Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žräŕžtršrrêz POPIS vv NÁlEZU 244996Autor vynälezu HAVIAR IGOR ing., ZVOLEN(54) Trecia lamelové uzávierka diferenciálu radená pod zaťaženimTrecia lamelová uzávierka díferenciálu radená pod zaťažením je určená pre nápravy stavebných, lesných a terénnych vozidiel,kde zlepšuje mobilnost a manévrovateľnosť strojov v teréne s nižšou alebo rozdielnou adhéziovu na kolesách nápravy.Účelom riešenia je zlepšenie účinnosti uzávierky diferencíálu a zvýšenie spoľahlivosti ovládania uzávierky.Podstata riešenia spočíva v- tom, že uzavieraci mechanizmus spojky je delený na posuvnü a rotačnú časť, pričom tlakwový olej alebo vzduch sa privádza pod posuvnü časť uzaviarecieho mechanizmu uloženú v telese nápravy 5, čím sa dosiahne spolahlivého utesnenia priestoru piestu 3 a tým aj účinnejšieho uzavretiu uzávierky.Vynález rieši treciu lamelovú uzávierku diferenciálu, radenú pod zatažeInim.Známa konštrukcia hydraulickej trecej uzávierky radenej pod zaťažením je riešená tak, že mokrá trecia spojka je ovládaná tlakový olejom, privádzaným rotačným prívodom, obmedzeným dvoma piestnymi krúžkami a hriadeľovým tesnenim po oboch stranách piestnych krúžkov pod piest, ktorý je súčasťou spojky a vylkonáva s ňou rotačný pohyb. V priestoroch medzi piestnymi krúžkami a hriadeľovým tesnenim sa zachytáva olej presiaknuiý cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná aposuvnú časť, pričom posuvná časť je uložená v telese nápravy a rotačná časť je na nej u 1 o« žená otočne prostrednictvom ložiska.Hlavná výhoda takéhoto uloženia piestu spočíva V tom, že posuvnú časť uzávierky je možné dokonale tesniť, čím odpadaunutnosť zavedenia okruhu odpaduza zvyšuje sa účinnost Lizávierky a pre ovládanleuzávieriky je možné použiť tlaku vzduchu.- .Na obr. č. 1 je schematicky uvedený priklad použitia uzávierky podľaivynálezu.Lamelová uzávierka podľa obr. 1 sa skladá z lamelovej spojky 2 a ovládacieho mechanizmu 1, ktorý sa skladá z piestu 3 tvaru rotačného medzikružia posuvne uloženého v~ telese valca 7, ktorý je súčasťou telesa nápravy 5. Piest 3 sa skladá z rotačnej častí 4, ktorá je v ňom uložená prostrednictvom ložiska B.1. Trecia lamelová uzávierka diferenciá 1 u radená pod zaťažením vyznačujúca sa tým, že ovládací mechanizmus 1 lamelovej trecej spojky 2 je delený, pozostáva z plestu 3 a otočne časti 4, pričom piest 3 je uložený v pevnej časti nápravy 5 posuvné a otočná časť 4 je s nim spojená prostredníctvom ložiska (61.2. Trecia lamelová uzávierk-a podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že piest 3 je v telese nápravy 5 uložený prostrednictvom valca 71.3. Trecia lamelová uzávierka podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že piest 3 má tvar rotačného medzikružia.

MPK / Značky

MPK: F16H 1/44

Značky: uzávierka, lamelová, zaťažením, diferenciálu, trecia, radená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244996-trecia-lamelova-uzavierka-diferencialu-radena-pod-zatazenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením</a>

Podobne patenty