Brousicí tyčinka

Číslo patentu: 240759

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zlacká Zita, Lukáe Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°.°rr. PD PIS vYNÁLEzU 240 759ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu SEDLÁK JAN ing., TÄBORÚčelem řešení je umožnění dokončovaciho tvarováni vnitřnicb plocb kruhového průřezu, zvláště textilních vodičů, vyrobených z korundové keramiky.Tento úkol umožňuje snlnit brousici tyčinka válcového tvaru, u které na nosnýdrát výchozich poměrů délky ku poměru50 1 až 150 l e soustredně nalisován po celé délca noaneho drátu obal z brousici-aměai tak, že brousici tyčinka má poměr konečných vnějšich rozměrů délky ku pr ěru 35 l až 120 1.Vynález se týká brousící tyčinky válcového tvaru, s vysokým štíhlostním poměrem.Doposud se dokončovací tvarování vnitřních ploch kruhového. průřezu, zvláště textilních vodičů, vyrobených z korundové keramikyiprovádělo ručně pomocí škrabáku na jednotlivých výrobcích. Žádné ze známých brousících nástrojů či broueících pomůcek neumožňovaly svými rozměry aplikaci k provedení této operace, a tím ani ke zvýšení kvality a zvýšení produktivity oproti ruč nímu způsobu dokončovacího tvarování.Výše uvedené nedostatky jsou V podstatné míře odstraněny brousící tyčinkou válcového tvaru podle vynálezu, jehož podstatou je, že na nosný drát výchozíchpoměrů rozměrů délky ku průměru 50 1 až 150 l je soustředně nalisován Ápo celé délce nosného drátu obal z brousící směsi tak, že brousící tyčinka má poměry konečných vnějších rozměrů délky ku průměru 35 l až 120 1.Brousící tyčinky, vyrobené lisováním obalu na nosný drát,umožňují provádění operace dokončovacího tvarování vnitřních ploch kruhového průřezu, zvláště textilních vodičů, vyrobených z korundové keramiky. Použitím brousících tyčinek se dosahuje výrázného snížení výrobních nákladů za současného zvýšení produktivity a zlepšení pracovních podmínek.2 240 759 Éodle vynálezu byly vyrobeny brousici tyčinky, na jejichž výrobu lišováním, na nařízení, používaném na výrobu obalených elektrog pro ruční obloukové svařování, byla použita brousici směe nelisoýaâý na nosný drát, který měl průměr 2,0 mm a délku 300 mmgłBrąäícÍ tyčinky po vyrobení měly vnější průměr 3,2 mm a délku 300 mm.Dále byly podle vynálezu nà stejném zařízení vyrobeny brousicí tyčinky, na jejichž výrobu lisovánim byla použita brousíci směs a nosný drát měl průměr 5,0 mm a délku 450 mm. Brousící tyčinky měly povyrobení vnější průměr 7,5 mm a délku 450 mm.Brousicí tyčinky, vyrobené z brousici směsi, nalisované na nosný drát. prokázaly plně vyhovující výsledky při výrobní operací dokončování tvarových vnitřnich ploch kruhového průřezu,zvláště textilnich vodičů, vyrobených z korundové keramiky.Brousici tyčinky je možné vyrobit i tak. že při určitém konstantním průměru nosného drátu lze zvyšovat vnější průměr brousicítyčinky,a tím gvyšovat podíl brousici směsi na brousici tyčincenebo naopak při určitém konstantním vnějšim průměru brousicí tyčinky lze do určité miry zvyšovat průměr nosného drátu, a tim zvyšovat.tuhost brousici tyčinky na úkor snižování tloušřky obalu z brousici směsi. Brousici tyčinku je možné vyrobit za použití různé brousici směsi, s různým brousicim ma teriálem. Brousici tyčinky mohou být využivány u dokončovacich operací i jiných výrobků.Brousici tyčinka válcového tvaru,vyznačujici se tím, že na nosný drát výchozich poměrů rozměrů délky ku průměru 50 l až 150 1 je soustředně nalisován po celé délce nosného drátu obal z brousicí směsi tak, že brousicí tyčinka má poměry koneč nýbhvnějšich rozměrů délky ku průměru 35 1 až 120 1.vyľiskíy Moravské tiskařské závody, ~ l Cena ž,ąoAKćš provoz 12, třLidových milící 3, Olomouc

MPK / Značky

MPK: B24B 5/48, B24D 5/04

Značky: tyčinka, brousící

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240759-brousici-tycinka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brousicí tyčinka</a>

Podobne patenty