Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8), uloženým v puzdre (7).

Text

Pozerať všetko

.°ra PD PIS VYNÁLEZU 227723(75) . Autor vynálezu KALINČIK JOZEF, POVAŽSKÁ BYSTRICA(54) Upínacia hlava pre sústružonie kliotok valivých ložískvynález rieši upínaciu hlavu pre sústruženie klietok valivých ložísk.Pri sústruženi hliníkových i mosedzných klietok a ložiskových krúžkov boli doteraz používané štvorčeľhzsťově univerzálne upínacie hlavy e rozšírenými čeľnsťemi po obvode. Pri tomto upínaní u tých klietok, kde upínací priemer klietky nebol zhodný s upínacím priemerom čelmatí, dochádzalo k vytvárania hrenatosti. Doterejším uložením jadra vznikol radiálne hádzanie klietky. Taktiež ručný sposob upínenia je zdĺhevý e pracný.Uvedená nedostatky odstraňuje upínacia hlave pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášecích kolíkov, predpštćho guľkováho ložiska a jadra spojeného s tiahlom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v telesa upínecej hlavy sú uchyçené unášacie kolíky, na ktoré je zasunutá klieština vedená svojou velcovou časťou v otvoru telesa. Klieština je na svojej čelnej časti spojená s jadrom vedeąým v predpštom guličkovom ložiska, uloženým v puzdre. Ďalej je podstatou vynálezu, že na čele unášecíoh kolíkov je opevnený doraz opetrenýina svojom čele vymeniteľnou podložkouQVýhody upínactej hlavy sú v tom, že upínacie sila na klietku je rovnomerne rozložené po obvode. Uloženie jadra, ktoré ovláda klieštinu je na guličkách e jeho exiálny pohyb je ľahký s vysokou životnosťou a plynulou prevádzkou. Ďalšie výhoda vynálezu je, že umožňuje znížiť prídavky n oprecovanie klietok.Príklad konkrétneho prevedenia upínecej hlavy podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese v pozdĺžnom reze.Pri upínaní me povrch je klietka upnutá v klieštine 1 dvanástkrát rozrezenej, vedenejsvojou valcovou časťou g v dier-etelesa g, ktorá je prostrednictvom šiestich kolíkov LL unášana a na svojej čelnej časti A spojená s jadrom i a tiahlom á, ktoré vykonáva axiálny pohyb prostredníctvom vzduohového valca, ktorý je pripevnený na druhej strane vretena. Jadro i je prostredníctvom guličiek g uchytených v klietke 2, uložené v puzdre 1,priskrutkované k telesu g, ktoré je na druhej strane opatrené kužerom já, v ktorom je zvieraná klieština 1.Prepínanim vzduchováho rozvodu sa prostredníctvom vzduchováho valca name g jadro 2 a klieština 1 axiálne posúva, čim nastane upnutie a vypnutia klietky. Pri. práci je klietka čelom opreta o pevw doraz g, ktorý je prostredníctvom kolíkov pripevnený k telesu g. Dĺžka chodu klieětiny je regulovatelłná podložkami 13 nasunutýmí na kolikoch a opretých o čelo 11 dorazu 1. Na vreteno stroja sa hlava pripevní pomocou priruhy L.Použitie vynálazu je vhodné pri sústružení hliníkových a mosadznýoh ložiskových klietok a krúžkov v sériových výrobáoh.l. Upínacie hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa,kliaštiny, unášacích kolíkov, predpätého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahiom vyznačená tým, že v teleso (2) sú uchytené unašacie kolíký (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valoovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2). pričom klíeětina (3) je na svojej čelnej časmi (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predpštom guličkovom ložisku (B), uloženým v puzdre (7). ~2. Upínacia hlava podľa bodu 1, vyznačená tým, že na čele unášaoioh kolíkov (N) je upevnençý doraz (4) opatrený na svojom čele H 5) vymeniteľnou podložkou (IO).

MPK / Značky

Značky: ložísk, upínacia, hlava, valivých, klietok, sústruženie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-227723-upinacia-hlava-pre-sustruzenie-klietok-valivych-lozisk.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk</a>

Podobne patenty