Řídicí podvozek pro silniční vedený válec

Číslo patentu: 221715

Dátum: 15.05.1985

Autor: Venc Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je řídicí podvozek, u něhož se řeší problém stability stroje. Dosud známé řídicí podvozky vedených válců jsou vytvořeny tak, že rameno podvozku je připojeno k válci pomocí kyvných čepů, přičemž řídicí kolo je umístěno pod tímto ramenem. Kyvné rameno přitom směřuje od kyvných čepů směrem nahoru nebo probíhá vodorovně nad řídicím kolem. Závaží umístěné na konci kyvného ramena zvětšující přítlak řídicího kola však zhoršuje stabilitu stroje, neboť se nachází vysoko nad vozovkou. Popsané nevýhody odstraňuje vynález řídicího podvozku, u něhož je kyvné rameno v místě uchycení řídicího kola zalomeno směrem k vozovce, přičemž na konci ramene je uchyceno závaží.

Text

Pozerať všetko

úňAn mo VYNÁLEZY A OBJEVYVENC STANISLAV ing. , NOVÉ MĚSTO nad Metují(54) Řídicí podvozek pro silniční vedený vá|ecPředmětem vynálezu je řídící podvozek, u něhož se řeší problém stabilityDosud známé řídící podvozky vedených válců jsou vytvořeny tak, že rameno pod vozku ječepů, při emž řídící kolo je umistěno pod tímto ramenem. Kyvné rameno přitom směřu je od kyvných čepů bíhá vodorovné nad umistěné na koncisměrem nahoru nebo prořidícím kolem. Závažíkyvného ramena ivětšuji ci pŕítlak řídiciho koła však zhoršuje stabilitu stroje, nebot se nachází vysokoPopsané nevýhody odstraňuje vynález řidicího podvozku, u něhož je kyvné rameno v místě uchycení řídicího kola zalomenopřičemž ne konci ramene je uchyceno závaží.Předmětem vynálezu je řídící podvozek pro silniční vedený valec se dvěma běhouny,u něhož se řeší problém stability stroje. Dosud známé řídící podvozky jsou s výhodou vytvoreny tak, že rameno podvozku je připojeno k válcí pomocí kyvných čepů, přičemž řídící kolo je umístěno pod tímto kyvným ramenem. Kyvne rameno přitom směřuje od kyvných čepů směrem nahoru nebo probíhá vodorovné nad řídicím kolem, přičemž na konci lgvvného ramene je umístěno závaží zvětšující přítlak řídícího kola.Nevýhodou těchto řídicích podvozků je to, že závaží umístěné na konci kyvnáho ramene nepříznivě zhoršuje boční stabilitu stroje. Tento nedoatatek se prejavuje zejména u podvozků a velkým průměrem řídicího kola, jehož se s výhodou používá pro jeho malý valívý odpor a kde závaží je vysoko nad vozovkou.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny řídicím podvozkem aeatávajícím z kywmého ramene,jehož přední část. tvorená svíslou deskou je opatřena dvěma kyvxxýmí vodorovnymi souosými odtlumenými čepy a jehož střední vodorovné část je opatřena svíslým ložiska pro uložení vidlice řídícího kola, jehož průměr je snadný nebo větší než průměr běhounu válce dle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kyvné rameno je v místě svislého ložiska zalomeno směrem k vozovce, přičemž zadní konec kyvného ramene je opatřen závažíąe přičemž kyvné rameno je tvořeno dutým profilem, do jehož vodorovné části je souose s dutým profilom vodorovné částí zasunuta řídicítyč vstupující do dutého profilu kyvného ramene otvorom vytvořeným v kyvném ramená. v místě za zalomením kyvněho ramene směrem k vozovce.Zalomením kvvného ramene směrem k vozovce dosáhne se zlepšení boční stability stroje. Zasunutím řídící tyče do dutého profilu kvvného ramene otvorom vytvořeným v kyvném ramená. v místě za zalomením kyvného ramene směrem k vozovce umožní vytvoření Kompaktní konstrukce a dosáhne se malé stavební výškyNa pripojenémvýkresu je znázorněn bokorys řídicího podvozku pripojený k vedeném válci se dvěma běhouny.Řídicí podvozek aestává z kyvného ramene l, které má ve střední části svislé ložiska ž, v němž. je uložena vidlice 6 řídícího kola 1. Na zodním konci ky-vného ramene je vytvořeno závaží g. Přední část kyvného ramene l je tvořeno svíslou doskou 2, jež je opatřena dvěma kyvnými vodorovnými souosýmí odtlumenýmí čepy 1 sloužícími k připojení řídícího podvozku k silničnímu válci. Řídicí kolo 1 je ovládam řídící tyčí 2, vstupující do dutého profilu vodorovné části kyvného ramene | otvnrem 1 Q. d1. Řídicí podvozek pro silniční vedený valec se dvěma hnanými a vibrujícími běnouny sestávající z kyvného ramene, jehož přední část tvorená svislou doskou je opatřena dvěma kyvnými vodorovnymi souosými odtlumenymi čepy a jeho střední vodorovné část je opetřena svíslym ložiskem pro uložení vidlice řídícího kola, jehož průměr jo shodný nebo větší než průměr běhounů válce vyznačujicí se tím, že kyvné rameno (1) je v místě svislého ložiska(á) zalomeno směrem k vozovce, přičemž zadní konec kyvného ramene (l) je opatřen závažím2. Řídicí podvozek dle bodu I vyznačující se tím, že kyvná ramena (I) jn tvořeno dutým profilem, do jehož vodorovné částí je souose s dutým profilom vodorovné částí znsunota í-ídicí tyč (9) vstupující do dutáho profilu kyvného ramene (l) otvorom (10) vytvořenám v kyvném rameni (l) v místě za zalomením kyvného ramene (I) směrem k vozovce.

MPK / Značky

Značky: válec, silniční, řídící, podvozek, vedený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221715-ridici-podvozek-pro-silnicni-vedeny-valec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řídicí podvozek pro silniční vedený válec</a>

Podobne patenty