Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi

Číslo patentu: 238429

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čuba Štefan, Chlebovec Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hriadeľov prevodovej skrine je uchytená na povrchu telesa prevodovej skrine a tým ju môžeme prestaviť do žiadanej polohy.

Text

Pozerať všetko

(21) PV 8137-83 40 Zverejnené 14 03 85 0 MB PIO WNALEZY 45 Vydané 15 05 87 A OBIIW(751 Autor vynálezu ČUBA ŠTEFAN ing., POPRAD, CHLEBOVEC IOZEF ing., HÓRKA54 Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesiZariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkwo-vaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hríýadeľov provodovej skrine je Llchytená na povrchu telesa prevodovej skrine -a tým ju môžeme prestavít do žiadanej polohy.Predmetom vynálezu je zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi, ktoré je zložené z pracovneho valca s pohonom, zariadenia na pridávanie prímesi s ich odmeriavaním cez dávkovanie čerpadlá s pohonom cez prevodku, ktorá umožňuje ľubovoľné prestavenie pohonných hriadeľov čerpadiel.Na tento účel bolo doposiaľ vyvinutých niekoľko zariadeni, ako napríklad podľa A 0 131647, ktoré umožňuje presné odmeriavanie prímesi za použitia dávkovacich čerpadiel, ktorých pohon je cez prevodovü skriňu a retazová kolesá alebo podľa A 0 174 596,u ktorého je pohon čerpadiel cez prevodovú skriňu a ozubená kolesá. Pre každý z týchto pohonov je nutná vždy nová konštrukciaužitia tohoto pohonu sú nutné veľké úpravy V uchytení dávkovacich čerpadiel, čo vždy vedie ku komplikovanosti tohoto zariadenia a k zvyšovaniu nákladov pri výrobe tohoto zariadenia.Uvedené nedostatky rieši zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi, pozostávajúca z pracovného valca s pohonom, zariadenia na pridávanie prímesi s ich odmeriavanim cez dávkovacie čerpadlá s pohonom cez prevodovku, pričom polhonna hriadeľ čerpadla prímesi prevodovky pohonu dávkovacích čerpadiel, je v kolmej rovine na jej os nastaviteľná do súosej polohy s čerpadlem prímesi. Zariadenie podľa tohto vynálezu umožňuje vlastne prestavenie pohonných hriadelov čerpadiel, pretože pohonné hriadele nie sú uložené V spoločnom ložiskovom telese, 4pričom dávkovacie čerpadlá sú uchytené na hlavnom pracovnom valci, pripadne na čerpadlovom bloku v ľubovoľnej polohe v rovine kolmej na pohonné hriadele.Táto skutočnosť dovoľuje použit tento pohon čerpadiel pre rôzne typy zariadeni na spracovanie syntetických polymérov, čím sa stáva univerzálnym, a preto aj výrobne lacnejšĺm a celé zariadenie jednoduchším.Zariadenie podľa vynálezu je zrejmé z priloženého výkresu, kde značí obr. 1 zariadenie n-a spracovanie syntetickýchpolymérov so súčasným dávkovanim prímesi, obr. 2 bočný pohľad na pohon čerpadiel.Na obr. 1 je schématicky znázornená jedno z možných prevedení zariadenia na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovanim prímesi podľa tohto vynálezu,pričom zariadenie pozostáva z hlavného pracovného valca 10, nenaznačeným ohrevom, opatreným privodom 11 a odvodom 12 polyméru, pohonu 20 vretena pracovného valca, procovného valca 30 pre prímesi, z odmeriav-acieho čerpadla 120 a čerpadla primesi 121 s pohonom cez prevodovku 100,pričom pohonová hriadeľ 111 čerpadla pre prímesi 121 prevodovky 100 pohonu oboch čerpadiel je oproti hlavnému hriadeľu 110 pohonu odmeriavacieho čerpadla 120 uložená v samostatnom ložiskovom telese 130,ktoré je uchytené v lôžku 101 na prevodovke 100.Na obr, 2 je bočný pohľad na pohon čerpadiel s prevodovkou 100 s naznačenou nastaviteľnou polohou hriadeľa 111, 111 a, 111 b v troch rozdielnych miestach uloženia.Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovanĺm prímesi, pozostávajúca z pracovného valca s pohonom, zariadenia na pridávanie prímesi,s ich odmeriavanim cez dávkovacie čerpadlá s pohonom cez prev-odovku, vyznačené tým,že pohonová hriadeľ 111 čerpadla prímesi 121 prevodovky 100 pohonu čerpadielje oproti hlavnému hriadeľu 110 pohonu odmeriavacieho čerpadla 120 uložená v samostatnom ložiskovom telese 130, ktoré je oproti hlavnému hriadeľu 110 v lôžku 101 nastaviteľne uložené súoso s čerpadlom prímesi 121 lvytvorenom na prevodovke 100.

MPK / Značky

MPK: D01D 13/00

Značky: polymérov, spracovanie, syntetických, dávkováním, zariadenie, příměsí, súčasným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238429-zariadenie-na-spracovanie-syntetickych-polymerov-so-sucasnym-davkovanim-primesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi</a>

Podobne patenty