Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby

Číslo patentu: 227734

Dátum: 15.05.1986

Autori: Moravčík Emil, Mišura Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a pamäťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájacím vedením (9) pripojený na napájací zdroj (8), pričom výstup generátora hodinových impulzov (1) je pripojený jednak na generátor voľby (2) a jednak na pamäťový blok (3).

Text

Pozerať všetko

(75) r Amm- mám MIŠURA JAROSLAV ing., uonlvčtx sun. ing., vašim(54) Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej Impulznaj voľbyvynález se týka zapojenia generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby pre zníženie odberu zariadenia pre/ impulznú voľbu v neaktívnomsteve.U doposiaľ známych zapojení používaných u koncových .zariadení pre impulznü telefónne voľbu využívajúcich dynamicky nepájená obvody je obmedzujúcim faktorom výkonové spotrebe. Nakoľko zariadenie je napájené z talefőnnej linky, rozšírenie možností koncového zariadenie a zvýšenie úžitkových vlastností zariadenia nieje možne z tohoto dovodu riešiť pridaním dalších obvodov. Stále prísnejšie požiadavky na odber koncového zariadenia nie je možná dodržat pri zachovaní možností, ktoré obvody poskytujú.Horeuvedene nevýhody odstraňuje zapojenie generátora hodinových impulzov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že generátor hodinových impulzov je vedeném hodinových impulzov pripojený na generátor voľby a pamäĺový blok, ek je použitý. Pamäřový blok je zbernicovým vedením spojený s generátorom voľby, klávesnicou e riadiacim obvodom, ktorý je riadiacim vedením spojený s generátorom hodinových impulzov. Generátor hodinových impulzov je napájacim vedením prepojený ne napájecí zdroj.Výhoda zapojenia podľa vynálezu je výrazné zníženie príkonu zariadenia pre generovanie voľby, pamäřového bloku a samotného generátor-a hodinových impulzov v neaktívnom stave, kedgenerátor voľby nevyłsiela ani inak nie je zariadenia ektivovené e požaduje sa iba uchovanieinformácie. Nakoľko u všetkých dynamicky nepajaných obvodov je príkon výrazne závislý na frekvencii hodinových impulzov.Zapojenie podľa vynálezu je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na zbernicové vedenie §, ktoré spája vstupnú klávesnicu 33, generátor voľby g a pamätový blok 1je pripojený riadiaci obvod 1, ktorý je riadiacim vedením i pripojeny na generátor hodinových impulzov A, ktorý je napajocím vedením 2 propojený na napájací zdroj § a vedením hodinových impulzov 1 je pripojený na generátor voľby g a paměĺový blok 1.Samotné zapojenie je prevedené tak, že generátor voľby 2 je napájaný vedením hodinových inpulzov 1 dvojfázovými hodinovým. impulzami z generátor-a hodinových impulzov g, od ktorých je odvodené časovanie výstupných impulzov a česovonie protizákmitovej logiky pre vstup údajov z klávesnice LO, do vyrovnávacej pamäte generatora voľby 2 a pamšťového bloku 3, zbernicovým vedením g. Potom pri aktivovaní generátora voľby g. alebo vstupe z klavesnica LQ je nutná dodržať frekvenciu hodinových impulzov na stanovenej hodnote. Po ukončení činnosti riadiaci obvod 1, podľa stavu eignálov ne zbernicovom vedení Q, riadiacim vedením 2 aktivuje zníženie frekvencie generátor-e hodinových impulzov A na nižšiu hodnotu frekvencie postačujúcu pre uchovanie informácie v obvodoch generatora voľby 2 a pamäťovom bloku 1.Zapojenie umožňuje podstatne rozšíriť úžitkovosti zariadenia rozšírením možností koncověho zariadenia pri zachovaní minimálneho odberu.Zapojenie generátora hodinových impulzov telefőnnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a puíťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájecím vedením (9) pripojený ne napájací zdroj (E), pričom výstup generátora hodinových impulzov (i) je pripojený jednak ne generátor voľby (2) a jednak na pamäťový blok (3).

MPK / Značky

Značky: voľby, hodinových, zapojenie, telefónnej, generátora, impulznej, impulzov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-227734-zapojenie-generatora-hodinovych-impulzov-telefonnej-impulznej-volby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby</a>

Podobne patenty