Způsob částečně protiproudé regenerace

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný Oldoich, Petržela Jan, Plíva Jioí, Kopecký Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob částečně protiproudú regonoraoeZpůsob částečně protiproudá regenerace dvou nad sebou umíatäąých a vzájemné oddělemłch vrstev ionexu. kdy upravovaná kopali.na protěká nejprvo shoravdolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu spočivající v tom, že regenerační činidlo se vede nejprve zdala nahoru horní vrstvou ionexu a odpadom z horní. vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů. dolnzf. vrstva ionexu.Vynälez se týká zpúsobu provádění iontové výměny především při úpravě vod deminers~ lizací. .Dosud většina novějších demineralizsčních stanic pracuje na principu protiproudá regenerace, tzn., že regenerační činidlo se vede při regeneraoi opačnýmv směrem než upravená voda při pracovním období. Výhodou protiproudých postupů oproti dříve požívanýn metodćm souproudé regenersce je podstatné snížení spotreby chemikálií k regenerací Lonexů a vyääí kva lita upravená vody.Naproti tomu jejich nevýhodou jsou vyšší nároky na odstranění suspendovsxąých látek ve vstupní vodě, protože praní celého ionexového lože se neprovädí před každou regenerscí, ale pouze občas při nárůstu tlakové ztráty.Praní oelćho itmexováho ložs před každou regeneraoí by totiž msřilo efekt protiproudć regenersce. Jsou sice známy částečně protiproudé postupy, kdy nspř. je možno před každou regeneraoí prút alespoň část ionsxového lože, ale ani tyto systémy nedovolují celková praní ionexu. Lze tedy shrnout, ze dossvadní nevýhodou všech dosud známých protiproudých postupujsou vyšší nároky na předúpravu vody.Výše uvedená nevýhody řeší podle vynálezu způsob částečně protiproudé regenerace dvou nad sebou xmístěrxých a vzájemné oddelených vrstev ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká kvalita upravená vody s výhodou praní před každou regenerací. Úspora regeneračních chemikálií se tedy kombinuje s nízkými nároky na předüpravu.Praktické provádění způsobu podle vynálezu vyplývá z následujícího příkladu. V koloně o o 23 mm rozdelené v polovině přepážkou nepropustnou pro ionex i pro vodu na dvě komory bylo umístěno v dolní i horní komore po 100 ml silně kyselého katexu se sulfonovými funkčními skupinami. Vstupní voda o solnosti | 0 mval/l (20 i ľla, 4 Ó É 3132, 40 93 Cazą., 2 ° 5 K 003) se vede pri specifickém zatížení 20 l/1 .h (vztaženo na objem ionexů v obou vrstvácmnejprve shore dolů dolní vrstvou katsxu a pak shore dolů horní vrstvou kstexu.Po vyčerpéní se dolní í horní vrstva kstexu vyprala zdola nahoru destil. E 20. Regenersce o celkové dávna 60 g HCl (jako 100 ) na 1 l katexu ve formě i 05 roztoku se provedla V tak, že jako prvá se regenerovala zdola nahoru (protiproudně) horní vrstva katexu s odpadní regenerant z horní vrstvy se vedl shore dolů. dolní vrstvou katexu. Výsledky uvádí následující tabulka, s to jako porovnání se známymi postupysouproudâ protiproudná regenerace bez způsob dle regenersce s praním před praní před reg. vynálezu reg.vody jako vodivost zsVynález nalezne použití v energetice a chemickém průmyslu.Způsob částečně protiproudě regenerace dvou nad sebou umistěných a vzájemné oddělených vrstev ionexu, kdy upravovaná kapalina protéká nejprve shore dolů dolni vrstvou Ionexu a pak shoru dolů horní vrstvou ionexu, vyznačený tím,že regenerační činidĺo se vede nejprve zdala nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje ahora dolů dolní vrstva ionexu.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, částečně, protiproudé, regenerace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-239722-zpusob-castecne-protiproude-regenerace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob částečně protiproudé regenerace</a>

Podobne patenty