Hydinová nátierka a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 247345

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kupf Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZY A OBJEVYRiešenie sa týka hydínovej nátierky a spôsobu jej výroby, ktorá pozostáva zo surového hydínového mäsa alebo surovej hydinovej pasty, predvareného bravčového výrezu a koreninovej zmesí, pričom po zhomogenizovaní týchto komponentov pri teplote 20 až 25 °C sa pridá mieška o teplote 100 °C pozostávajúca z hydinového vývaru,škvarenej bravčovej masti a jemného škrobu. Takto pripravená zmes sa zhomogenizuje na požadovanú konzístenciu.Vynález sa týka hydtnovej nátierky a spôsobu jej výroby zo surového hydinového mäsa balenej v konzerve a sterilizovanej.V súčasnosti sa všetky mäsové a najmä hydinové nátierky vyrábajú z predvareného hydinového mäsa.Nevýhodou tejto nátierky je, že mäso je potrebné pred spracovaním predvarit. Predváranie predstavuje značnú prácnosť, energetickú náročnosť, no najmä vysoké straty z varenia, ktoré predstavujú až 20 0/0 z váhy surového mäsa.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje hydínová nátierka a spôsob jej výroby podľa vynálezu, ktorej podstatou je, že obsahuje hmotnostne 50 až 60 0/0 surového vykosteného hydinového mäsa a/alebo surovej hydinovej pasty, 16 až 18 0/0 vykosteného predvareného bravčového výrezu, 1 až 3 0/0 čerstvej a/alebo sušenej cibule, koreninovú zmes pozostávajúca z 0,035 až 0,055 Ú/J mletého čierneho korenia, 0,007 až 0,01 0/0 drhnutej mletej majoránky, 0,01 až 0,02 0/0 mletého muškátového kvetu, 0,007 až 0,01 potravinárskych klinčekov, 1 až 1,5 kuchynskej soli a miešku pozostávajücu zo 17 až 20 hydinového vývaru, 6 až 10 bravčovej škvarenejmasti a z 1 až 3 0/0 jemného škrobu výhodne zemiakového.Surové vykostené hydinové mäso a/alebo surová hydinová pasta a vykostený predvarený bravčový výraz so spolu s koreninovou zmesou šľahaním zhomogenizuje pri teplote 20 až 25 °C, pričom do takto zhomogenitovanej zmesi sa pridá mieška o teplote 100 °C a kompletná zmes sa došľahá na požadovanú konzistenciu.Výhodou hydinové nátierky a spôsobu jej výroby podľa vynalezu spočíva V tom, že hlavnou surovinou je surové hydinové mäso, alebo surová hydinové pasta pri spracovávaní ktorých nevznikajú žiadne straty,tak ako je to pri pôvodnom spôsobe výroby s predvareným mäsom.Ďalšou výhodou je úspora energie, pri pôvodnom spracovávaní vynaložené na varenie, úspora pracovných sil pri výrobe a možnost podstatného zvýšenia produktivity prace.surové hydinové mäso 54,8 0/0 Vykostené predvarenébravčové mäso 16 čerstvá cibuľa 2,2 9/0 čierne mleté korenie 0,045 0/0 nové korenie mleté 0,014 0/0 majoránką drhnutá mletá 0,009 0/0 inuškatový kvet mletý 0,014 0/0 potravinárske klinčeky 0,009 0/0 soľ jedlá 1,125Očlstené a vykostené surové hydinové mäso a vykostené predvarené bravčové mäso sa spolu s uvedenými percentuálnymi hodnotami korenlnovej zmesi šlahanim zhomogenizuje pri teplote 22 °C a do takto zhomogenizovanej zmesi sa pridá mieška zložená z 18,8 0/0 hydinového vývaru, 8 0/0 škvarenej bravčovej masti a 2 9/0 zemiakového jemného škrobu o teplote 100 °C a skompletizovaná zmes sa došľahá na požadovanú konzistenciu.P r i k l a d 2 Surová hydinové pasta ve zloženíz morčacích trupov a krídel 27,39 0/0 Vykostené surové mäso z kurčiat 27,39 °/0 vykostené predvarenébravčové mäso 17 °/o cibuľa sušené 0,232 čierne korenie mleté 0,050 0/0 nové korenie mleté 0,01 majoránka drhnutá mletá 0,007 0/0 muškátový kvet mletý 0,01 potravinárske klinčeky 0,007 °/o sol jedlá 1,5 0/0Surová hydinová pasta a vykostené predvarené bravčové mäso sa spolu s uvedenými percentuálnymi hodnotami koreninovej zmesi šľahaním zhomogenizuje pri teplote 25 °C a do takto zhomogenízovanej zmesi sa pridá mieška zložená zo 17 0/0 hydinového vývaru 9,4 9/0 škvarenej bravčovej masti a 3 zemiakového jemného škrobu všetko o teplote 100 °C a skompletizovaná zmes sa došľahá na požadovanú konzistenciu.1. I-Iydinová nátierka, vyznačená tým, že obsahuje hmotnostne 50 až 60 0/0 suroveho vykosteného hydinového mäsa a/alebo surovej hydinovej pasty, 16 až 18 0/6 vykosteného predvareného bravčového výrezu, 1 až 3 0/0 čerstvej a/alebo 0,1 až 0,3 0/0 sušenej cibule, koreninovú zmes pozostävajúcu z 0,035 až 0,055 0/0 mletého čierneho korenia,0,01 až 0,02 0/0 mletého noveho korenia,0,007 až 0,01 0/0 drhnutej mletej majoránky,0,01 až 0.02 0/0 mletého muškátového kvetu,0,007 až 0,01 potravinárskych klinčekov, 1 až 1,5 0/0 jedle soli, a miešku pozostávajúcu7.0 17 až 20 0/0 hydinového vývaru, 6 až 10 proc. bravčovej škvarenej masti a z 1 až 3 0/0 jemného škrobu výhodne zemiakového.2. Spôsob výroby hydinovej nátierky podľa bodu 1 vyznačený tým, že surové vykostené hydinové mäso a/alebo surová hydinová pasta a vykostený predvarený bravčový Výrez sa spolu s koreninovou zmesou šľahanim zhomogenizuje pri teplote 20 až 25 ° Celsia, pričom do takto zhomogenizovanej zmesi sa pridá mieška o teplote 100 °C a kompletná zmes sa došlahá na požadovanú konzisteziciu.

MPK / Značky

MPK: A23B 4/00, A23L 3/00

Značky: hydinová, výroby, spôsob, nátierka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-247345-hydinova-natierka-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydinová nátierka a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty