Zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou

Číslo patentu: 237136

Dátum: 15.03.1987

Autori: Székyová Marta, Leimberger Peter, Valent Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zariadenia na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou, vhodného napríklad pri riešení vetrania a klimatizácie divadelného priestoru alebo podobných priestranstiev, kde vylúčením vzájomného prúdenia vzduchu sa výrazne zlepšia podmienky tvorby hygienického stavu prostredia a súčasne vytvoria podmienky pre sníženie spotreby energie pre tvorbu tepelnopohodového stavu prostredia. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z vertikálneho kanálu, konštrukčne usporiadaného vo vyššej miestnosti, na ktorý je napojené klimatizačné zariadenie regulovateľne prevedené tak, že usmerňuje a distribuje upravený vzduch smerom zhora nadol, čím umožňuje vyrovnanie tlakov v deliacej rovine medzi priestormi.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEŽY . A OBJEW 45 vydane 15 03 87im Autor vynálezu vAhENT JÁN doc. ing. CSc., LEIMBERGER PETER ing.,SZEKYOVÄ MARTA ing., BRATISLAVA(54) zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškouVynález sa týka zariadenia na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou, vhodného napriklad pri riešení vetranie a klimatizácie divadelného priestoru alebo podobných priestranstiev,kde vylúčením vzájomného prúdenia vzduchu sa výrazne zlepšia podmienky tvorby hygienického stavu prostredia a súčasne vytvoria podmienky pre sníženie spotreby energie pre tvorbu tepelnopohodoveho stavu prostredia.Podstatou vynálezu je, že pozostáva z vertikálneho kanálu, konštrukčne usporiadaného vo vyššej miestnosti, na ktorý je napojené klimatizačné zariadenie regulovateine prevedené tak, že usmerňuje a distribuje upravený vzduch smerom zhora nadol, čím umožňuje vyrovnanie tlakov v deliacej rovine medzi priestormi.vynález sa týka zariadenia na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnostami s nerovnakou výškou, vhodný napríklad pri riešení vetrania a klimatizácie divadelného priestoru alebo podobných priestranstiev.V pripade potreby tvorby definovaného stavu ovzdušia V dvoch miestnostiach s nerovnakými výškami je potrebné zamedziť vzájomnému prúdeniu vzduchu medzi týmito priestormi. Prenikanie vzduchu je vyvolané gravitačnými silami - rozdielnym rozložením teplôt vo vertikálnej rovine a tým vznikajúcim rozdielom tlakov vzduchu medzi týmito priestormi. Typickým prikiadom tohto javu je divadelný priestor, ktorý tvori nižšie hladisko a vysoké javisko. Pri otvorenej opone nastane prúdenie medzi týmito priestormi, ktoré výrazne ovplyvňuje tepelnopohodový stav a má vplyv na energetické nároky.Uvedené nedostatky rieši vynález, a to pôsobením proti prirodzenému vertikálnemu rozdeleniu teplôt a tým k vyrovnávaniu tlakov v oboch priestoroch v deliacej rovine. Podstatou vynálezu je, že vo vyššej miestnosti je usporiadaný vertikälny kanal, na ktorý je napojené klimatizačné zariadenie regulovateľné tak, že distribuje a usmerňuje upravený vzduch smerom zhora nadol,čím sa dosiahne vyrovnanie tlakov v deliacej rovine medzi priestormi.Inštalovanim navrhovaného zariadenia a tým aj vylúčením vzájomného prúdenia vzduchu sa dosiahne vyrovnanie tlakov v deliacej rovine a tým sa výrazne zlepšia podmienky tvorby hygienického stavu prostredia a súčasne sa vytvoria podmienky pre sniženie spotreby energie pre tvorbu tepelnopohodového stavu prostredia.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornená riešenie podľa predmetu vynálezu, ked pôsobením klimatizačného zariadenia s usmerneným prúdom vzduchu zhora dole sa dosiahne vyrovnanie tlakov.Riešenie podľa vynálezu pozostáva z vertikálneho kanálu 1, usporiadaného vo vyššej miestnosti, na ktorý je v jeho hornej časti napojené klimatizačné zariadenie 2 s vyústením vzduchu, ktoré je regulovateľné tak, že distribuje a usmerňuje upravený vzduch smerom zhora nadol, čím sa dosiahne vyrovnanie tlakov v deliacej rovine medzi priestormi. Kanál 1 je u podlahy opatrený vstupným otvorom pre vzduch.Využitie navrhovaného riešenia sú možne vo všetkých prípadoch, kdy je zapotrebí tvorby prostredia v miestnostiach a priestoroch s nerovnakou výškou, napríklad pro divadelné priestory javisko - hľadisko).Zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou, vyznačené tým, že pozostáva z vertikálneho kanálu 1, konštrukčne usporiadané 1 list výkresovho vo vyššej miestnosti, na ktorý je napojené regulovateľné klimatizačné zariadenie 2 s výstupnými otvormi v hornej časti a vstupnými otvormi v dolnej časti kanálu 1.

MPK / Značky

MPK: F24F 7/007

Značky: vzduchu, prúdenia, zariadenie, zamedzenie, medzi, miestnosťami, nerovnakou, výškou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-237136-zariadenie-na-zamedzenie-prudenia-vzduchu-medzi-miestnostami-s-nerovnakou-vyskou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zamedzenie prúdenia vzduchu medzi miestnosťami s nerovnakou výškou</a>

Podobne patenty