Tlmič hluku a tlaku pri streľbe z veľkorážových zbraní

Číslo patentu: 244973

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kasparajtis Albinas Juozo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynálezu ZAHRADNIK ERNEST, TRENČÍN(543 Tlmič hluku a tlaku pri streľbe z veľkorážových zbraníPredmetom vynálezu je tlmič hluku a tlaku pri streľbe z velkorážových zbraní v skú- oo oi šobných priestoroch.Účelom vynálezu je znížiť hluk a tlak pri streľbe z veľkorážových zbraní.Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukčným usporiadanim podľa vynálezu, ktorého podstatou je exrpanzná rúra 1, lkto-rej obsah i prierez je podstatne väčší ako obsah a prierez hlavne. Výfukové plyny prúdíace z hlavne vysokou rýchlosťou a tlakom pri vtoku do expanznej rúry 1 následkom zmeny prierezu a obsahu expandujú. Ich rýchlosť, tlak, náraz na atmosféru a tým aj intenzita hluku a tlaku sa zníži.Vynälez rieši tlmič hluku a tlaku pri streľbe z velkorážových zbraní v skúšobných priestoroch.Tlmiče hluku a tlaku sa u velkorážových zbraní doteraz nevyskytovali. Proti uvedeným šlkodlivinám se V skúšobných priestoroch používali kryty a železobetónové alebo drevene steny, ktoré menia smer zvukových vln a priestory krytov čiastočne chránia, hlučnosť však prakticky neznižujú. I-lluk spôsobovaný doteraz vyrábanými a skúšanými velkorážovými zbraňami je vellmi vysoký, avšak s ohľadom na nižšiu pohybovú energiu a kmitočet strely má spravidla nižší tón a je ešte znesitelný. V súčasnosti vyrábané a skúšané velkorážové zbrane sú však podstatne účinnejšie a tým ešte hlučnejšie. Vo vzdialenosti 5 m od ústia hlavne spôsobujú hlučnosť 195 dB a tlak 112 kPa. Vo Vzdialenostil m od ústia hlavne, hluk predstavuje ešte 174 dB. Sú to hodnoty vysoko nad dovolenú hranicu a obsahujúci personál je nimi priamo ohrozovaný. Používané železobetónové kryty neplnia požadovaný účel, hluk v nich nameraný činí viac ako 160 dB a v priľahlej chodbe až 177,5 dB a tlak 15 kPa. Aj kmitočet striel je podstatne vyšší, dosahuje až 5 kHz.Uvedené nevýhody odstraňuje tlmič hluku aďläľkuľfrlťstrelbez velkorážových zbraní podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z expenznej rúry a z plášte obaleného pohltivým obkladom, výstuhami sú medzi sebou oddelené kanály medzi expanznou rúrou a plášťom, pričom expanzná rúra je opatrená prietokovými otvormi a podstavec, na ktorom je uložený celý tlmič, je opatrený gumovými podložkami..Príklad tlmiče hluku a tlaku z vellkorážových zbraní- je znázornený na výkrese, kde na obr. l je tlmič znázornený v náryse a na obr. 2 jerez rovinou A-A z obr. 1.Obsah i prierez expanznej rúry 1 je podstatne väčší ako obsah a prierez hlavne. Výfukové plyny prúdiace z hlavne vysokou rýchlosťou a tlakom pri vtoku do exvpanznej rúry 1 následkom zmeny prierezu a obsahu expandujú. lch rýchlosť, tlak, náraz na atmosféru a tým aj intenzita hluku a tlaku sa zníži.Výfukové plyny vytekajúce z hlavne budú expandovať do všetkých volných priestorov. Najväčšie množstvo pri expenzii narazí na steny expanznej rúry 1, upravenej v tlmiacej rúre 7 a pod uhlom dopadu sa odrazí do smeru výtoku. Expanziou a nárazmi na steny sa počiatočná rýchlost obmedzí a bude slpomalovat aj časť plynov tečúcich priamo. Časť expandujúcich plynov prenikne prietokovými otvormi do priestoru medzi expanznú rúru 1 a plášť tlmiče 2 a do atmosféry vytečie cez kanály medzi výstuhami 4. Rýchlosť prúdenia bude nižšia ako vn expanznej rúre 1 a tým sa zamedzí nežiadúcej rezonencii samotného tlmiče. Tomu účelu bude slúžiť aj antivibračný náter a obalenie plášte tlmiče 2 pohltivým obkladom 3 a uloženie tlmiča hluku podstavci 5 a na gumové podložky 6. Taktiež nastrelovacla lafeta bude gumovými podložkami od streleckého stendu odizolovaná. Odklopný kryt 8, 9 zamedzuje šíreniu zvukových vln spätným smerom.Expanznou rúrou, prietokovými otvormi a .kanál-mi se dosiahne zníženie počiatočnej rýchlosti a rovnomernejšie prúdenia plynov,tým aj miernejši prechod do vzdušného priestoru, zníženie hluku a tlaku. Najväčším prinosom tlmiče bude zníženie značného rizika, ochrana života a zdravia účastníkov skúšok zbraní.1. Tlmič hluku a .tlaku pri streľbe z velkorážových zbraní vyznačujúci sa tým, že pozostáva z expanznej rúry 1 a tlmiacej rúry 7, ktoré sú opatrené iprietokovými otvormi, ďalej z plášte 2 obaleného pohltivým obkladom 3, pričom medzi plášťom 2 a tlmiacou rúrou 7 sú výstuhy 4 medzi sebou oddelené kanálmi.2. Tlmič podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým,že je uložený na podstavci 5 opatrenom gumovými podložkami 6.3. Tlmič podla bodu 1 a 2 význačujúci sa tým, že jeho predná časť je opatrená odklopným krytom 8, 9.

MPK / Značky

MPK: F41F 17/12

Značky: streľbe, tlmič, hluku, veľkorážových, tlaku, zbraní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244973-tlmic-hluku-a-tlaku-pri-strelbe-z-velkorazovych-zbrani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič hluku a tlaku pri streľbe z veľkorážových zbraní</a>

Podobne patenty