Způsob pokovování povrchu složitých dílců

Číslo patentu: 245573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Málek Karel, Vocetka Jan, Maloušek Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ARAS JAN ing. VLNA ANTONÍN MATUŠKA KAREL ing., TŘEBÍČ(541 Způsob pokovování povrchu složitých dílcůŘešení se týká způsobu pokovování povrchu složitých dílců, jako jsou typové válce tiskáren samočinných počítačů apod.,při jejich renovaci nebo zvyšování trvanli vosti jejichpovrchu. a to v tvrdě chro mujícich galvanických lázních. Způsob řeší pokovováni střidavým nanášením a odleptáváním vylučcvané vrstvy tvrdého chromu.245573 2 Vynález se týká způsobu pokovováni povrchu složitých dílců, jako jsou typové válce tiskáren samočinných počítačů apod., při jejich rěnovaci nebo zvyšovaní trvanlivostijejich povrchu, a to v tvrdě ohromujících galvañických lázních.Je známo, že opotřebované typové válce tiskáren a především tiskáren DW 3, jichž se používá v provozech samočinných počítačů se nerenovují a nahrazuji se novými typovými válcí z dovozu. Tyto nové typové válce maji vysokou cenu a jsou těžko dostupné. Z toho důvodu jsou tiskárny mimo provoz nebo při použití starých typových válců je tisk nečitelný. Typové válce lze tvrdě chromovat běžným způsobem. Po předchozím naleptání v anodickém cyklu, které se provádí pro lepší ulpěni následně vylučované vrstvy, se v katodickém cyklu vylučuje potřebné vrstva tvrdého chromu. Timto postupem se ovšem nezajisti poměr nanášeni chromu na vrcholech typů písmen válce vůči nanesenému kovu na patách písmen. Takže po konečném obroušení na původní míru po provedeném pokoveni by došlo k faktickému vymizení typů písmen a tim ke znehodnocení válce.Úkolem vynálezu je vytvořit způsob renovace a zvyšování trvanlivosti jejich povrchu, což je provedeno střídavým nanášenim a odleptávánim vylučované vrstvy tvrdého ohromu. 4Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že střidavým nanášením a naleptávánĺm vrstvy se zlepší poměr nanášeni kovu na vrcholech písmen vůči naneseněmu kovu na patách písmen, takže se dosáhne po obroušení pokoveného válce původní výšky typů písmen.Typový válec, jehož typy jsou opotřebeny do minimálně poloviny své výšky se nejdříve obrousí nejvýše o 0,1 mm tak, aby všechny typy měly přibližně stejnou výšku. Pak se typový vâleo dokonale odmastí, např. v parách chlorovaných uhlovodíků a před vlastním pokovenim elektrolyticky. Potom se obroušený a odmaštěný typový válec zavěsi na pŕípravku do tvrdé chromdjící galvanické lázně, pracujicí např. s poměrem CĽO 3 HZSO 4 100 1 při teplotě 50 až 60 OC a provede se pokoveni podle následujíciho postupu1) Nejprve se provádí prodloužené leptání, přičemž typový válec je zapojen jako anoda a to po dobu 3 až 5 minut, při proudově hustotě J 30 až 40 A/dmz.2) Pak se provádí pokoveni, kdy typový válec je zapojen jako katoda po dobu 20 minut,při proudové hustotě J 50 až 60 A/dmz.3) Dále se provádí nové leptání po dobu 30 až 120 sekund při proudové hustotě J 30 až 40 Axdmz, přičemž typový válec je zapojen opět jako anoda a následuje pokovení po dobu 20 minut, při proudové hustotě J 50 až 60 A/dmz s typovým válcem zapojeným jako ketoda.Výše uvedený postup uvedený pod bodem 3) se provádí 3 až Skrát podle stupně opotřebení typového válce. Po nanesení potřebné vrstvy se provede konečně obroušení typového válce tak, aby všechny typy byly stejně vysoké. Střidánim leptání a nanášení dochází k rychlejšimu nanášeni vrstvy tvrdochromu na vrcholech typů než na podkladové části válce.Výše uvedená použitá tvrdě chromujicí lázeň je nejvýhodnější, je ovšem možné použít i lázně pracující v jiných známých poměrech složek, kde poměr času nanášení ku času leptáni se pohybuje V rozmezi 120 1 až 2 1 a proudové hustoty nanášeni a leptání jsou v poměru 25 1 až 1 1, což závisí i na teploté lázně.Uvedeným postupom je možné pokovovat i jiné složité dílce než jsou typové válce tiskáren, např. drážkované hřídele apod. Rovněž tak je možné použít postupu při zvyšováni trvanlivosti povrchu nových typových válcú, kde je postup stejný, pouze odpadá počáteční broušení před odmaštěnim, případně i konečné broušení.Zpúsoą,pokovování povrchu složitých dílcú jako SOU typové válce tiskáren samočinných počítačů Šýod při jejich renovaci nebo zvyšování trvanlivosti jejich povrchu, a to V tvrdé chromujícĺch qalvanických lázních, vyznačujĺcí se tím, že se střídavě nanášía odleptávaji vylučované vrstvy tvrdého chromu

MPK / Značky

MPK: C25D 3/04

Značky: pokovování, způsob, povrchu, dílců, složitých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-245573-zpusob-pokovovani-povrchu-slozitych-dilcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob pokovování povrchu složitých dílců</a>

Podobne patenty