Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri manipulácii pecných vozov pomocou hydraulického posunovadla, je sklopený pod druhou zarážkou pri manipulácii pecných vozov lanovým dopravníkom.

Text

Pozerať všetko

(75) z Autor vynálezu KAPOLKA JOZEF ing., KAVKA JAROSLAV ing., HROCH JOZEF ing.,MACH ANTONÍN ing., BLAŠKOVAN PAVOL, ZVARA JÁN, ZILINA(54) Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľajiVynález sa týka. zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na, jednej koľaji V keramickom a iehliarskom odbore.Účelom vynálezzu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji.Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. la.,no~ vého dopravníka a hydrauliokého posunovadla usponiardianých proti sebe, pričom palec lanového dopravníką je sklopený pod prvou zarážkou pri manipulácií pecných vozov pomocou hydraulickzého posunovadla, je sklopený pod druhou zarážkou pri manipulácii pecných vozov lanovým dopravníkom.Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji pomocou hydraulického posunovadla a lanového dopravnika.Doteraz sa obojsmenne pecné vozy dopravujú pomocou hydraulického posunovadla s dvojicou prestavíteľných palcov a špeciálneho lanového dopravníka, ktorého lano sa navíja na bubon. Tieto zariadenia sú nákladné a rozmerovo veľké.Vyššie uvedené nedostatky sa odstránia pri použití zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji, pozostávajúce z presuvne, koľaje, hydraulického posunovadla so sklopným palcom, lanového dopravnika so sklopným palcom a dvojicou zaráàiek, ktorého podstatou je t-o, že prvá zarážka otočná v smere natláčania vozov na presuvňu umiestnená nad vozíkom lanového dopravníka V úrovni sklopného palca lanového dopravníka a druhá zarážka otočná v smere vyberania pecných vozov z presuvne umiestnená nad vozíkom hydraulického posunovadla v úrovni sklopného palca hydraulického posunovadla.Postup podľa vynálezu umožňuje pomocou jednotlivých zariadení t. j. hydrxaulického p 0 sunovadla, lanového dopravnika a dvojice zarážok otočných v jednom smere obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji.Pripojený výkres znázorňuje zariadenie a ich usporiadanie, ktoré umožňuje oboj smernú dopravu pecných vozov na jednejV koľaji 2 je umiestnený lanový dopravník 5 opatrený palcom 6 a hydraulické posunovadlo 3 opatreneho palcom 4. Palec 6 lanového dopravníka 5 je sklopný len smerom na presuvňu 1 a palec 4 hydraulického posunovadla 3 je sklopný len smerom na koľaj 2. Nad lanovým dopravnikom 5 v úrovni palca 6 je umiestnená prvá zarážka 8 otočná len v smere na presuvňu 1 a nad hydraulickým posunovadlom 3 v úrovni palca 4 je umiestnená druhá zarážka 7 otočná len v smere od presuvne 1.Hydraulické posunovadlo 3 vyťahuje pecné vozy z presuvne 1 na koľaj 2 a vytvára tak zásobu pecných vozov. Lanový dopravník 7 je pritom v takej polohe, že jeho palec 6 je sklopený pod prvou zarážkou 8, a preto neprekáža pohybu pecných vozov z presuvne 1pecné vozy po jednom z koľaje 2 na presuvňu 1 a rozoberá tak zásobu pecných vozov. Hydraulické posunovadlo 5 je pritom v takej polohe, že jeho palec 4 je sklopetný pod druhou zarážkou 7, a preto neprekáža pohybu pecných vozov z koľaje 2 na presuvňu 1.Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji pozostávajúce z presuvne, koľaje, hydraulického posunovadla so sklopným palcom, lanového dopravnika so sklopným palcom a dvojice zarážiekvyznačujúce sa tým, že prvá zarážka (S) otoč- .ná v smere natláčania vozov na presuvňu (1) je umiestnená nad vozíkom lanového doprav níka (5) v úrovni sklopného palca (6) lanového dopravníka (5) a druhá zarážka (7) otočná v smere vyberania pecných vozov z presuvne (1) je umiestnená nad vozíkom hydraulického posunovadla (3) v úrovní sklopného palca (4) hydraulického posunovadla (3).

MPK / Značky

Značky: dopravu, obojsmernú, zariadenie, jednej, koľaji, vozov, pecných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218177-zariadenie-na-obojsmernu-dopravu-pecnych-vozov-na-jednej-kolaji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji</a>

Podobne patenty