Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu, s rotujícím metačem, uspořádaným za přívodním dopravníkem děleného a dopravovaného materiálu, vyznačené tím, že přívodní dopravník (2) materiálu je opatřen lineárním hydraulickým dávkovacím motorem (3) napojeným na hydraulický rozváděč (5), jehož ovládač (6) je spojovacím pohonem (4) spojen s rotorem (7) metače (1).

Text

Pozerať všetko

(75) ,Autor vynálezu HAKEN JIŘI ing.vynález se týká dávkovacího zařízení metače, zejména řepného chrástu.Dosavední metací zařízení řepného chrástu, která provádějí též děleni materiálu, nejsou vyhovující z hlediska děleného materiálu, který je rozdrcen na příliš malé části ohrástu silážováním nevýhodné .ce. To je z hlediska následující technologie zpracováníVětší délku dělení materiálu však nelze zajistit, aniž by se současně nesnížíle dopravníTyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny dávkovacím zařízením metače, zejménajehož podstata epočíve v tom, že přívod materiálu jeĺopatř-en líneárním hydraulickým dávkovacínrmotorem, nopojeným na hydraulický rozvaděč, jehož ovládač je spojovacím pohonem spojen s rotorem metače..tuje větší délku děleného materiálu bez snížení dopravní schopnosti meteče. Protože jesvázáno s otáčkami meteče, není rozhodující dodržaní stanoveného počtu otáček rotoru eje schopne zajistit spolehlivou práci i. při různých otáčkách meteče.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysném řezu znázor něn no připojeném výkrese.Před metačem je upraven přívodní doprevník g materiálu. Rotor 1 metače 1 je spojen spojovpcím pohonem A s ovládečem Q hydraulického rozváděče Ž, napojeného na tlakový hydraulický rozvod §. Na hydreclický rozváděč 5 je potrubim 2 napojen lineární hydraulický dávkovaci motor 1, kterým je opatřen přivodní dopravnik g materiálu před metačem 1. ovládač 5 hydraulického rozýáděče 5 může být buč mechanický, nspř. pomoci k 1 iky,aneho jiný, např. elektromagnetický se spínáním, nepojeným ne spojovací pohoh A.Zařízení podle vynálezu pracuje takto Materiál, určený k děleni Á dopravě metačem, je přiváděn přívodnim dopravnikem 2. V zävislosti na otáčkách rotoru 1 metače 1 je spojovacim pohonem A a ovladačem Q ovládán hydraulický rozváděč 2, který vpustí tlakový olej do lineárního hydraulíckého dávkovacího motoru 1. Ten přisune rychle větší množsťví materiálu do metače 1, kde proběhne jeho dělení na žádanou větší velikost.Dávkovaci zařízení metače, zejména řepného chrástu, s rotujícim metačem, ucpořádeným za přívodnim dopravníkem děleného a dopravovaného materiálu, vyznačené tim, že přivodni dopravník (2) materiálu je opatřen lineárnim hydreuląckým dávkovacim motorem(3) napojeným na hydraulický rozváděč (5), jehož ovládač (6) je spojovacím pohonem (4)

MPK / Značky

Značky: dávkovací, metače, řepného, chrástu, zařízení, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224877-davkovaci-zarizeni-metace-zejmena-repneho-chrastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu</a>

Podobne patenty