Číslo patentu: 240129

Dátum: 15.06.1987

Autori: Provazník Josef, Sadílek Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Eäąfsłíširąäg poms vvnáuzu mm0 MB PIO WŇAIY k 45 Vydáno 15 os av A OIJIVY75 . Auto-r vynálezu WIESNER IjUBERT ing., TŘINEC PETRUŽELKA IŘÍ ing. CSc.,FRYDEK-MISTEK /1 2 Pro vyloučení možnosti poškození vnitř ního povrchu välcovaných trubeł( trnovou tyčí je tato opatřena na povrchu krycí vrst k I vou neželezného kovu, například mosazi ne- 4 bo hliníku, přičemž její koncovka je celá vytvořena z neželezného kovu, napříkladVynálezse týká trnové tyče poutuických válcovacích stoli pro válcování trub za studena, která slouží k upevnění válcovacího trnu a k nastavení jeho vhodné polohy vůči valcüm válcovací stolice.Trnové tyče sestávají z trnového nástavce, upínací .části, koncovky a spojovacích trubkových částí. Jednotlivé části mohou být spojený nerozebíratelnými svarovými neborozebíratelnými například šroubovými spojí(Nevýhodou trnových tyčí vyráběných z oce 11 je, že ostré nerovnosti vznlkající na povrchu tyče pří manipulaci s ní a provozu,poškozují valcovanou trubku, která je po tyčí nasouvána meziíjválcovací nástroje. Převálcovaním takto vytvorených nerovnosti vznikají na vnitřním povrchu trubek nepřipustné vady. jsou také známy trnové tyčepovlakované vrstvou umělé hmoty, kteréodstraňují uvedenou nevýhodu ocelových tyčí. jejich nevýhodou však je, že povlak z umělé hmoty je poškozován čelní hranou nasouvaných trubek. To velmi snižuje jejich životnost. VNevýhody dosavadních ocelových a povlakovaných trhových tyčí odstraňuje tr nová tyč válcovací stolice pro válcovánítrub, zejména pro poutnické válcovací sto lice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnovým nastavcem, 4llpĺľlaCĺ části a koncovkou, které jsou spojeny spojovacími trubkovými částml podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trnový nástavec, upínací část jakož i spojovacI-trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou neželezného kovu, například mosazi nebo hliníku, přičemž koncovka je vytvořena z neželezného kovu, např. z mosazi nebo hliníku. /Výhodou .trnovéntyče, podle vynalezu je,že válcované trubky nasouvané touto tyčí mezi válcovací nástroje mají dokonalý hladký povrch bez vad, jakož i se zachovanou nepoškozenou čelní hranou válcované trubky. Docílilo se podstatného prodloužení životnosti trnové tyče.Příkladné provedení trnové tyče podle vynálezu, je znázorněno na-připojeném výkresu, kde jsou znázorněny jednotlivé díly trnové tyče před jejím složením.Trnová tyč o průměru 30 ,mm adélce 15 433 mm byla opatřena krycí vrstvou 6 o tlouštce 1,25 mm, její jednotlivé díly byly spojeny šroubovýmí spojí. Přítom spojovací trubkové části 1 jsou tvořeny dvouvrstvou trubkou, jejíž jádro 5 je ocelové, krycí vrstva B je z mosazi. Trnový nástavec 2 a upínací část 3 mají rovněž jádroä z oceli a krycí vrstvu B z mosazi. -Koncovka 4 je-celä vyrobena z mosazi.Trnová tyč válcovací stolice pro válcování trub, zejména pro poutnické válcovací stolice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnov-ým nástavcem, upínací částí a koncovkou, které jsou spojený spojovacími trubkovými částmi, vyznačená tim, že trnový nástavec 2, uplna 1 list výkresůcíčäst 3, jakož i spojovací trubkové části 1 jsou na povrchu opatřeny vrstvou neželezného kovu, například mosazi nebo hliní ku, přičemž koncovka 4 je vytvořena z ne-

MPK / Značky

MPK: B21B 21/00

Značky: trnová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240129-trnova-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trnová tyč</a>

Podobne patenty