Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo WNALEZV (45) Vydáno 15 12 37 A omavv(75) Amor vynalezu ŠMIDRKAL AN ing. CSc., HEDRLÍN IVO, RAKOVNIKR značí ethoxysktlpinu, B-dime-thyvlaminopropylalninoskupintl, a jejich soli s farmaceutický vhodnými organickými a xano~rgva~ nickými kyselinamí. Způsob výroby derivátů obecného vzorce I z B-ethoxy-Zhydroxybenzaldehydu. Uvedené deriváty obecného vzorce I jsou vhodné jako ultrafíalové filtry do opalovacích krémů, olejů apod.Vynález se týká derivátů kyseliny 8 ~e~ thoxykumarin-S-karboxylove a způsobu jejich výroby.Při výrobě E-ethorcy-Ił-hydroxybenzaldehy-du odpadá jako vedlejší produkt 3 «etho« xy-Z-hydroxybenzaldehyd. Tato sloučenina se dosud prakticky nevyužíva a jako ne~ žádoucí odpad se likviduje nrapř. spalováním. Nyní byl .nalezen způsob zh-odnocení tohoto odpadu.V kosmetlce se dosud používá jako liltrü chränících pokožku před ultrafialovým zářeniní derivátů kyseliny p-methoxyskořicově a řady dalších sloučenin, ktere mají iabsorpční maximum V ultrafialovém spektru 310 nm.Předmětem vynálezu jsou deriváty kyseliny S-ethoxykumarinćhkarboxylové obecného vzorce I,R značí .ethoxyskupinu či 3-dimethylaminoskupinuga jejich soli s farmaceutický vhodnými ourganickými a anorganickými kyselinami a rovněž Způsob jejich výroby, při kterém se B-ethoxyů-hydroxybenzaldehyd nechá reagovat s malooanem ethylnatým a »vzniklý ester se popripade nechá reagovat s 3-dimethylaminopropylaminem a vzniklý amidoamin se popříparlě převede na amoniovou sůl s farmaceutický vhodnou organickou nebo anorganickou kyselinou.Převedení amidoaminu obecného vzorce I, kde R ZIIIHČÍHH SÚĺÍ farmakologicky vhodných organických nebo anorganických kyselín, jako jsou například kyselina vinná, jablečná, malonová,jantarová, maleinová, methan- .nebo ethansultonová, sírová nebo chlorovodíková, lze uskutečnit reakcí ekvimvolárních množství obou komponent vi prostředí inertního rozplouštědlia, např. methanolu nebo Gľhižliľlülll.Deriváty obecného- vzorce I jsou biologie ky nezávadné, nebot LD 50 2 g/kg krysa). Podráždění lidské pokožky a oční sliznice králika je minimální a je na stejné úrovni jako u Z-ethyihexylesteru kyseliny p-methoxyskořicové, který je běžně u nás používán jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se dosud musí dovažet z »oblasti s volnou měnou.v Podrobnostinpřípravy jednotlivých slou. 09 W sou blize objasněny v následujících přikladecií provedení.Smes 3-ethoxy-Z-hydroxybenzaldehydix 83 giramu, 0,5 mol), ethanolu 96 0/0, 100 mi),malonanu ethylnatého 80 g, 0,5 mol a piperidinu 2 ml se zahřeje na 40 °C, míchá se 2 h a nechá se stát 24 h. Vyloučené krystaly se odstaji, promyjí ethanolem (96 proc., 50 ml) a. vysuší n.a vzduchu. Ethyiester kyseliny 8-ethoxykumarin-B-karboxylové se získá jako slabě nažloutle jehlice o t. t. 108 až 110 °C. UV spektrum CHaol-l) 2 L max 310, log s 4,22Směs ethylestoru. připraveného podle příkladu 1 (6,6 g, 25 mmol a S-dimethylaminooropyiaminu 2,56 g, 25 mmol se míchá a zahřivá p-o 2 h k varu. Potom se reiakční smesochladí, pridá se ethanol 10 mol a necha se pri 7 °C krystalovat. Po odsátí a vysuseni na vzduchu se ziská 3-dimethylammopropylamid kyseliny B-ethoxykumarin-a-kzarboxylove jako bezbarvé krystaly o t. t. 108 až 110 °C. UV spektrum CH 3 OHJ zl max 310, log a 4,19, Přĺklad 3Ke směsi amidoaminu připraveného padle bodu 2 8 g, 25 mmol) V ethanolu 10 mililitrů) .se přikape zvolna kyselina chlorovodíková 20 0/0, 4,2 ml, 25 mm-ol a směs se pak nechá při 7 °C krysta-lovat. Vylou cenyvhydroclílorid má po odsátí, promytí a v.ysusení t. t. 219 až 222 °C. UV spektrum CH 3 OI-I) lmax 310 nm, loga 4,17.R značí eÍh-DXYSKUDÍIILI, Smlimethylenninopropylskupinu, .a jejich solí s farmaceuticky vhodnými organickými a anorganíckýmí kyselinami.2. Způsob výroby derivátů kyseliny 8-ethoxykumarin-B-karboxylové obecného vzorce I podle bodu 1 vyznačený tím, že se 3-ethoxył-hydroxybenzaldehyd nechá reagovat s mxalonanem ethylnatým v molárním poměru 1 0,7 až L 6 v přítomnosti 0,1 až 16 molových bazického katalyzátoru, s výhodou piperidíxiu, za vzniku sloučeníny obecného vzorce I, ve kterém R znamená ehoxyskupinu, a získaná sloučenina se popřípadě nechá reagovat s B-dimethylaminopropylaminem v molárním poměru 1 0,8 až 1,6 na sloučenínu obecného vzorce I, kde R značí 3-dimethylvermínopropylskupinu, a získaná sloučenina se popřípadě převede působením farmaceutícky vhodné organické nebo anorganícké kyseliny na svoji sül.

MPK / Značky

MPK: C07D 311/12

Značky: způsob, výroby, jejich, 8-ethoxykumarin-3-karboxylové, deriváty, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246334-derivaty-kyseliny-8-ethoxykumarin-3-karboxylove-a-zpusob-jejich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby</a>

Podobne patenty