Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu

Číslo patentu: 230894

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čiško Vojtech, Hodoši František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu na filtrovanie jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne koncentráty, pozostávajúci z rmutovej vane a z filtračného bubna, vyznačený tým, že bok rmutovej vane (2) na vynárajúcej sa strane filtračného bubna (1) je vyvýšený krytom (3), pod ktorý ústi prívod (4) pary.

Text

Pozerať všetko

ČIŠKO VOJTECH ing., SPIŠSKÁ NOVÁ VES, HODOŠI FRANTIŠEK ing., 54 Bubnový vákuový filter pre parnvú filtráciuVynález rieši bubnový vákuový filter pre použitie pary na zvýšenie účinnosti odvodňovania jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne koncentráty.Doposiaľ používané bubnové vákuové filtre pre parovú filtráciu majú poklop nad hornou časťou tiltračného bubna. Prehriata para je privádzaná pod poklop a ohrieva filtračný koláč v druhej polovice vysúšacej zóny pred jeho odtukom. Nedostatkom týchto filtrov je po vynorení spod poklopu hneď odstránený z filtračného bubna bez využitia jeho tepelnej energie na dosušovanie. Okrem toho odpadná para odchádza bez užitku cez okraje poklopu ešte so značnou zbytkovou tepelnou energiu.Nedostatky uvedených bubnových vákuových filtrov pre parovú filtráciu odstraňuje hubnový vákuový filter podľa tohoto vynálezu pozostávajúci z rmutovej vane a filtračného bubna, podstata ktorého spočíva v tom,že bok rmutovej vane na vynárajúcej sa strane filtračneho bubna je vyvýšený krytom,pod ktorý ústi prívod pary. je výhodné tento kryt na svojom hornom okraji a na bokoch voči tiltračnemu bubnu utesnit pružnými štetinami alebo pružnými pásmi. Ďalej je výhodné prívod pary ukončiť tryskami rozmiestnenými po celej dlžka tiltračneho bubna v jednom alebo v niekoľkých radoch podsebou. Taktiež je výhodné rmutovú vaňu pod privodom pary opatrit regulačnou klapkou.Vyšší účinok bubnového vákuového filtra pre parovú filtráciu podľa tohoto vynálezu sa docieli tým, že para pôsobí na filtračný koláč V prvej polovici vysúšacieho pásma a do jeho odpadnutia z bubna prebieha vákuové dosušovanie filtračneho koláča s využitím vlastného tepla a taktiež časť odpadnej pary u tohoto filtra je priamo využiteľná na ohrev rmutu v rmutovej vani, čím sa podstatne zvýši výkon filtra, zintenzívni sa odsávanie vody z filtračnêho koláče a predohrievia sa filtračný koláč, čím poklesnú nároky na tepelnú energiu.Príklad prevedenia bubnového vákuoveho filtra pre parovú filtráciu podľa vynálezu je uvedený v priečnom reze na pripojenom obraze.Podľa obrazu, filtrač-ný buhon 1 sa otáča vo rmutovej vani 2, ktore bok na vynárajúcej sa strane filtračneho bubna 1 je prevýšený krytom 3, pod ktorý ústi prívod 4 pary a ktorý spolu s rmutovou vaňou 2 vytvárajú parný priestor, z ktoreho je prehriata para presávaná cez filtračný koláč, pričom dochádza k jeho vysúšaniu. je výhodné horný a bočné okraje krytu 3 opatrit tesnením 5, aby sa zamedzilo stratám pary. Tesnenie 5 je výhodné zhotoviť z pružných štetín alebo zmenlivej hrúbke filtračnéh-o koláča. Prívod 4 pary opatrený tryskami B, nasmerovanými na filtr-ačný koláč, zvyšuje prestup tepla cez filtračný koláč. Regulačnou klapkou 7 je regulovateľný stupeň orhevu rmutu v rmutovej vani 2.Bubnový vákuový filter pre parovú filtrá ciu podľa vynálezu je využiteľný na zníženie zbytkovej vlhkosti a na zvýšenie výkonu filtra pri filtrácii ťažkofiltrovateľných jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne konoentráty pri úprave nerastných surovín, ako aj V chemickom priemysle a pod.1. Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu na filtrovanie jemnozrnných materiálov, ako sú napríklad minerálne koncentráty,pozostávajúci z rmutovej vane a z filtračného bubna, vyznačený tým, že bok rmutovej vane 2 na vynärajücej sa strane filtračného bubna 1 je vyvýšený krytom 3, pod ktorý ústi prívod 4 pary.2. Bubnový vákuový filter podľa bodu 1,vyznačený tým, že kryt 3 je na svojom hornom okraji a na oboch bokov voči filtrač nému bubnu l opatrený tesnením 5 vyhotoveným výhodne z pružných štetin alebo z pružných pásov.3. Bubnový vákuový filter podľa bodu 1,vyznačený tým, že prívod 4 pary je ukončený tryskami 6, rozmiestnenými po celej dĺžke filtračného bubna 1 v jednom alebo v niekoľkých radoch pod sebou.4. Bubnový vákuový filter podľa bodu 1,vyznačený tým, že pod prívodom 4 pary je umiestnená regulačná klapka 7.

MPK / Značky

MPK: B01D 33/06

Značky: filter, parovú, filtráciu, bubnový, vakuový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-230894-bubnovy-vakuovy-filter-pre-parovu-filtraciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bubnový vákuový filter pre parovú filtráciu</a>

Podobne patenty