Posuvné hydraulické zariadenie s predvoľbou jednotlivých dĺžok následných posuvov

Číslo patentu: 222626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lehotský Zvonimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši posuvné zariadenia s predvoľbou jednotlivých dĺžok série po sebe nasledujúcich posuvov najmä u obrábacích strojov, kde sa vyžaduje postupný a zmenšujúci sa úber triesky v opakovanom automatickom cykle. Podstatou vynálezu je posuvný piest spojený so sústavou dávkovacích piestikov, ktorých zdvihy sú vymedzené prestaviteľnými dorazmi, pričom posuvný piest i dávkovacie piestiky sú cez ventil napojené na zdroj kvapaliny.

Text

Pozerať všetko

uno no wuAmzv (45) Vvdałné 15 03 66 A cum751 , - Autor vynálezu LEHOTSKY ZVONIIMÍR mg., STARA TURÁi 14 Posnvné hydraulická zariadenie s predvoľbou jednotlivých dĺžok následných pnsuvovvynález rieši posuvné zariadenia s predvoľbou jednotlivých dĺžok série po sebe nasledujúcich posuvov najmä u obrábacích strojov, kde sa vyžaduje postupný a zmenšujúci sa úber triesky v opakovanom automatickom cykle.Podstatou vynäiezu je posuvný piest spojený so sústavou dávkovacích píestikov, kto~ rých zdvihy sú vymedzené prestaviteľnými dorazmi, pričom posuvný piest i dávkovacie piestiky sú cez ventil napojené na zdroj kvapaliny.vynález rieši posuvné zariadenie s predvoľbou jednotlivých dlžok série po sebe nasledujúcich posuvov najmä u obrábacích strojov, kde sa vyžaduje postupný a zmenšujúci sa úber triesky v opakovanom automatickom cykle.Doteraz známe riešenia predvoľby dĺžok posuvov sú mechanické a využívajú vačky dorazu, alebo rohatky. Ich nevýhodou je obtiažnost zmeny nastavenia dĺžky posuvu,značná mechanická opotrebovateľnost a obtiažna priestorová prispôsobiteľnost k danému stroju. Iné známe riešenia využívajú pre ten istý účel rôzne elektronicky riadené servopohony a krokové motory. Ich nevýhodou sú jednak vysoké zriaďovanie náklady, ale aj vysoke nároky na kvalifikáciu u výrobcu i u užívateľa.Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené posuvným. hydraulickým zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je posuvný piest vhodne hydraulicky spojený so sústavou dávkovacích piestikov, ktorých zdvihy sú vymedzené prestaviteľnými dorazmi, pričom posuvný piest i dávkovacie piestiky sú cez ventil napojené na. zdroj kvapaliny.Posuvným hydraulickým zariadením s predvoľbou jednotlivých dĺžok niekoľkých posuvov podľa vynálezu sadosiahne veľký silový i posuvný rozsah použitia, mäkký chod, nízke opotrebenie a nároky na riadiace obvody, čo podstatne znižuje zriadovacie náklady na jeho- výrobu. Ľahká prispôsobiteľnosť znižuje členitost stroja ako celku. jednoduchosť zariadenia umožňuje vykonávat montáž u výrobcu a zriaďovanie u užívateľov 1 pracovníkom s nízkou kvalifikáciou.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad posuvnêho- hydraulického zariadenia s predvoľbou dĺžky jednotlivých posuvov podľa vynalezu, kde na obr. 1 je schéma zapojenia a na obr. 2 je príklad konkrétneho po 4užitia na jednoúčelovej brúske, u ktorej sa požaduje periodický sled troch po sebe nasledujúcich prísuvov pr-ogramovateľných čo do dlžky.Do rýchloposuvového hydraulického valca 13 s rýchloposuvovým piestom 8 a šupátkom 10 je uložený posuvný piest 2, ktorý je utesnený jednak v rýchloposuvovom hydraulickom valci 13 a jednak na piestnici 14. Dávkovaný priestor 1 je hydraulický spojený cez ventil 6 so zdrojom kvapaliny 7 a s dávkovacími priestormi 3 dávkovacích piestikov 4, ktorých zdvih vymedzujü prestavitelné dorazy 5. Dávkovanie piestiky 4 a ventil 6 sú spojené s pneumatickými piestami 11. Po uzavretí ventilu 6 sa dávk-ovacie piestiky 4 presunú do dolných polôh, olej z dávkovacieho priestoru 3 sa pretlači do dávkovaného priestoru 1 a posunie posuvový piest 2 do» ľava o nastavená hodnotu. Presunutím šupátka 1 U do nakreslenej polohy sa rýchloposuvový piest 8 dorazí o čelo posuvného piestu 2. V tejto polohe sa vykoná über prvej triesky brúsnym kotúčom 15. zrušením tlaku na pneumatickom pieste 11 sa dávkovací piestik 4 presunie po prestaviteľný doraz 5, čím sa z dávkovaného priestoru 1 odčerpá nastavené množstvo oleja. Posuvný piest 2 pôsobením sily rýchloposuvového piesta 8 ustúpi V pravo o požadovanú hodnotu. Analogicky sa vykonajú i ďalšie prísuvy. Otvorením ventilu G pri poslednom prísuve sa vypustí olej z dávkovaného priestoru 1 a posuvový piest 2 dosadne na čelo valca 9. Po vykonaní rýchloodsunu je cyklus ukončený. Korekcie opotrebenia nástroja sa vykonáva prostredníctvom skrutky 16.Posuvné hydraulické zariadenie s predvoľbou dĺžok niekoľkých posuvov je možné výhodne využiť u výrobcov obrábacích strojov, ale aj V každej obrobni strojárenského podniku.Posuvné hydraulické zariadenie s predvoľbou jednotlivých dĺžok následných posuvov vyznačené tým, že je vytvorené davkovacim priestorom (l) hydraulického valca 13 s posuvovým piestom 2, ktorý je hydraulický spojený priamo alebo cez zad ný ventil 12 s dávkovacími priestormi 3 dávkovacich piestikov 4 a cez ventil 6 so zdrojom kvapaliny 7, pričom veľkosť zdvihu dávkovacich piestikov 4 je vymedzená prestaviteľnými dorazmi 51.

MPK / Značky

Značky: jednotlivých, zariadenie, hydraulické, posuvov, předvolbou, následných, posuvné, dĺžok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-222626-posuvne-hydraulicke-zariadenie-s-predvolbou-jednotlivych-dlzok-naslednych-posuvov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvné hydraulické zariadenie s predvoľbou jednotlivých dĺžok následných posuvov</a>

Podobne patenty