Panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Číslo patentu: 243078

Dátum: 15.11.1987

Autori: Michal, Cích Vojtech

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

äěrićítrššřêě MM VYNÁLEZU 243 mUI) Autor vynálezu ZEITLER OSEF ing. HANÄK ROSTISLAV ing., OLOMOUC(u) Panel, zejména pro stěny pecních agregátůŘešením je panel, zejména pro stěny průmyslových pecních agregátů.Podstata řešení spočívâ v tom, že k nosné kxonstrukcijl panelu jsou přes dlouhé 1 mtevní trny 4 přípevněny jednak lehké izolační vrstvy 3, například ze žáruvzdorného vláknítêho materiálu, jednak na vnitřní straně panelu žärobetonová vyzdívka 7, v níž je uk-ončena hlavice 6 kotevního trnuPředmětem vynalezu- je panel, zejména pro stěny průmyslových pecních agregátů. V současné době se stěny pecních agregátů s využitím žárobetonových prvků vytvářeji tak, že celková fvýška stěny je z jedno ho nebo několika žánobetonových prefabri-.kátů, za kterými je vrstva izolace, plášť pece, nosna a stahovací konstrukce. S ohledem na požadavek samonosnostl panelu jak při manipulaci a montáži, tak i při vlastním provozu pece jsou tyto panely řešeny v tloušťkách 250 mm až 300 mm, přičemž pro zajištění stability pecni stěny při provozu se používá kotvení z kovových nebo keramických závěsných prvků, Systémy těchto kotevních prvků jsou značně rozměrné, vyznačují se velkou hmotnosti a vysokou tuhosti.Z těchto důvodů přinášejí dosavadni panely řadu problémů při dopravě a manipulaci a u periodických pecí jsou s ohledem na značnou hmotnost zdrojem vysokých ztrát tepla akumulací.Vnější vrstvy pecní stěny jsou pot-om vytvářeny až na stavbě, což způsobuje značnou pracnost a komplikuje rychlý postup montážních prací. vUvedené nedostatky jsou odstraněny panelem pro stěny pecních agregátů podle vynálezu, jehož podstatarspočívá v tom,že k nosné konstrukcí jsou přes dlouhé kotevní trny připevněny jednak lehké izolační vrstvy, například z žáruvzdorného vláknitěho materiálu, jednak na vnitřní straně panelu žánobetonová vyzdivka, v níž je ukončena hlavice krotevního trnu.Vnější nosná konstrukce uvedeného panelu vytváří současně i vnější plášť pece a kotevni systém kotví jak vláknité izolační materiály, tak i vrstvu žárobetonu.kolmo na převážný směr dodatočných a dilatačních změn rozměru bloku, pružností umožní průběh všech těchto změn bez poškození bloku žárobetonu, ale systém může zabezpečit tuto funkci jen v případě, že pod vrstvou vnitřniho žánobetonu je vrstva o nízké pevnosti, umožňující potřebné vybočení kotvicíoh trnů.Celý panel je možno bez problémů vyrobit v průmyslové výrobě, a tím se výrazně snižuji náklady na montáž pece a zkracuje se doba výstavby i proto, že uvedené řešení umožňuje výrazně snižit tloušiku žárobebonové vrstvy, a tím ihmotnost celého panelu.Příkladné provedení panelu podle vynalezu je znázorněno na priložených výkresech, kde obr. 1 uvádí příčný řez panelem podle vynálezu a obr. 2 detail ukotvení vnitřní žárobetonové vyzdívky.Přikladné provedení panelu podle vynálezu vychází z nosné ocelové konstrukce 1,k níž je připevněn systém dlouhých kotevních trnů 4 ze žáruvzdorné oceli. Na systém kotevních trnů 4 je připevněna lehká izolačni vrstva 3 pnostým natlačenim materiálu na trny 4 a po nasazení keramické kotevní hlavice 6, která je zatmelena žáruvzdorným tmelem, je na izolační vrstvu 3 navibrována nebo natorkretována žárobetonová vyzdívka 7, která je kotvena právě soustavou kotevních hiavic B.Lehká izolační vrstva 3 může být tvořena bud z vláknitých izolačnich materiálů, nebo z kombinace těchto materiálů s lehkým žárobetonem.Žárobetonová vyzdívka 7 je vytvořena ze spodni části 10 a horní části 11, mezi nimiž je uložen zámek 9 pecniho vozu, opatřený příčnými drážkami 8.1. Panel, zejména pro stěny pecních agregatů vyznačující se tím, že k nosné konstrukcí 1 jsou přes dlouhé kotevní trny 4 připevněny jednak lehké izolační vrstvy 3, například z žáruvzdorného vláknitého materiálu, jednak na vnitřní straně panelu žárobetonová vyzdívka 7, v níž je hlavice B kotevního trnu 4 ukončená.2. Panel podle bodu 1, vyznačující se tím, že žárobetonová vyzdivka (7) sestává ze spodni části 10 a horní části 11, mezi nimiž je uložen zámek 9 pecního vozu, opatřený příčnými drážkami 81.,že izolační vrstva 3 sestava z vnější vrst vy 12 izolačního žárobetonu a vnitřní vrstvy 5 vláknitých izolačních materiálů.

MPK / Značky

MPK: F27D 1/04

Značky: stěny, pecních, panel, agregátu, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-243078-panel-zejmena-pro-steny-pecnich-agregatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Panel, zejména pro stěny pecních agregátů</a>

Podobne patenty