Prstová pružina dopravníku chrástu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prstová pružina dopravníku chrástu, uložená na nosníku dopravníku, vyznačená tím, že prstová pružina (3) je opatřena zajišťovacím ohybem (4), jehož pomocí je zaklesnuta za nosník (1), jímž je provlečena.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu HAKEN JIŘÍ ing. ZÄVIŠKA ZDISLAV ing. HAJšo STEFAN ing. PODROUŽEK FRANTIŠEK54) Prstová pružina dopravníku chrástuVynález so týká pretové pružiny dopravníku chrástu.Dosud ae pro doprevníky chrástu a Jiných materiálů, jakož i pro Jiné pracovní orgány, kde Je třeba pratových pružin, používají různé způsoby upevněnd. Prstově pružiny mohou být navlečeny na jádro profilu nosníku v sérii za sebou a trvalo na něm.upevněny, případně se pak používá Jejich výměnného upevněni např. äroubovanou příchytkou. První způsob upevněni Je velmi nevýhodný při výměně zlomaných pružin, které neni možno Jednotlivé nahrazovat, nýbrž je nutno vždy vyměnit najednou celý nosník sa všemi pratovými pružinami. To Je znčnä nehospodárné z materiálového í nákladového hlediska. Různé příchytkypružin, přidržované šrouby, jsou pak nákladné z výrobního i montážního hldiska. Pro upevněni každé pružiny je nutno při výrobě řezat závit anebo ji časově náročné uohycovat šroubem s matici. Při demontáži a uchycováni nových pružných prstů za účelom náhrady zlomoných pak často dochází v důsledku koroze závitu k obtižnému povolováni ěroubů a uohycovàní pružin, nebo je to časově náročná. Často je tato operace pak spojene s dalšími časovymi ztrátami a potížemí, vyplývajícímí ze zalomeníTyto nevýhody a nedostatky jsou odatraněnw pratovou pružinou dopravniku chrástu podle vynálozu, jehož podstata spočivá v tom, že protová pružina je opatřena zajiäřovaeímPrstová pružina dopravníku chráetu podle vynálezu Je velmi výhodná. Předeväím je,její provedení velmi Jednoduché po výrobní i montážní stránce, což přináší nízká výrobní náklady i ztrátové časy při výmene pružin. Je velmi snadné vymenit Jednotlivé pružiny, což spolu s rychlostí této pracovní operace pak přináší i nízká provozní náklady v důsledku vlastního koncepčního provedení .je pak poruchovoet pretovýchNa výkrese jsou -znázorněny příklady provedení pretové pružiny podle vynálezu,přičemž obr. 1 představuje nárys .jednoho provedení, obr. 2 .je bokorysným řezem z obr. l,obr. 3 znázorňuje nárye druhého provedení a obr. 4 ,je bokorysným řezem z obr. 3.Nosník 1 uchyoeny na neznázorněném doprevníku Je v pravidelných vzdálsnosteoh opatřen otvory g.Jimi jsou provlečeny jednoduché nebo dvojité pretová pružiny g. Dvojitá prstová pružina 1 Je opatřena zsjiätovacím ohybom 1, epojujíoím obě Její části a zsklesnutým za nosník 1. V případě, žedje použite Jednoduchá prstová pružina 3 je opatřena rovněž zajištovscím ohybom 1, zaklesnutým za nosník 1.Prstová pružina podle vynálezu se montuje takto Po případnám vyražení zlomené pretové pružiny 3 což přirozsně nepřipadá v úvahu při její první montáži, ss navlečením prstové pružiny 3 do otvoru z nebo u dvojité prstové pružiny 1 do dvou otvorů 2 protáłmetato nosníkem L a naražením a zaklesnutím zajištovacího chybu A za nosník 1 se zaJistí.PŘÍED MET VYNÁLEZU Pretová pružina dopravníku chráetmpložená na noeníku dopravníku, vyznačenátím, že prstová pružina (3) .je opatřena zajišłovacím ohybom (4), .jehož pomocí .je zaklesnuta za nosník (l), ,jímž Je provleöena.

MPK / Značky

Značky: prstová, dopravníku, chrástu, pružina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224862-prstova-pruzina-dopravniku-chrastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prstová pružina dopravníku chrástu</a>

Podobne patenty