Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 247641

Dátum: 15.01.1987

Autori: Směták Vincenc, Fňukal František, Požár Vojmír, Bartoš Ervín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Krycí pás víceprošlupního tkaclho strojenšaní se týká krycího pásu vícepro šlupního tkacího stroje, kde krycí pás oddělující zanašeče útku od jejich hnacího ústrojí je vytvořen jako dutinný pás jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmék podělně ose dolního vedení zanašečů.vynález se týká krycího pásu, oddělujícího zanašečů útků od jejich hnacího ústrojí,například řetězu, u víceprošlupníeh tkacích strojů.známé víceprošlupní tkací stroje používající pro zanášení ütku do proälupu tzv. spodního pohonu zanašečů, které je konstruováno tak. že hladké kladky umístěné v patřičnýchroztečích na hnacím řetězu působí přes osnovní nitě na podobné kladky zabudované v zanašečích útku.za určitých podmínek, například při nízkých rychlostech, je toto provedení schopno provozu, avšak již malé zvýšení odporu při průchodu zanašečů útku prošlupy způsobuje přetrhávání osnovních nití.odstranění uvedených nevýhod vedlo k umístění krycího pásu mezi spodní větev osnovy a hnací ústrojí nosiče útku. známé zařízení tohoto typu používá gumověho pásu, oddělující zanašeče od řetězu zanašečů a vyrovnávajíoí silové účinky mezi kladkou zanašeče a kladkou řetězu.Avšak stejnoměrná pružnost gumového pásu přináší s sebou nežádoucí stavy stupňovaného napětí s následujícím prudkým uvolněním které se nepříznivě přenáší na osnovní niti. Tyto nevýhody odstraňuje řešení, kdy krycí pás je tvořen tkaninou, jejíž soustava osnova-útek vzhledem k podélné ose řetězu svírá úhel 45 °, přičemž soustava osnova-útek je provedena v V keprové vazbě.Orientací útku a osnovy je zajišťován přenos sil od kladek do rámu stroje a je umožňoyáno odvalování kladek s minimální deformací vláken. Přesto dochází k poškození krycího pásu otěrem a tím k nutnosti jeho výměny.Výroba krycího pásu je náročná na speciální strojní vybavení a přesnost při stžíhání a spojování pásů. Vysrážení a tvarování krycího pásu je velmi náročné, neboč je nutno krycí pás vytvarovat do tvaru U s velkou přesností, neboč nedostatečné napnutí krycího pásu na stroji má za následek jeho rychlé znahodnocení prodřením.Výše uvedená nevýhody odstraňuje krycí pás podle vynálezu, jehož podstatou je, že krycí pás je vytvořen jako dutinný pás jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmě k podělné ose dolního vedení zanašečů.Takto zhotovený krycí pás má výrazně vyšší životnost než původní krycí pás. současně se snížily náklady na výrobu krycího pásu a to zejména snížením počtu výrobních operací. Výrobu krycího pásu je možno pak realizovat ve větší výrobní toleranci, a to na běžných strojích. které jsou k dispozici v textilních podnicích.krycí pás je vytvořen jako dutinný pás jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmé k podélné ose dolního vedení zanašečů. Dutinný pás jednolícní pleteniny se zhotovuje na okrouhlém pletacím stroji.Pro pletení je možno použít například polyamidového hedvábí, které má příznivé mechanické vlastnosti. Po pletení se dutinný pás jednolícní pleteniny tepelné fixací stabilizuje v rozměru, přičemž je s výhodou upraven do profilu obdélníku.Pro zlepšení mechanických vlastností je vhodné upravit povrch známymi chemickými činidly. Pro snížení otěru krycího pásu v místech styku kladek hnacího ústrojí, například kladek řetězu a kladek zanašečů, je výhodné zesílit stykovou plochu krycího pásu výztuäným pásem,který může být vytvořen například z pásů plastické hmoty, gumy, nebo textilního pásu.3 247641 Montáž krycího pásu je jednoduchými výrobními pomůckami proveditelná na stávající více prošlupní tkací stroj, kde je podélný okraj dutinného pásu jednolícní pleteniny uchycen na lištách pomocí příložek a nýtü.Lišty jsou vyjímatelně upevněny šrouby V drážkách vytvořených ve vedení řetězu a upevňující krycí pás tak, že řádky pleteníny jsou kolmé k podélné ose dolního vedení, které vede kladky řetězu.vynález lze využít u víceprošlupních tkacích strojů s krycím pásem.1. Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje oddělující zanašeče útku od jejich hnacího ústrojí, například řetězu u víceprošlupních tkacích strojů, spolupracujíoí alespoň se zanašeči a lištami vyznačující se tím, že je vytvořen dutinným pásem jednolícní pleteniny, jejíž řádky jsou kolmé k podélné ose dolního vedení zanašečů.2. Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1 vyznačující se tím, že v místech styku kladek hnacího ústrojí a zanašečů je k dutinnému pásu jednolícní pleteniny připevněn výztužný pás.3. Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1 nebo 2 vyznačující se tím,že profil dutinnéhopásujednolIcní pleteniny je upraven do tvaru ohdélníku.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, krycí, tkacího, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247641-kryci-pas-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krycí pás víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty