Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka elektrických ohmických kontaktov na polovodičoch na báze sírnika samárnatého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samárnatého. Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednoosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenia, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.

Text

Pozerať všetko

ORAD PRO WNALEV 45 Vydané 15 05 37 A OBJEVV75 Auto-r vynálezu LÁNYI ŠTEFAN ing. çSc., BRATISLQVA,KAMINSKI VLADIMIR VASILJEVIC kandidát ÍyIL-Inat. vied, LENINGRADVynálraz sa týka elektrických ohmických kontaktov na polovvodičoch na báze sírnika samárnatého.Podstata vynálezu spočíva V tom, že je tvorený vrstvou kvobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovoj vrstve na báze sírnika samárnatého.Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednolosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenia, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.Vynález sa týka elektrických ohmických kontaktov na polozojičoch na báze sírnika samárnatého.Polovodič sirnik samárnatý a príbuzné zlúčeniny sú materiály vhodné na konštrukciu citlivých snímačov mechanických veličín. Pre takéto» použitie sú potrebné mechanicky a často i teplotne odolné ohmické kontakty na obvodov. Doteraz sapre tento účel používali kontakty z india, vytvorené vákuovým naparenim alebo pájkovaním. Ioh nevýhodou je nedostatočná mechanická pevnosť a malá teplotná odolnosť, podmienená nízkou teplotou topenia india ~ 150 °C. Ani niektore iné kovy, často používané na podobné účely nemajú vyhovujúce vlastnosti. Napríklad striebro má nedostatočnú a časom sa ešte zhoršujúcu priľnavoslť, zlato má zlú priľnavost a vytvára priechod s velkým odporom, hliník vytvára priechod s nedostatočne malým a časovo nestálym odporom a má nedostatočnú pevnosť, platinia vytvára priechod s nedostatočne malým odporom. Podobne i ďalšie materiály majú niektoré nedostatky, ktoré ich vylučujú alebo znevýhodňujú pre použitie na ohmícké kontakty na polovodičoch tohoto typu.Uvedené nedostatky V prevažnej miere odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je ohmický kontakt tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samärnatého~Výhodou výnálezu je, že umožňuje vytvoriť kontakt s malým odporom prechodovej vrstvy, s dobrou mechanickou pevnosťou a stálosťou. Na kobaltovej vrstve môžu byt v prípade potreby nanesené ďalšie funkčné alebo ochranné vrstvy.Na obr. 1 a obr. 2 sú znázornená príklady konkrétneho prevedenia kontaktu. Na obr. 1 je na doštička 1 z polovodiča sírnika samárnatého naparená vrstva 2 kobaltu hrúbky asi 0,2 m, ku ktorej je drôtik 3 pripojený pájkou 4. Iný príklad prevedenia ukazuje obr. 2, na ktorom je na podložke 5 vrstva 1 polovodiča na báze sírnika samárnatého, na ktorú je cez masku naparená alebo naprášená vrstva 2 kobaltu hrúbky asi 0,05 až 0,1 m, zosilnená vrstvou B hliníka alebo striebra hrúbky asi 0,5 ,um, ku ktorej je privarený drôtik 3. Povrch polovodiča a časti kontaktu je prekrytý ochrannou vrstvou 7. Vo všetkých uvedených príkladoch je kontakt kov-poluovodič vytvorený vrstvou kobaltu, ktorá je V styku s povrchom polovoidíča a ktorá umožňuje dosiahnut požadované elektrické a mechanické vlastnosti.Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednoosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenie, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.Ohmický kontakt, vyznačujúci sa tým, že je tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripoje nia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samärnatého.

MPK / Značky

MPK: H01L 23/00

Značky: kontakt, ohmický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238434-ohmicky-kontakt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohmický kontakt</a>

Podobne patenty