Rohové spojovacie kovanie

Číslo patentu: 232118

Dátum: 15.12.1986

Autor: Krátky Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rohové spojovacie kovanie je určené pre spájanie nábytkových elementov. Funkčnosť rohového kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementov (4) sú zapustené puzdra (2) so závitmi pre upevňovacie skrutky (1), do ktorých je zasunutý ohnutý spojovací čap (3) s vybratými plôškami. Tlakom skrutiek sa vytvorí pevný rohový spoj. Predmetné kovanie umožňuje rýchlu montáž a demontáž nábytkových dielcov.

Text

Pozerať všetko

gzçąrgttjšçrjąrg popis VYNÁlEw 232113 199 MB PRO WNMY (45) Vydané 15 12 sa A omvvAutor vynalezu KRÁTKY JOZEF ing., HLINÍK nad HronomRohové spojovacie kovanie je určené pre spájanie nábytkových elementov. Funkčnost rohovvého kovania spočíva v tom, že V spojovaných elementov 4 sú zapustené puzdra 2 so zävitmi pre upevňovacie skrutky 1, do ktorých je zasunutý ohnutý spo-kom skrutiek sa vytvorí pevný rohový spoj. Predmehné kovanie umožňuje «rých 1 u Lmon~ táž a demontáž náłbytkovýxch dielcov.vynález rieši rohové spojovacie kovanieSúčasná používaná rohová väzba vo výrobe nábytku sa prevádza spojením .nas pevno bud ivzájemvnývm preplátovaním, s cudzím prvkom perom - kolíkom, alebo demontovatelne pomocou priečnne alebo i-nak umiestnených skrutiek, čo dostatočne nezabezpečujie stabilitu spoja.Podstata rohového spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementoc-h sú zapustené puzdra so závitmi pre skrutky, do ktorých je zasunutý oihnutý spojovací čap s vybranými plôšk~a~mi pod uhlom 10 ° až 50 °.Hlavný účinok rohového spojovacieho kovania sa prejavuje hlanvune vo zvýšenej pevnosti väzby elementov pri zrýohlení montáže a demontáže. Možné ho je používat u všetkých druhov nábytku sedacleho, stolového, odpočinkového, ako a-j nábytku korpusovéłho. Vhodnou povrchovou úpravou jemožné dosiahnuť príjemný vzhľad kovania súčasne ako dekoratívneho prvku.Na výkrese je vyznačené prevedenie rohového spojovacieho kovania v priečnom reze.Rohové »spojovacie kovanie je vytvorené z ohnutého spojovacieho čapu 3, ktorý má na konooch vytvorené šikmé plôšky pod uhlom 30 °. Spojovací čap 3 sa zasuvnie do puzdier 2 zapustených a upevnenýlch V spojovacích elementoch 4, ktoré znejú otvory so závitom pre upevñovanle skrutky 1. Spojovací eleme-nt 4 môže byt spojený s inou funkčnou časťou nábytku 5. Spojovací čap 3 môže byt vytvorený pre spoj pod uhlom 90 °, alebo inom podľa potreby. Takto vytvorené rohové spojovacie kovanie pomocou tlaku skautiek 1 zaskrutkovatných v puzvdrach 2 a pôsobiacich na zošikunenú plochu ohnutého spojovacieho čapu 3 pritiahne obidva spojovacie elementy 4 a vytvorí pevný rohový spoj.Roih-ové spojovacie kovanie pre spojenie nábytkových dielicov, .vyzvnač-ujúce sa tým,že obsahuje v spojovatných elelmentooh 4 zapustené jnuzdra (2) so závitmi pre upev ňovacie skrutky 1, pričom do puzdier x 2 je zaisunutý xohnlutý spojovací č-ap 3 s vybranými plôškami pod uhlom 10 ° až 50 °.

MPK / Značky

MPK: A47B 96/06

Značky: spojovacie, rohové, kovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232118-rohove-spojovacie-kovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rohové spojovacie kovanie</a>

Podobne patenty