 z pryže. Tento obklad 4 je opatřen na svých koncích vybráními, do nichž vždy zapadají osazeni prstencových čelních desek 3. Celní desky 3 jsou na těchto koncích upevněny. Tyto čelní desky 3 mají s výjimkou v oblastech jejich osazeni stejnou míru vnějšího průměru jako je průměr obkladu 4,což lze technologicky například realizovat tak, že se každý valec 1 nebo 2, průběžně přebrousí na průměr obkladu 4 a čelních desek 3. Válec 1 i válec 2 jedné dvojice válců mají přitom stejnou šířku, takže čelní desky 3 se nachäzejí vždy přesně proti sobě.Tím se podle vynálezu zajistí tato funkce Pro přesné nastavení potřebné mezery B mezi válci 1, 2 dvojice válců postačí vložit dotykovou měrku na každém konci mezery B mezi čelní desky 3 a válce pak ve svém uložení na tuto míru mezery 6 známým způsobem pevné zajistit, například šrouby v podélných otvorech. Protože se dotykové měrky nacházejí mezi dvěma pevnými prvky, to jest mezi čelními deskami 3, není více možná žádná detormace povrchu válce,která by mohla vést k nepřesnostem míry mezery 6. Tím se zajistí jednoduchým způsobem bezpečné nastavení mezery 6 s vysokou přesností.1. Válce pro dopravu listů, zejména u kopírovacích zařízení, u nichž je nutné přesné nastavení míry mezery, zejména mezi dvěma válci jedné dvojice válců, přičemž válce jsou opatřeny pružným obkladem, vyznačené tím, že v oblasti každého konce válců (1, 2 je upravena oblast pevného povrchu, ktera má stejnou míru vnějšího průměru jako průměr pružného obkladu 4, přičemž oblasti pevného povrchu jsouna válcích 1, 2 jedné dvojice välců uspořádány vždy proti sobě.2. Válce podle bodu 1, vyznačené tím, že pružný obklad 4 je na tenkém válcovém jádro 5 nanesen v tlusté vrstvě, zatímco oblasti pevných povrchů jsou vytvořeny jako čelní desky 3 na koncích válců 1, 2 ve tvaru prstenců, které vždy svým osazením zapadají do vybraní pružného obkladu(4), a tyto čelní desky 3 tvaru prstenců jsou upevněny na válcovém jádru 51.

MPK / Značky

MPK: B65H 5/06

Značky: dopravu, listů, válce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-250051-valce-pro-dopravu-listu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Válce pro dopravu listů</a>

Podobne patenty