Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů tvořených papírem na hliníkové fólii určených především pro balení másla, tuků a jiných potravinářských výrobků, vyznačené tím, že obsahuje 40 až 60 hmotnostních tuhých parafinických uhlovodíků a 10 až 30 hmotnostních tuhých izoparafinických uhlovodíků, kde jako parafinické a izoparafinické uhlovodíky jsou parafiny a cereziny obecného vzorce CnHn + 2´, kde n je 20 až 35, s teplotou měknutí nejvýše 343,2 K, dále 10 až 30 hmotnostních přírodní pryskyřice s výhodou modifikované, jako je kalafuna esterifikovaná glycerinem nebo pentaeritritem, 1 až 3 % hmotnostní polyolefinu, s výhodou vysokotlakého nízkomolekulárního polyetylenu s tavným indexem 200 g/10 min při 463,2 K, a 6 až 10 % hmotnostních termoplastického kopolymeru s obsahem polárních skupin, jako je polymerní etylenvinylacetát s obsahem vinylacetátu nejméně 20 % hmotnostních s tavným indexem 6,1 až 12 g/min při 373,2 K.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 28 01 83 ÚRAD PRO VYNÁLEZY W vydá 15 H 85 AOBJEVY(54) Tavné lepidlo pro Iaminovánípotravinářských obalůvynález ae týká tavného lopidla pro laminování potravinářsląých obalů tvořoných papírom na hliníkové főlii určených především pro balení mágia a tuků. ~Příprava laminovaných obalü se provádí nanášením roztavenáho lepidla v optimální vratvě na jodon druh obalováho materiálu, obvykle na hliníkovou fólii, na kterou so na válcích za tepla a tlaku přílepuje druhý obalový materiál, v daném případě papír. Po ztuhnutí naneuná taveniny lepidla ,jsou-materiály pevně spojeny.Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obald musí z hlediska užitných vlastností odpovídat následujícím kvalitativním požadavkůn- dostatečně aoudržnust slepenách materiálů- optimální viakozita při zpracovatelakých teplotách do 400 Pa- doba otevřenosti lepidla vyhovující atrojnímu zpracováníK laminování potravinářských obalů se používají převážně parafínické uhlovodíky, zejména mikrovosky. Parafínické uhlovodílq vykazují nepatrnou soudržnost, a proto se tato vlastnost zlepšuje přídavkem některých látek, jeho ,jsou pryslcyřice a tarmoplastické látłq. Některé vynálezy uvádějí pro zvýšení soudržnosti přídavek amorfního polypropylenu a polypropylénového případně mínerálního) oleje, údajně k změkčení některých komponent, a tím ka zlepšení adhezní účinnosti. Tyto přídavné komponenty však zvyšují obsah chlorotormu čiéteram extrahovstelrwch látek, tj. nepříznivä ovlivňují stálost tavného lepidla vůči tukom. Obsah staktického polypropylenu pak zvyšuje i teplotu tání směsi.Dříve uvedené nevýhody odstraňuje tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalu tvořenych papírem na hliníkové fólii pro balení masle a tuků, případně jiných potrevinárslqých výrobků, jako například cukrovinek, dle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že lepidlo obsahuje 40 až 60 3 hmot. tuhých peraťiniclqfch uhlovodílcd, 10 až 30 5 hmot. tuhých izoperafinických uhlovodíků, 10 až 30 hmot. přírodní pryskyřice, s výhodou modifikovné, 1 až 3 hmot. polyolefinu aaž 10 as hmot. termoplastického kopolymeru s obsahom polárních skupin.Jako základní složka jsou v tavném lepidla pro laminování potravinářsląých obalu parafinické a izoperafinickó uhlovodíky - perafirw a ceraziny obecného vzorcekde n je 20 až 35, u nichž je teplota měknutí nižší než 343,2 K. Tyto uhlovodílq zajiäĺují nízkou tavitelnost a požadovenou nízkou viskozitu tavnáho lepidla. Tavné lepidlo obsahuje dále polyolefínickou složku ve formě vysokotlekćho nízkomolakulárního polyatylenu s tavným indexem kolem200 3/10 min při teplote 463,2 K, který pri tapelném zpracování za přístupu vzduchu se částečně odbourává na vzniku polární ketonické skupinyc a 0, což se prejavuje zvýšením adheze směsi s perefinickymi a izoparafinickými uhlovadíky. Jako hlavní