Způsob výroby odlitků pro pracovní stoly sklofoukacích strojů

Číslo patentu: 221712

Dátum: 15.05.1985

Autori: Melíšek Jiří, Pekař Jaroslav, Šmíd Jan, Šícha František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob výroby pracovních stolů sklofoukacích strojů se zvýšenou životností a bezpečnosti v provozu, s širokým rozsahem použití pro sortiment sklovin i výrobků, zejména potom zlepšením jejich žárupevnosti, zvýšením houževnatosti i odolnosti proti deformacím a praskání tepelnou i mechanickou únavou. Dosud používané pracovní stoly z litinových odlitků se podle vynálezu nahrazují odlitky ocelovými z nízkolegované nízkouhlíkaté žárupevné oceli, obsahující 0,7 až 1,5 % manganu, 0,2 až 0,5 % křemíku, 0,5 až 1,2 % chromu a 0,3 až 1,0 molybdenu. Odlitky s dostatečným nálitkováním se tepelně zušlechtí ohřevem na austenitizační teplotu, řízeným ochlazováním a popouštěním na 600 až 700 °C.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob výroby odlitků pro pracovni stoly sklofoukacích strojůvynález řeší způsob výroby pracovních stolů sklofoukacích strojů se zvýšenou žívotnosti a bezpečnosti v provozu, s širokým rozsahem použití pro sortiment sklovin i výrobků, zejména potom zlepšením jejich žárupevností, zvýšením houževnatosti í odolnosti proti deformacím a praskúni tepelnou í mechanickou únavou.. Dosud používané pracovní stoly z litinových odlitků se podla vynálezu nahrazuji odlitky ocelovými z nízkolegované nizkauhlíkaté žárupevné oceli, obsahující 0,7 až 1,5 manganu, 0,2 až 0,5 křemi-u ku, 0,5 až 1,2 chromu a 0,3 až 1,0 molybdenu. Odlitky s dostatočným nálitkováním se tepelné zušlechtí ohřevem na austenitizační teplotu, řízeným ochlazováním a popouštěnim na 600 až 700 °C.Vynález se týká způsobu výroby odlitků pro pracovni stoly sklofoukacich strojů použitelných pro zpracování široké škály sklovin 1 sortimentu výrobků a řeší i zvýšení Jejich provozní životnosti i použitelnosti.Dosud se pracovní stoly sklofoukeoích strojů vyrábějí z různých modifikecí, převážně tvárné litiny, podminěných určitým konstrukčním řešením e tepelne zpraoovňvaji obvyklým způsobem, tj. žíhánin.V důsledku jejich nizké žárupevnosti, tvarové nestálosti a nizké zásoby tvárnosti se při provoznich tepelných cyklech deformuji, eventuelně i preskejí. Tyto Jejich vlastnosti tedy snižuji výkonnost i ekonomii výroby.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstatou je, že pracovní stoly jsou vyrobeny ze speciální nízkolegované žárupevné nekřehnouoí oceli obsahujíci podle hmotnosti uhlík 0,10 až 0,25 , mengan 0,70 až 1,50 , kŕemík 0,20 až 0,50 5,chrom 0,50 až 1,20 , molybden 0,30 až 1,0 , zbytek železo a obvyklé přimieeniny, která je po pecní i mimopeoní rafinaci tverována licí technologií do odlitků s minimální hmoto ností nálitku 20 5 vůči hmotnosti surového odlitku, přičemž polotovary jsou po apretaci podrobeny tepelnému zpracování seetávajícímu z eustenitizačního žihání při teplotě 900 až l 000 °C po dobu jedna až tři minuty na 1 mm tlouštky stěny odlitku s ochlazením na volném vzduchu nebo převážně se zrychleným řízanym ochlezenim e z popuštění při toplotě 600 až 700 °C po dobu dvě až osm minut na 1 mm tlouäřky stěny odlitku, přičemž takto zprecované odlitky jsou dále obrobeny různými metodami obráběni podle potřeby.Uvedenym způsobem výroby se dosúhne zvýšení funkčních vlastnosti pracovních stolů proti pracovnim stolům vyráběným současným způsobem z modifikeci tvárne litiny nebo i přípednému řešení při použití nízkologovaných žárupevnyoh oceli na odlitky zahrnutýoh V normáoh, které mají sklon ke křehnutí vlivem sekundárniho vytvrzování při tepelných provoznich cyklech, které jsou nezhytným jevem při provozu pracovních stolů. Uvedenym způsobem výroby se dále dosáhne i zvětšení rozsahu použitelnosti pracovních stolů podle uvedeného způsobu vyroby pro širší sortiment aklovin i výrobků při možnostech jednoduššího konstrukčního řešení.Jako příklady se uvádí pracovní stoly vyrobené z oceli o chemickem složeníudlité po pecní n pánvové rnfinnci do slévarenských forum s hmotnosti nâlitku 26 vzhledem k hmotnosti surového odlitku a tepalně zpracoveně nuatcnitizačním žíhánin při toplotě 920 °C po dobu 45 minut s následujicim rychloným ochlazením do cca 650 °C vo vodě, potom na vzduchu e s popouštěnim při teplotě 660 °C po dobu 2 hodin a ochlazením ne volné vzduchu.Tímto způsobem zprecovnné součástí byly mechanicky obrobeny při použití jednoduššiho upevnění pracovního kroužku e dlouhodobě provozovány 3 pozitivnim výsledkom.Způsob výroby odlitků pro pracovní stoly sklofoukacích strojů, vyznačený tím, že nízkolegovaná žárupevná ocel obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,10 až 0,25 , mangan 0,70 až 1,50 , křeník 0,20 až 0,50 5, chrom 0,50 až 1,20 , molybden 0,30 až 1,00 ř,zbytek železo a obvyklé přimíseniny, se po pecníí i mimopecní rafinaci tvaruje licz( technologií do odlitků s minimálni hmotnosti nálithz K 0 93 vůči ľunotnosti surového odlítku, přičemž polotovary se po spretaci podrobí tepelnémt zpracování sestávajicimu z austenitizačniho žíháni při teplotě 900 až i 000 °C po dobu judna až tři minuty na 1 mm tloušřky stěny odlitku s ochlazením na volném vzduchu nebo zrychleným řízeným ochlazenim a z popouštění při teplotě 600 až 700 °C po dobu dvě až osm minut na l mm tloušřky stěny odluku

MPK / Značky

Značky: sklofoukacích, výroby, stoly, odlitků, strojů, způsob, pracovní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221712-zpusob-vyroby-odlitku-pro-pracovni-stoly-sklofoukacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby odlitků pro pracovní stoly sklofoukacích strojů</a>

Podobne patenty