Zařízení k nastavení polohy rámu stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nastavování proměnlivého pracovního záběru zemědělských strojů. K manipulačnímu rámu stroje je připevněn silový válec, který je propojen systémem táhel s rámy nářadí a působením silového válce na táhla dochází ke změně pracovního záběru a převodu z pracovní polohy do transportní.

Text

Pozerať všetko

AD PRO WNÁLEZY 45 Vydáno 15 01 37 A OBJEVY75) tor vynlluu SAKUN VIAČESLAV ALEXANDROVIČ doc. ing. C§C., MOSKVA SSSRI,SVATOŠ ZDENĚK ing., ZÁRUBA IIŘÍ, KADLEC VÍTEZSLAV, PRAHA ČSSR54 Zařízení k nastavení polohy rámu stroje1 I Nastavování -proměnlivêhn pracovního záběru zemědělských strojů. K maxnipućlačnímu rámu stroje je 1 nřüpevněn silový válec, který je propojen systémem táhel s rámy nářadíA a .půwsobeníłm siloxvého válce na táhLa dochá zí vke změně pmcuvního záběru a převodu z pracovní polohy »do transportní.vynález se týká zařízení k nastavení polohy rámu zemědělskěho stroje, napříkład na zpracování půdy, kde je vyžadován různý pracov.ní záběr stroje v závislosti například na hloubce zpracování půdy. Zařízení k nastavení pracovní polohy otočnêho rámu umožní převod z transportní polohy do polohy pracovní a dále nastavení .požadovaného pracoMníh-o záběru a tím í docí 1 e.ní optimální vzdálenosti jednotlivého otočného pracovního .nářadí, například na zpracování půdy na různých pracovních hloubkách.Předmět vynálezu se využije při zpracování půdy a sestavování kombinovaných strojů. K »rámu zemědělského stroje se zařízením Ik nastavení polohy rámu využljí otočné ,pracovní orgány.je známa řada konstrukčních řešení, která umožňují převod z transportní polohy do pracovní polohy rpootáčením nářaďového rámu v~ horlzonrtální rovine. je známo řešení,kde .pootáčení .nosných rámů pracovního nářadí je řešeno horizontárlní-m pohybem středového rámu a táhly, které jsou nakloubeny jedním koncern do pohybllvého středového rámu a druhým koncem do rámů, nesoucích pracovní nářadí.Dále je známo řešení, podstata kteréhospočíva v horizontálním pootáčení rámů s pracovním nářadím do různých pracovních poloh pomocí středového rámu a so-ustavy táhel. Společným nedostatkom .těchto řešení je nutnost .pohybvliveho rámu a sous-tavy táhel.Nedostatky známých technických řešení používaných otočných V horizontální rovině rámů, určených pro navěšování otočných pracovních orgánů jsou v- podstatné míře odstránený zařízením k nastavení polohy rámu stroje, jehož podstata spočíva v tom,že závěsnê zařízení je připevněno k nosnému rámu, rkterý je opatřen sílovým válcem propojeným s rameny, naklouhenými na tvzpěrná ramena, na nichž jsou UIOŽGIIH otočná vysunovací ramena, naktloubená v nářaďovém rámu.Příkl-ad provedení řešení .podle výnálezu je znázorněn na připojeném výkresu, který představuje složenou pracovní polo-hu stroje v půdorysu čárkovaně maximální pracovní záběr stroje.Zävěsné zařízení 1 je spojene s rnosným ráme-m 2, ve kterém je umístěn silový válec 3. Nosný rám 2 je spojen otočným čepem 9 s nářaďovým rámom 7. K sííovému válci 3 jsou .přípevněna ramena 4 silové-ho válce 3. Remena 4 jsou na-kloubena otočné do vzpěrných ramen 5. Vzpěrná ramena 5 jsou .nakloubena do vysu-novaćžích ramen 6,která jsou nakloubena do nářaďového rámu 7.K zadní části nářaďového rámu 7 jsou uchycena otočná opěnná kola 8. Nářadový rám 7 je opetřen fixačníníí otvory 10. K nosnému rámu 2 se uchycuje adaptér 11.Při nastavování požadovaného pracovního záběru působí sívlový válce 3 rameny 4 na vzpěrná ramena 5 a vysunovací ramena 6,která jsou nakloubena do unářaďového rámu 7. Tím dochází k pootáčení nářaďových rámů 7, uložených otočným čepem 9 v nosném rámu 2. Po .nastavení požadovaného pracovního záběru je tento. jištěn v pracovní poloze fixačními -otvory 1 D. Otočná Ojpěrná kola 8 zajišťují nastavení požadované výše nářaďového rámu 7 při technologickém procesu i .při vtransportu. Při převodu z pracovní polohy do transportní si-lový válec 3 rameny 4 působí na vzpěrná ramena 5 a tvysunovací ramena B a tím pootáčí nářaďově rámy 7.Předmět vynálezu se využije při sllučování pracovních operací v. rastlinné zemědělské výrobě, kdy se na anářadový rám 7 na věsí například nářadí na zpracování půndya k nosnému rámu 2 je uchycen adaptér 11.Výhodou řešení podle vynálezu je transport .Zařízení k nastavení polohy rámu stroje,opatřeného opěrnými koly a závěsem, který je přívpevłněn k nosnému rámu, v-yznačují-cí se tím, že cnosný rám 2 je opatřen silo vým» válce-m (31, propojený-m s rame.ny 4 nakloubenývmi na vzpěnná ramena (5), na nichž jsou uložená otočná vysouvací ramena 6 spojená s nářaďový-m rámem 71.

MPK / Značky

MPK: A01B 51/00

Značky: stroje, rámu, nastavení, polohy, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232808-zarizeni-k-nastaveni-polohy-ramu-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k nastavení polohy rámu stroje</a>

Podobne patenty