Diagnostická sonda měřící šum

Číslo patentu: 240729

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maloušek Antonín, Sýkora Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNALIEZV (45- Vydáno 15 03 37 A OBJEW1751 Autor vynalezu ŠEDÝ VÁCLAV MATURA KAREL, PRAHA54 Diagnostické sonda měřicí šumÚčelem vynálezu je zapojení pro měření šumu zejména u vnitřnich přechodů polovodičových prvků. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vývodu zdroje šumu se dotýká kladný měřicí hrot, který je jednak spojen s generátorem měrného proudu, jenž je připojen na zdroj napětí, který je dále spojen s uzemněním, jednak je připojen přes vazební kondenzátor na výstup útlumového článku a na bázi tranzistoru, jehož emltor je spojen s .uzemněním a kolektor je připojen jak přes kolekto-rový rezistor na zdroj napětí, tak na vstup zesilovače, který je spo- i jen se zdrojem napětí a uzemněním a jehož výstup je přiveden na vstup ütlumového článku, který je spojen s uzemněním a na oddělovaci kondenzátor, který je připojen k indikačnímu obvodu, jehož druhý vývod je připojen k uzemnění, jež je dále spojeno se zäporným měřicím hrotem, který se dotýká druhého vývodu zdroje šumu.Další možností použití diagnostické sondy měřicí šum je spektrálni analýza, kterou lze zjistít složité dynamické chyby polovoldičových prvků, které lze těžko zjistit jiným přístrojem.Vynález řeší zapojení diagnostické sondy měřicí šum, zejména vnitřních přechodů p 0 lovodičov-ých prvků v pásmu nízkých frekvencíSpektrální analýza v pásmu nízkých kmi točtů se provádí pomocí nákladných pří strojů na principu heterodynních zesilovačů. -Hlavní nevýhodou těchto zapojení je složitost a nutnost dalších periferií.Uvedené nedostatky odstraňuje diagnostická sonda měřicí šum. její podstata spočíva v tom, že prvního vývodu zdroje šumu se dotýka kladný měřicí hrot, který je jednak spojen s generátorem měrného proudu, jenž je připojen na zdroj napětí, který je dále spojen s uzemněním, jednak je připojen přes vazební kondenzátor na výstup útlumového článku a na bázi tranzistoru, jehož emitor je spojen s uzemněním a kolektor je připojen jak přes kolektorový rezistor na zdroj napětí, tak na vstup zesilorvače, který je spojen se zdrojem napětí a uzemněn a jehož výstup je přiveden na vstup útlumového článku, který je spojen s uzemněním a na oddělovací kondenzátor,který je připojen k indikačnímu obvodu,jehož druhý vývod je připojen k uzemněni,jež je dále spojeno se záporným měřicím hrotem, který se dotýka druhého vývodu zdro-je šumu.Hlavní výhodou diagnostické sondy měřící šum je jednoduchost zapojení a efektlvnost měření vnitřních přechodů díod,tranzistorů a integrovaných obvodů.Na Výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu tvořící diagnostickou sondu měřicí šum.Prvního vývodu zdroje 1 šumu se dotýká kladný měřicí hrot 2, který je jednak spojen s generátorem 3 měrného proudu, lk jenž je připojen na zdroj 4 napětí, který jedále spojen s uzemněním 5, jednak je připojen přes vazební kondenzátor B na výstup ütlumového článku 1 I a na bázi tranzistoru 7, jehož emitor je spojen s uzemněním 5 a kolektor je připojen jak přes kolektorový rezistor 8 na zdroj 4 napětí, tak na vstup zesilovače 9, který je spojen se zdrojem 4 napětí a uzemněním 5 a jehož výstup je přiveden na vstup útlumového článku 10,který je spojen s uzemněním 5 a na oddělovací kondenzátor 11, který je připojen k indlkačnímu obvodu 12, jehož druhý vývod je připojen k uzemnění 5, jež je dále spojeno se záporným měřicim hrotem 13, který se dotýka druhého vývodu zdroje 1 šumu. Polovodičový přechod, zdroj 1 šumu je aktivizovan proudem generátoru 3 měrného ,proudu přes kladný měřicí hrot 2 a vzniklý šum je přiveden přes vazební kondenzátor 6 na předzesilovač tvořený tranzistorem 7, jehož pracovní bod je určen frekvenčně závislým, nelineárním ütlumovým článkem 10 zpětné vazby vedené z výstupu zesilovače 9, jenž má velmi vysoký koeficient zesilení a velml nízký vlastní šum,přičemž se šumový signál nelineárně zesiluje v oblasti šumového spektra jednak na předzesilovači a jednak na vlastním zesilovači 9, který je oddělen od indikačního obvodu 12 oddělovacím kondenzátorem 11. Šumové spektrum přivedené do indikačníhoobvodu 12, který je tvořen akustíckým mě ničem, může být vyhodnocováno dalšími indikačními prvky.Další možností použití diagnostické sondy měřící šum je spektrální analýza, kterou lze zjistitsložité dynamické chyby polovodičových prvků, které lze těžko zjistit jíným přístrojem. ~Diagnostické sonda měřicí šum vnitřních přechodü polovodičových prvků v pásmu nízkých frekvencí, vyznaěující se tím, že prvního vývodu zdroje 1 šumu se dotýka kladný měřicí hrot 2, který je jednak spojen s generátorem 3 měrného proudu,jenž je připojen na zdroj 4 napětí, který je dále spojen s uzemněním 5, jednak je připojen přes vazební kondenzátor B na výstup útlumového článku 10 a na bázi tranzistoru 7, jehož emitor je spojen s uzemněním 5 a kolektor je připojen jakpřes kolektorový rezistor 8 na zdroj 4 napětí, tak na vstup zesilovače, 9, který, je spojen se zdrojem 4 napětí a uzemněním 5 a jehož výstup jeppřiveden na vstup ú.tlumového článku 10, který je spojens uzemněním 5 a na oddělovací kondenzátor 11, který je připojen k indikačnímu obvodu 12, jehož druhý vývod je připojen k uzemnění 5, jež je dále spojeno se záporným měřicím hrotem 13, který se dotýka druhého vývodu zdroje 1 šumu.

MPK / Značky

MPK: G01R 29/26, G01R 23/16

Značky: měřicí, diagnostická, sonda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240729-diagnosticka-sonda-merici-sum.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Diagnostická sonda měřící šum</a>

Podobne patenty