Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Číslo patentu: 242262

Dátum: 31.08.1985

Autori: Babák Jan, Zika Zdenik, Blinka Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

51 Int. 01.4 C 09 B 45/28 22 Přihlášeno 29 12 83 21 PV 10 190-83 40 Zveřejněno 31 18 85 ÚŘAD rno VYNÁLEZY ,A OBJEW 45 Vydano 15 09 87Autor vynálezu HANOUSEK VÍTĚZSLAV ing. PAVLÍKOVÁ ARMILA ing THOROVSKÝ ZDENEK ing., ÚSTI nad LabemNová hnědá 12 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcevynález se týká hnědých 12 chromokomplexnich azobarviv.Pro barvení vlny a polyamidu ze slabě kyselé až neutrálni lázně se používaji, vyžaduje-li se, aby barvení měla vysoké mokré a suché stälosti, 12 metalokomplexní azobarviva.sou to koordinační komplexy jednoho atomu kovu s koordinačnim číslem 6 nejčastěji chromu nebo kobaltu s dvěma stejnými nebo různými o,o-dihydroxy-, o-hydroxy-oíkarbony nebo o-hydroxy-ď-aminokovokomplexních barviv, pokud nenesou žádné lyofilní substituenty, je velmi nízká a k praktické aplikaci na textilní materiál z vodného prostředí je nutno převést je předem do jemne formy dispersním mletím.inou cestou jejich úpravy použití v praktickém barvířství íje zvýšení rozpustnosti vhodnou substitucí známá jsou 12 kovokomplexní barviva solubilizovaná neionogenními, hydrofobllnost zvyšujícími» substituenty, například skupinami sultamoylovými nebo metansulfonylovými. Výroba těchto barviv je však poměrně nákladná. stejné kvality vybarvení a v dosahovaní sytých odstínů dokonce lepších výsledků se podařilo docílit v některých případech pomocí barviv solubilisovaných ionogenními sulfoskupinamiJVpravení sulfoskupin do molekuly 12 kovokomplexního barviva není ovšem bez problému. Zatím co neionogenně substituované 1 2 komplexy jsou v podstatě solemi jednosytných kyselín, zvyšuje substituce sulfoskupinami záporný náboj barevného aniontu a tím pochopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti,jmen-ovitě egalitu vybarvení a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickým näbojem, alei substituční topografií a prostorovým uspořádaním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexni azobarviva podle vynálezu obecného vzorcekde jedno X SOsI-I, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X ~S 03 H, ostatní X H, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 C a hodnotě pH 6 až 11, vybarvující vlnu -a polyuamid ze slabe kyselé až neutráląní lázně hnědými odstĺiny, vyznačující se vysokou bxairviřskaou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlívostí a egaliutouu a vysokými stálostmi vybarvení.Barviva podle vynálezu se dají připravit koordinací jednoho monoazobarviva s 11 chromitým komplexem druhého monoazobarvlva v neutralníin až alkalickém prostředí.0,1 mol chromítého 1 1 komplexu monoazobarviva 4-nitro-2-aminofeno 1 - 13-sulfofenyl-3-mety 1-5-pyrazolonu se vnese do alkalické kopulační suspenze monoazobarviva B-nitro-l-diazo-Z-naľtol-Ił-sulfokysellna- Z-naftol o objemu 1000 ml. Po několika hodinách zahřívání na 80 až 90 °C se ze vzniklého roztoku odpařením izoluje 125 g silného barviva vybarvujícího vlnu a polyarnid hnědým odstínem.minofenol-S-sulfokyselina » l-fenyl-B-metyl-S-pyrazolon a 0,1 molu monoazobarviva 6-nitro~ 1-cliazo-2 ~naftol-4-sulfokyselina - 2-naftol o objemu 1 000 ml se koordinuje dle přikladu 1. Získá se 125 g silného barviva vybarvujĺcĺho vlnu a polyamid hnědým odstínem.1 000 ml se koordinuje dle příkladu 1. Získá se 125 g silného barviva vybarvujícího vlnu a polyamid hnědým odstínem.Alkalická suspenze 0,1 mo chromitého 1 1 komplexu monoazobarviva 6 ~nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfokyselina - Z-naftol o 0,1 mol monoazobarviva 4-nitro-2-aminofenol-6-sulfokyselina - 1-fenyl-3-metyl-5 ~pyrazolon o objemu 1 000 m 1 se koordinuje dle příkladu 1. Získá se 125 g silného vlnu a polyamid hnědě vybarvujíciho barviva.Hnědá 1 2 Chromokomplexnĺ azobamviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 C a hodnotě pH 6 až 11.

MPK / Značky

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, hnědá, azobarviva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-242262-hneda-1-2-chromokomplexni-azobarviva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva</a>

Podobne patenty