Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittrich Josef, Stuchlik Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO VYNMHV 45 Vydáno 15 09 87 A 0 mm(75) Autor vynálezu PETRŽELA JAN, PRAHA RAMBOUSEK JAROSLAV ing., BENEŠOV(54) Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátar pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundarním vinutímÚčelem vynálezu je snížení ztrát výkonu, W zjednodušení konstrukce vysokofrekvenčního výstupního transformátoru a odstranění 7 kompenzačních kondezátorů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že sekundámí vinutí plošného vysokofrekvenčního výstupního transformátoru je umístěno V pracovní komoře zonální tavicí aparatury. Mezi sekundární a primární Vinutí, které je 3 součástí oscilačního obvodu, je vložena hermeticky utěsněná izolační distanční deska,tvořící současně část stěny pracovní komory zonální tavicí aparatury. .Vynález se týká plošného vysokofrekvenčního výstupního transformatoru pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím.Dosud známé vysokofrekvenční výstupní transformátory pro vysokofrekvenční ohřev induktoru zonální tavicí aparatury jsou z důvodu nedostatku prostoru a s ohledem na čistotu prostředí umistěny mimo pracovní komoru zonální tavicí aparatury.Indnktor umístěný v pracovní komoře zonální tavicí aparatury, je hermeticky oddělen od vysokofrekvenčniho výstupního trans formátoru izolační prüchodkou a připojen , k jeho sekundárnímu vinutí prostřednictvím přívodů. Vzhledem k velkým pracovním proudům a značné vzdálenosti induktoru od vysokoírekvenčního výstupního transformátoru, dochází k ztrátám jak jaloveho, tak i činného výkonu. Výše uvedené nevýhody odstraňuje plošný vysokoťrekvenční výstupní transformator pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že sekundární vinutí je umístěno v pracovní komoře zonální tavicí aparatury. Sekundární vinutí je zakončeno výstupem uzpůsobeným k přímému připojení induktoru. Mezi sekundární vinutí a primarní vinutí, které je součástí oscilačního obvodu, je vložena hermeticky utěsněná izolační distanční deska, ktera současně tvoří část stěny pracovní komory zonální tavicí aparatury. Šířka vodiče sekundárního vinutí a jeho výstupu je stejné jako šířka přívodů induktoru. Umistěním sekundárního vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové indukčnosti přívodů průchodky a zkrácenim proudové dráhy od sekundárního vinutí k induktoru, odpadá potřeba kondenzátorů paralelné pripojených k induktoru, které kompenzo-valy jalovou složku proudu protékajíciho přívody.Na připojeném výkresu je znázorněn plošný vysokotrekvenční transformátor podle vynálezu v bočním řezu.Primární vinutí 1 vysokofrekvenčního Výstupního transformátoru je uspořádáno do spírály a je navinuto ze dvou do sebe zasunutých trubek, tvořících protiproudý chladící obvod. Sekundární vinutí 2 je tvořeno jedním závitem plochého vodiče a je ve tva ru mezikruží. Na začátku a- konci závitu jeplochý vodič zesílen a tvoří výstup 5, opatřený připojovacími otvory pro příme připojení nízkoimpedančního induktoru G a chladlciho systému sekundarního vinutí 2. Mezi sekundarním vinutím 2 a primárním vinutím 1 je umístěna izolační distanční deska 3, připevněnä ke stěně pracovní komory 8 zonální tavicí aparatury a utěsněná těsněním 4.Izolační distanční deska 3 slouží jako izolace mezi primárním vinutím 1 a sekundárním vinutím 2 a současně jako část-stěny pracovní komory 8 zonální tavicí aparatury. Tím je hermeticky oddělen prostor 7 OSCÍlačního obvodu od prostoru pracovní komory B.Pro docilení těsné vazby je v Izolační .distanční desce 3 vytvořena dražka, do které je sekundární vinutí 2 zapuštěno a zalepeno. Proti infračervenému záření z roztaveného jaásma zpracovávaného materiálu je izolační distanční deska 3 chráněna tepelným štitem 9, případně reflektorem, který může být součástí induktoru 6.1. Plošný vysokoirekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárnim vinutím,vyznačený tím, že sekundární vinutí 2 je Umístěno v pracovní komoře 8 zonální tavicí aparatury a je zakončeno výstupem 5 pro přímé připojení induktorum), přičemž mezi sekundärní vinutí 2 a primární vinutí 1, které je součástí oscilačního obvodu, jevložena hermetícky utěsněná izolační distanční deska 3, současně tvořící alespoň část stěny pracovní komory B zonální tavicí aparatury.2. Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor podle bodu 1, vyznačený tím, že šířka vodiče sekundárního vinutí 2 a výstupu. (5) je stejné jako šířka přívodů induktoru 6.

MPK / Značky

MPK: H01F 17/02, H01F 31/00

Značky: výstupní, sekundárním, vinutím, ohrev, vysokofrekvenční, odděleným, plošný, hermetický, transformátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-241249-plosny-vysokofrekvencni-vystupni-transformator-pro-vysokofrekvencni-ohrev-s-hermeticky-oddelenym-sekundarnim-vinutim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím</a>

Podobne patenty