Číslo patentu: 233498

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krátky Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spojovacie kovanie je určené pre spájanie poschoďových postelí, nadstavovanie regálov a pre spojovanie dlhých zvislých a vodorovných prvkov rôzneho použitia s prevedenia. Podstata spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementoch je vložené púzdro so závitmi pre upevňovacie skrutky a v tomto púzdre je vložený spojovací čap s vytvorenými šikmými ploškami. Pomocou tlaku vytvoreného skrutkami sa dosiahne pevný spoj.

Text

Pozerať všetko

(45) Vydané 15 09 as ÄOBIEVY nm Amor vynálczu ICRÁTKY JOZEF, ing. , HLINÍK nád Hronomosc vých postelí, nastavovanie regá ov a pre spojovanie dlhých zvialých a vodorovných prvkov rôzneho použitia a prevedenia. Podstata spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovarąých elemegtoch je vložená púzdro so závitmi pre upevnovaoie skrutky a v tomto púzdro ae vložený spojovücí čnp a vytvorenými šikmými ploškamí. Pomocou tlaku vytvoreného skrutkami sa domt S o ovacio kovanie je určená pŕe spájanie g i l | I lvynález rieši spojovacie kovanie pre vertikálne alebo horizontálne spojovanie nábytkových alebo iných elementov.Súčasne používaná vertikálne alebo horizontálne spojovanie nábytkových elementov sa prevádza spojením na pevne vzájomným preplátovaním, a cudzím prvkom-kolíkom alebo demontovatelhe pomocou priečne, poedľžne umiestnených skrutiek alebo na sebe voľne pololených, čo dostatočne nezabezpečuje stabilitu spoja.Podstata spojovacieho kovania pre vertikálne alebo horizontálne» spojovanie spočívaV C 0111, že V SPOJOVBIIYGh elementoch je vloleaé púzdro so závitmi pre upevñovacie skrutlq a v tomto puzdre je vložený spojovací cab s vytvorenými ploäkami pod uhlom 10 °. 45 °.Hlavný účinok spojovacieho kovania pre vertikálne a horizontálne spojovenie sa prejavuje zvýšenou pevnosťou spojovaných elementov pri zrýchlení montáže a demontáže. Výroba spojovacieho kovania podľa vynálezu je nenáročná na materiál aj technológiu výroby. Spojovacie kovanie je možná použiť pri spojovaní poschočovýćh postelí, pri nadstavovsní regálov, spojovaní a nastavovaní dlhých zvielých a vodorovnych prvkov.Na priloženom výkrese je vyznačené prevedenie spojovacieho kovania v priečnom reae.Spojovacie kovania je vytvorené z púzdra 2, v ktorom sú otvory so závitmi pre upevňovacie skrutky ž. Púzdro g so apojovacím čapom ,3 je vsunute do spojovaných elementov. Spojovací čap 1 má na koncoch vytvorené ploäky A pod uhlom 10 °. Takto vytvorená spojovacie kovanie pomocou tlaku skrutiek ž zaskrutkovnných v púzdro g s pôsobiacich na tolik-mene plochy spojovacieho čapu 1 pritiahnu obidva spojované elementy L a vytvoria pevný spoj.Spojovacie kovanie pre spojovanie nábytkových alebo iných elementov, vyanačujuce sa tým, že v epojovaných elementoch (1) je vložená púzdro (2) so závitmi pre upevňovscie skrutky (5) a v tomto púzdra (2) je spojovací čap (3) s vytvorenými ploákami (4) pod uhlom 16 ° až 45. v

MPK / Značky

MPK: F16B 12/14

Značky: spojovacie, kovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-233498-spojovacie-kovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacie kovanie</a>

Podobne patenty