Spojení tří rámů vibračního tandemového válce

Číslo patentu: 219006

Dátum: 15.06.1985

Autor: Teplý Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká spojení tří rámů vibračního tandemového válce, používaného k hutnění zemin a živice. Spojení je provedeno dvěma čepy, jedním svislým a jedním vodorovným. Svislý čep propojuje přední rám opatřený běhounem a střední rám, na němž je umístěno místo obsluhy. Vodorovný čep propojuje střední rám se zadním rámem opatřeným druhým běhounem. Spojení podle vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub a je možné jej použít u tandemových válců s děleným rámem.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÄLHY A OBIWY54 Spojení tří rámů vibračníhu tandemuvého válcevynález se týká spojení tří rámü víbračního tandemového válce, používaného k hut nění zemin a živice. Spojení je provedeno dvěma čepy, jedním svislým a jedním vodorovným. Svislý čep jaropojuje přední rám opatňený běhounem a střední rám, na němž je umístěno místo obsluhy. Vodorovnýčep propojuje střední rám se zadním rámem opatřeným druhým běhounem. Spojení podle vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub a je možné jej použít u tandremových válců3 vynález se týká spojení tří rámů vibračního tandemového válce, používaného k hut nění zemin a živice. Dosud vyráběné vibrační tandemové válcejsou V provedení s pevným rárhem nebo s .rámem kloubovým. U vibračních tandemo vých válců s pevným rámem je natáčení-dt) ~rejdu prováděné natáčením jednoho běhounu. U vibračních tandemových válců s kloubovým rámem se natáčení děje kolem svisléosy kloubu i kolem vodorovné osy kloubu,což je nutná podmínka ke správnemu provozu stroje.Kloub tak dělí stroj na dvě části. Popsané provedení má tu nevýhodu, že V případě umístění pracoviště obsluhy na jedné polovině stroje a umístění pohonu na druhé polovině stroje, je nutné potřebné hadice od pracovní hydrauliky pohon běhounů, pohon vibrace, ovládání a natáčení apod. a další ovládací elementy vést v prostoru kloubu,kde jsou vystavený ohybům a nakrucování V obou rovinách.Uvedené nedostatky do značné míry od straňuje spojení tří rámů tandemového vál ce podle Vynálezu, u něhož je v předním a zadním rámu uchycen běhoun a na středním rámu je uchyceno stanoviště řidiče, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno svislým čepem uchyceným mezi předním a středním rámem a vodorovným čepem uchyceným mezi středním a zadním rámem.Spojení podle Vynálezu nahrazuje běžně používaný kloub, který je řešením podle vynálezu rozdělen do dvou nezávislých částí. Stroj je tak rozdělen na tři části, kde dvě, 4nesoucí veškeré agregáty a sdělovací prvky včetně místa obsluhy, se natáčí ve svislé rovině a třetí část - rám s běhounem, se natáčí ve vodorovné rovině. Vibrační tandemový válec~~s uvedeným vzájemným propojením rámů vykazuje lepší stabilitu a zamezuje nakrucováni a ohybům ovládacích.elementů. Na přiloženêm výkresu je schématicky znázorněn príklad provedení spojení tří rámů podle Vynálezu, kde vibrační tandemový válecje zakresl-en v bokorysu.Vibrační tandemový válec znážořněný na obrázku je tvořen pňedním rámem 1 s běthounem 9, středním rámem 2, se stanovištěm obsluhy 4 a zadním -rámem 3 s běhounem 9. Na předním rámu 1 je okapotovaná část 5, ve které jsou umístěnypohonné agregáty stroje. Na okapotované části 5 je otočně uložen ovládací pult 6 se všemi ovládači a. sdělovači. Přední rám 1 je se středním rámem 2 otočně spojen svislým č-epem 7,který umožňuje jejích vzájemné natáčení ve svislé ose stroje. Střední rám 2 je se zadním rámem 3 otočně spojen vodorovným čepem 8, čímž je dovoleno vzájemné natáčení středního rámu 2 a zadního rámu 3 ve vodorovné ose stroje. Ovládací pult B zasahuje do prostoru nad středním rámemz a je při natáčení stroje do stran unášen souhlasně se středním rámem 2, na kterém je stanoviště obsluhy 4, což umožňuje ovladat stroj ve všech možných polohách natočení. Pra coviště obsluhy lze chránit kabinou. Vynálezu lze použít u tandemovýc-h válců.Spojení tří rámů vibračního tandemového válce, u něhož je V předním rámu uchycen běhoun a jsou na něm uloženy pohonné agregáty a ovládací prvky, na středním rámu je umístěno místo obsluhy s příslušenstvím a v zadním rámu je uchycen běhoun, vyznačující se tím, že je tvořeno svislým čepem 7 uchyceným mezi předním rámem ľ a středním rámem 2 a vodorovným čepem 8 uchyceným mezi středním rámem 2 a zadním rámem 31.

MPK / Značky

Značky: spojení, vibračního, tandemového, válce, rámu, tří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219006-spojeni-tri-ramu-vibracniho-tandemoveho-valce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojení tří rámů vibračního tandemového válce</a>

Podobne patenty