Způsob zpracování výchozích šťáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob zpracování výchozích šťáv, získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, vyznačený tím, že výchozí šťávy se zpracovávají přímo a nebo po odstředění, hodnota pH se upraví na pH 4,8 až,6,5, přidá se 2 až 8 % NaCl a 0,05 % až 2 % CaCl2 hmotnostně na objem, následuje filtrace s využitím přídavku 1 až 100 g křemeliny na 1 litr zpracovávaného produktu, přičemž používaná křemelina je charakterizována průtočností 100 až 900 l min-1m-2 a získaný filtrát se zkoncentruje ultrafiltrací.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu HUĚK VLADIMÍR ing. CSc. , PRAHAMÍKOVÄ LUDMILAŇELŘKOVIGE soUbKovÁ mam Lng.,PRAI-IA DULovA VERA íng.,PRAHA64) Způsob zpracování výchozích šłáv získaných píětělováním zažívecího traktu zvířatvynález se týká zpracování výchozích šłáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, tak, že výchozí šřávy se zpracovávají přímo a nebo po odstředění, hodnota pH se upraví na pH 4,8 až 6,5, přidá se 2 až 8 NaCl a 0,05 až 2 C 3012 hmotnostně na objem,následuje filtrace s využitím přídavku křemsliny 1 až 100 g na litr zpracovávaného produktu, používané křemelina je charakterizovéna průtočností 100 až 900 l min-l m 4. přičemž prütočnost se zjišłuje měřením průtoku vody přes vrstvu křemeliny 1000 g m 2při 15 °C a 0,049 MP 3, filtrace se provádí na deskových, svíčkových a nebo sítových filtrech, získaný filtrét se zkoncentruje ultrafiltrací.Dosavadní způsob zpracování výchozích šłáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, především pro účely výroby syřidel vycházel z vysolování a sušení získané sraženiny. Uvedený izolační postup byl spojen až a 80 ní ztrátou aktivity syřidlových enzymů. Dříve navrhovaný postup filtrace vycházel z opakované filtrace na samotných azbesto-celulőzových deskách, nejprve se používalo desek s vysokou ponozito odpovídající deskám naší výroby C O a v dalších stupních se postupně používalo desek s nižší-porozitou C 1 až C 10. Popsaný postup filtrace je časově, energeticky 1 materiálově nákladný a je využitelný především laboratorně. Průtok filtrátu není trvalý a s časem rychle klesá 1 při zpracování objemü do 10 litrů výchozích šłáv při filtrační ploše 0,5 m 2.Tyto nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu tak, že ee zpracovávejí výchozí štávy získané píätělováním zažívacího traktu zvířat přímo a nebo po odetředění, hodnote pH se upraví na pH 4,8 ž.6,5, přidé se 2 až 8 Nacl a 0,05 až 2 C 9012 hmotnostně na objem, následuje filtrace 5 využitím přídevku 1 až 100 g křemeliny na 1 litr zpracovávaného produktu, používaná křemelina je cherakterizována průtočnoetí 100 až 900 1 min 1 m 2, přičemž průtočnost se zjištuje měřením průtoku vody přes vrstvu křemeliny 1000 g m 2 při 15 °C a 0,049 MPa, filtrace se provádí na deskových, svíčkových a nebo eítových filtrech, získaný filtrát se zkoncentruje ultrafiltrací.Způsob zpracování ätév získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat podle vynálezu umožňuje průmyelovou výrobu chymozinového ayřidla, při snížení pracnosti,materiálové epotřeby a zvýšení výtěžnosti až o 30 v porovnání s-vysolováním a sušením získané eraženiny syřidlových enzymú.Výchozí äłávy získané píštělováním zažívacího traktu zvířat se odatředí, pH se upraví pomocí Na 0 H c 1 mol 1 l na pH 5,8, následuje přídevek 5 Noci 2 2 caclz hmotnostních na objem, k takto upravenému produktu se přidá 5 g křemeliny na 1 litr produktu, křemelina použitá k filtraci je charakterizována prütočností na vodu, jak je uvedeno v předmětu vynálezu 400 až 900 1 min 1 m 2, filtrace se provádí na deskovémfiltru s deekami O 3, získaný filtrát ee zkoncentruja ultrafiltrecí deeetkrát.Příklad podle bodu 1, e tím, že se použije dávka křemeliny s průtočností 250-400 1min-lm-2 v množství 25.g na Jeden litr zpracovávaného produktu.Příklad podle bodu la tím, že se použije dévkování křemeliny v množství 2,5 g na 1 lítr zpracovávaného produktu. Průtočnost použité křemeliny je stejné jako v příkladu 1.Výchozí ětávy ee odetředí, pH ee upraví na pH 6,2, přidá ee 5 hmotnostních na objem N 901, 0,2 hmotnostních.ne objem 0 aCl 2, filtrace se provádí na evíčkovém filtru s naplevenou základní vrstvou křemeliny s průtočnoetí 400 až 900 1 min 1 m 2,750 g mŤ 2, k zpracovávanému produktu se dávkuje 60 g křemeliny e průtočnoetí 250 ažVýchozí šłávy se zpracovávají přímo, po úpravě pH na pH 5,5, přidavku 4 Nacl,0,2 Caclz hmctnostně na objem a fíltrace se provádí na deskovém filtru s přídavkem 70 g křemeliny s prütočnosti 100 až 250 l min 1 m 2 k filtrovanému produktu.Filtráty získané podle příkladu 4 a 5 se zkoncentruji ultrafiltraci sedminásobně.Ultrafiltrace se provádí na membránách s dělicim rozsahem relativní molekulové hmotnosti 20 000.Způsob zpracování výchozích šřáv, získaných pištělovánim zaživaciho traktu zvířat, vyznačený tím, že výchozi šřávy se zpracovávejí přímo a nebo po odstředěni,hodnota pH se upraví na pH 4,8 až 6,5, přidá se 2 až 8 N 901 a 0,05 až 2 CaCl 2 hmotnostně na objem, následuje filtrace s využitím přidavku 1 až 100 g křemeliny ně 1 litr zprecovávaného produktu, přičemž používaná křemelina je charakterizována průtočnosti 100 až 900 1 m 1 n 1 mŤ 2 e získaný filtŕát se zkoncentruje ultrafiltrací.

MPK / Značky

Značky: získaných, píštělováním, zažívacího, výchozích, způsob, zpracování, šťáv, zvířat, traktu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225289-zpusob-zpracovani-vychozich-stav-ziskanych-pistelovanim-zazivaciho-traktu-zvirat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování výchozích šťáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat</a>

Podobne patenty