Skruž, zejména pro vodohospodářské účely

Číslo patentu: 246283

Dátum: 15.12.1987

Autor: Van Hardeveld Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AD FRO VYNÄIEZY 45 Vydâno 15 12 87(75) Autor vynálezu KLOUDA IIŘI mg., PRAHASkruž, zejména pro vodohospodářské účely zahnnující nosné těleso, na kterém je s možností sklonu usazen prstenec nesoucí rám vstupních zařízení šachet Vodohospodářských apod. zařízení, vyznačující se tím,že horní část nosného tělesa má tvar vnější kulové plochy a vntřní dosedací plocha prstence má tvar odpovídající kulové ploše nosného tělesa, přičemž po obvodu rámu je umístěn nejméně jeden fixační prvek uložený v rovníkové rovině kulové plochyvynález řeší skruž vodohospodäřských zařízení s možností přizpůsobení sklonu rámu vstupních zařízeníšachet, sklonu komunikace.stávající skruže mají prstence pro uložení rámu vstupních zařízení šachet většinou uspořádány nepřestavitelné, takže při sklonu komunikace vzniká nepřizpůsobení vzhledem k víku vstupního zařízení. Dále jsou známé prstence, jejichž sklon lze nastavit pomocí stavěcích šroubů uložených na rámu vstupního zařízení. Toto provedení tvoří zpravidla nedostatečně tuhý celek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje skruž s kulovým prstencem podle vynálezu. Podstata spočívá V tom, že nosné těleso skruže má V horní části tvar vnější kulové plochy a prstenec nesoucí rám vstupního zařízení je opatřen korespondující vnitřní kulovou plochou, přičemž v tělese prstence je po obvodu umístěn nejméně jeden fixačníčlen, jehož osa leží v rovníkové rovině kulové plochy.Výhodou skruže podle vynálezu je snadná úprava sklonu prstence a tím přizpůsobení sklonu rámu vstupního zařízení, sklonu vozovky a tuhost celku.Na přiloženém Výkresu je znázorněno konkrétní provedení skruže podle vynálezu.Skruž pro vodohospodářské účely sestává ze dvou základních dílů z nosného tělesa 1 a kulového prstence 2. Horní část nosného tělesa je opatřena vnější kulovou plochou 3. Prstenec 2 je opatřen korespondující vnitřní kulovou plochou 4. V tělese prstence 2 je po obvodu umistěn nejméné jeden fixační člen 5, jehož osa leží v rovníkove rovině kulové plochy. Vstupní zařízení E,uložené na kulovém prstenci, může být skloněno podle předpokládaného sklonu komu nikace 7.Skruž, zejména pro vodohospodářskě účely zahrnujíci nosné těleso, na kterém je s možností sklonu usazen prstenec nesoucí rám vstupního zařízení šachet Vodohospodářských zařízení, vyznačující se tím, žehorní část nosného tělesa má tvar odpovídající kulové ploše (4) nosného» tělesa, přičemž po obvodu rámu prstence 2 je umístěn nejméně jeden fixační prvek 5, uložený v rovníkové rovině kulové plochy.

MPK / Značky

MPK: E02D 29/14

Značky: zejména, účely, skruž, vodohospodářské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246283-skruz-zejmena-pro-vodohospodarske-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skruž, zejména pro vodohospodářské účely</a>

Podobne patenty