edhezní složku obsahuje lepidlo přírodní pryslqřici, s výhodou modifikovsnou, esterifikovanou glycerinam nebo pentaarytritem, ktoré příznivě ovliiñuje lepivost |. tevitelnost lepidla. Pro zvýšení edheze k neporéznímu materiálu je v tevném lepidla použit termoplastícký kopolymer s obsehem polarníoh skupin na bázi atylen-virąylacetátu s obsahom nejméně 20 hmot. vinylecetátu a tavxwm indexem 6, až 12 g/min při 373,2 K. Při optimálním obsahu neovlivňuje viskozitu lepidla.Tavné lepidlo dle vynálezu podstatne zvyšuje kvalitativní a užitné vlastnosti laminovaného potravinárskeho obalu. Soudržnost vrstev dosahuje hodnoty nejméně 1 N 115 mm, což je proti standardu i 30 , zatímco mikrovosky dosahují pouze 15 A 9 e termoplastické leminovací hmoty s etskticłrým polypropylsnem a polypropylenovým olejem 73 aš. Rovněž důležité hodnota delaminece (tj. laboratorní aplikace praktického skladovaní tuku e masla) vykazuje oproti jiným leminovscím přípravkům podstatné vyšší užitně parametry, nebot i po 218 hodinách zkoušlq mají Laminovaná vrstvy takovou soudržnoet, že pri pokusu o jejich oddělení dochází k vytrhávání vláken papíru s ,jeho přetrhávání.Tavné lepidlo pro laminování potravinárskych obalu podle vynálezu má oproti dosud známým výrobkům následující výhody a prednosti- nižší extrahovetslny podíl v chloroformu a éteru- výtečnou mechanickou soudržnost laminovaných vrstev- mimořádnou odolnost oproti delaminaci vrstev- nízkou teplotu tsvení lepidla (maximálně okolo 273 K).Parafin a cerezin se v duplikátorovém kotli s obähovým dovmtemovým topením roztavía tsvenina se zahrade na teplotu 408,2 až 4 | 8,2 K, nadavkují se zbývající složky a po jejich roztsvení se při teplotě 408,2 až 413,2 l( tavanina důkladnä za intenzivního míchání, a výhodou pomocí míchadle typu Pflander, zhomogenizuje během cca 30 minut. Po ochlazení na teplotu pod 373,2 K se tavanina zfiltruje přes jemné kovové sito a plní do drumů jako tavenina,nebo se vhodným způsobem grsnuluje e plní do pytlü.pnrnfin I bodem tuhnutí 331,2 až 333,2 K 50 S hmot. cerezin s bodom ukápnutí 338,2 až 343,2 I( 20 as hmot. misu enter penteerytritu e pryalcyřičných kyselín 20 as hmot. kopolymer etylen-virąylacetátu s obsehem 31 až34 5 hmot. vinylecetátu 8 hmot. vyeokotlaký nízkomolekulúrní polyetylen s tevným24 5 hmot. viwlacetátu 6 96 hmot vysokotlaký nízkomolekulární polyetylen a tavnýmparafin s budem tuhnutí 333,2 až. 335,2 K 45 96 hmot. cerezín s budem elťápnutí 333,2 až 338,2 K 5 l hmot směsw ester glycerinu a px-yskyřičxwch kyselín 30 hmot. kopolymer etylenvixxylacetátu s obsehem 21 ž24 l hmot. vinylacetátu 8,5 96 hmot. vysokctlaký nizkomolekulárrlí polyetylen a tavnýmTavné lepidlo pro leminování potravinářských obalňl tvořených pepirem na hliníkové fólii určených především pro baleni másle, tuků a jiných potravinárskych výrobků, vyznačené tim, že obsahuje 40 až 60 i hmotnostních tuhých psrafinicląých uhlovodiků a 10 až 30 hmotnostních tuhých izoperafinických uhlovodíků, kde ,jako perafinické e ízoperefínické uhlovodíky jsou parafiny a cerezirąy obecného vzorcekde n je 20 až 35, a teplotou měknutí nejvýše 343,2 K, dále 10 až 30 76 hmotnostnich přírodní pryskyřice a výhodou modifikované, jako je kalefuna esterifikovaná glycerinem nebo penteeritritem, 1 až 3 hmotnostní polyolefinu, s výhodou vysov kotlekého nízkomolekulárního polyetylenu s tavným indexem 200 g/IC- min při 463,2 K, a 6 až 10 S 6 hmotnostních termoplnstického kopolymeru s obsehem polárních skupin, jako je polymerní etylenvinylacetát s obsahem vinylacetétu nejméně 20 hmotnostních s tevxxým

MPK / Značky

Značky: potravinářských, obalů, tavné, lepidlo, laminování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223942-tavne-lepidlo-pro-laminovani-potravinarskych-obalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů</a>

Podobne patenty