Cukrovinky fortifikované železem

Číslo patentu: 248869

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ranný Mojmír, Tůma Jan, Čapek Karel, Musil Jan, Wolf Augustin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nečokoládové cukrovinky jsou vhodným nosičem železa, umožňují velmi dobré rozptýlení ve vodě rozpustných nebo snadno dispergovalných komplexů železa jako jsou komplexy se sacharidy a/nebo polykarboxyłovými kyselinamł 5 výhodou komplexy sacharčzy a/nebo iruktozy a/nebo kyseliny citronové. Komplexy obsahující cca 20 až 35 železa ve vodě rozpustné formě, které jsou naprosto netoxickě a umožňují vysoké využití železa organismm. Jejich příznivé účinky se zesilují přítomností malých množství mědi /Fe Cu asi 1001/. Další výhodou je jejich vysoká chemickástáIost za vyšších teplotvynález se týká cukrovinek fortifikovaných železem snižující deficienci železa v organismu a obsahujících malá množství železa ve formě komplexu se sacharidy a/nebo polykarboxylovými kyselinami.Cukrovinky jsou zejména u dětí a žen velmi oblíbený a představují významný zdroj energie ve výživě. Z dietetického hlediska jim však dosud nebyla věnována taková pozornost jakou by si vzhledem k svým fyzikálně chemickým vlastnostem zasluhovaly. Hlavní složky nečokoládovýchx cukrovinek, tj. sacharöza a škrobový sirup mohou být ideálními nosiči některých biologickypříznivě působících látek, které svými fortifikačními účinky na druhé straně mohou významně zvýšit nutriční hodnotu výrobku. Jednou z takových biologicky aktivních přísad je železo. Nedostatok železa u některých kategorií populace, zejména u žen, dětí a starých lidí je dnes natolik kritický, že přísun železa běžnou potravou již nestačí a značná část populace pak musí hrát vysoká dávky různých preparátü železa, které vyvolávají nežádoucí vedlejší účinky.Z řady studií, které se věnovaly preventivnímu podávání přípravků železa vyplynulo, že je výhodné uvažovat s dlouhodobým užívaním nízkýoh dávek železa /6 až 20 mg/den/. Jednou z vhodných forem jak snížit deficit železa v populaci je fortifikace potravin železem. Tento způsob by měl být realizován dlouhodobě a za přijatelných podmínek. Ideální nosič železa by měl mimo jiná splňovat tyto podmínky- měl by být používán převážnou většinou cílené populace V dostatečném množství- měl by být stabilní za normálních podmínek skladování a distribuce- měl by ovlivňovat rovnoměrné rozptýlení železa v celé hmotě výrobku- fortifikovaný výrobek by měl být senzoricky nezávadný, při skladování stabilní a z toxikologického hlediska naprosto nezávadný.Jako nosiče železa se uvažují zejména obiloviny, mouka a cukr, jako fortifikační složka síran železnatý, redukovaně železo a etylenaminotetraoctan sodno-železitý. Tyto nosiče však nesplňují všechny výše uvedené podmínky, zejména neumožňují homogenní rozptýlení železa v celé hmotě a jejich použití při přípravě může nepříznivě ovlivnit senzorické vlastnosti pochutiny. Tak napł. cukr fortifikovaný železem vyvoláva v čaji preçipitaci taninu železem.zjistili jsme, že výhodným nosičem železa jsou nečokoládové cukrovinky jako např. kandytové hmoty, fondán, karamely, želé, šlehané cukrovinky, lěkořicově cukrovínky apod., které.umožňují velmi dobré rozptýlení ve vodě rozpustných nebo snadno dispergovatelných komplexů železa jako jsou komplexy se sacharidy a/nebo polykarboxylovými kyselinami s výhodou komplexy sacharőzy a/nebo fruktőzy a/nebo kyseliny citronové. Tyto komplexy obsahují cca 20 až 35 železa ve vodě rozpustné formě, které jsou naprosto netoxické a umožňují vysoká využití železa organismem. Jejich příznivé účinky se zesilují přítomností malých množství mědi / Fe mu asi 1001/. Další výhodou je jejich vysoká chemická stálost za vyšších teplot, které při padají v úvahu při technologickém procesu výroby některých cukrovinek jako jsou kandytové hmoty.Płídavek do cukrovinek v množství odpovídajícím 0,01 až 0,2 železa s výhodou pak 0,02 až 0,07 8 železa senzoricky neovlivnují ani chut ani vůní. Přirozená hnědá barva kom plexu uděluje podle dávkování cukrovinkám příjemhý žlutý nebo světle hnědý /medový/ odstín,takze není třeba přidávat barvivo.Možnosti aplikace našeho vynalezu jsou zřejmě z níže uvedených příkladů, které však rozsah vynálezu nikterak neovlivňují.Lité kandyty se připravi zahuštěnim přesyeeného roztoku sacharőzy a äkrobového sirupu v poměru 10070. Komplex sacharózy a kyseliny citronové /v poměru 101 hmot. díl/ se železem a mědí /30 8 hmot. Fe a 0,3 hmot. Cu/ se V množství 0,1 hmot. dávkuje ve formě vodného roztoku misto barviva.Dále se přidá aroma dle vydatnosti a potřebné množství kyseliny mléčné. Vyrobené honbony jsou čiré medově žlutě zabarvené s chutí a vůní. která se nelíši od běžných výrobků tohotov typu. Cirost, která se skladovánim nemění svědčí o dobré stabilitě komplexu železa ve výrobku.Při hmotnosti jednoho bonbonu 6 g a minimálni denní spotřebě 3 až lo ks se zejistí požadovaný přisun železa organismu.Zelé se připraví ze sacharőzy, škrohového sirupu a pufrovaného citrusového pektinu v poměru 20101 dílu hmot. a 10 dílü hmot. vodného roztoku obsahující 2 hmot. komplexu fruktőzy se železem a mědí /24 hmot. Fe a 0,24 hmot. Cuf. Po přidání aroma, zahuštění na 78 sušiny se po naformování ziská typické pektinové želé, příjemné chuti a barvy. Doporučená denní spotřeba želé pro prevenci deficitu železa /při hmotnosti 5 9 Ě ks/ je 2 až 4 kusy.Fondán, ktorý se připravi běžným způsobem ze sacharőzy a škrobováho sirupu a aroma se fortifikuje 0,3 hmot. sorbítolu obsahující 21 hmot. železa a 0,2 E hmot. mědi. V tomto případě pro dcsažení potřebné prevence postačí denní konzumaoe 1 až 3 ks fondánu o hmotnostiFuré, které se připraví formováním kandytové hmoty s aromatizovanou a ochucenou náplní/cca 33 hmot. na 1 bonbon/ se fortifikuje komplexem sacharózy se železem a mědí /25 hmot. Fe a 0,25 hmot. Cu/. Při přídavku 0,6 komplexu do náplně je výsledný obsah Fe v 1 bonbonu/váha 6,7 g/ 1 mg. Preventivní a doporučený přisun Fe organismu je kryt spotřebou 7 až 15 ksCukrovinky fortifikované železem, snižující defioience železa v organismu, vyznačujici se tím, že obsahují 0,01 až 0,20 železa ve formě komplexů se saoharidy a/nebo s polykarboxylovými kyselinami s výhodou pak 0,02 až 0,07 Fe ve formě komplexu sacharőzy a/nebo kyseliny citronové.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/304

Značky: železem, cukrovinky, fortifikované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-248869-cukrovinky-fortifikovane-zelezem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cukrovinky fortifikované železem</a>

Podobne patenty