Práškový detergenčný prostriedok s obsahom abrazíva s vysokým čistiacim účinkom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Práškový detergenčný prostriedok na báze abrazív, zložiek regulujúcich abrazívny efekt a povrchovoaktívnych látok, polyfosfátov, pufračných zložiek, plnidiel a iných prísad je vyznačený tým, že obsahuje 10 až 95 % abrazívnych zložiek tvorených zmesou mletej skloviny a živca v hmotnostnom pomere 5:95 až 95:5 o granulometrickom zložení: zostatok na site o priemere ôk 0,125 mm max. 1 o%, zostatok na site o priemere ôk 0,063 mm max. 10 %, zostatok na site o priemere ôk 0,045 mm max. 60 %. Tvrdosť abrazívnych zložiek je v rozmedzí 5 až 6° tvrdosti. Detergenčný prostriedok obsahuje ako zložky regulujúce abrazívny efekt 0,05 až 5 % hmotnostných bentonity alebo íly.

Text

Pozerať všetko

- abrazív, zložiek regulujúcílch abrazívny efekt(75) Autor vynálezu LOHYNSKÝ IVAN ing., CESNEK JÁN ing., MORAVČÍK ALFONZ ing., CSc., SLÁDEK JAROSLAV ing. CSC., SCHMIDT ŠTEFAN, BRATISLA- i(54) Práškový detergenčný prostriedok s obsahom abrazíva s vysokým čistiacim účinkomPráškový detergeznčný prostriedok na bázea povrchovoaktívnjrch látok, polyfosfátov,pufrtačnýoh zložiek, plnidliel a ilných prísądv je vyznačený tým, že obsahuje 10 až 95 0/0 abrazívnych zložiek tvorených zmesou mletej sklovi-ny a živca v hmotnostnom pomere 595 až 955 o granulometrickom zložení zostatok na site o priemere ôk 0,125 mm max. 10/0,zostatok na site o priemere ôk 0,063 mm max. 10 0/0, zostatok na site o priemere ôk 0,045 mm max. 60 0/0. Tvrdosť abrazívnych zložiek je V rozmedzí 5 až 6 ° tvrdosti. Detergenčný prostriedok obsahuje ako zložky regulujúce abrazívny efekt 0,05 až 5 0/0 hmotnostných bentonity alebo íly.Vynález sa týka práškových detergenčwnýchprisad regulujúcich abrazívny efekt a ďalej obsahujúce povrchovoaktívne látky, fosfáty,chelatotvorné látky, enzymatické prísady,bieliace prísady, dezinfekčné prísady, leštiace prísady, pufračné zložky, parfémové kompozícíe a iné.Súčasné čistiace prostriedky obsahujú abrazívne zložky s vysokým rozptylom tvrdosti a širokým spektrom granulometrického zloženia. Tieto abrazívne zložky pôsobením na povrch čistenej plochy pod tlakom sa bud rozrušujú a klžu, resp. abrazívlne zložky s vysokou tvrdosťou a vysokým obsahom častíc nad 100 mikrometrov pod uvedeným tlakom spôsobujú narušenie celistvosti čistenej plochy. Takéto čistiace prostriedky vo zvýšenej miere narušujú čistené povrchy, pričom čistiaci efekt je nižší vplyvom nižšieho merného povrchu.Tento nedostatok odstraňuje práškový čistiaci detergent podľa vynálezu, ktorého podstata je, že obsahuje abrazíva s definovaným granulometríckým zložením, definovanou tvrdosťou a zložky regulujúce abrazívny efekt. Hlavný účinok sa prejavuje V tom, že abrazívna zložka má tvrdost V blízkosti tvrdosti čistenej plochy (56 stup. tvrdosti), pričom jej definované granulometrické zloženie znižuje možnost porušenia čistenej plochy ako výsledok rovnomerného rozloženia pôsobiaceho tlaku na všetky jeho častice a tým aj na čistenĺĺ plochu. Samotný abrazivny účinok abrazív podľa predmetu vymálezu je regulovaný zložkami vrstevnatých kremičitanov (bentonitov alebo ílov). Celkový čistiaci účinok je ďalej zvýšený optimálnou skladbou ďalších jeho zložiek.Možné zloženia práškových čistiacich detergentov podľa vynálezu sú uvedené V niektorých príkladochČistiaci detergent je určený na čistenie smaltovaného kuchynského riadu. Granulometrické zloženie abrazíva je nasledovnézostatok na site 0,125 mm 1 0/0 zostatok na site 0,063 mm . 9 0/0 zostatok na site 0,045 mm × 52 0/0 Príklad 2Čistiaci detergent je určený na čistenie kúpeľňových vani, drezov a iných smaltovaných kúpelňových zariadení.Granulometrické zloženie abrazíva je nasledovnézostatok na site 0,125 mm 0,7 0/0 zostatok na site 0,063 mm 8,0 0/0 zostatok na site 0,045 mm 54,0 0/0 Príklad 3Kyslý čistiaci detergent na čistenie vani, armatúr od úsad anorganických solí vzniklých používaním úžitkovej vody.Granulometrické zloženie abrazíva je nasledovnézostatok na site 0,125 mm 1,0 0/0 zostatok na site 0,063 mm 9,5 0/0 zostatok na site 0,045 mm 50,0 0/0 Príklad 4Dezinfekčný čistiaci prostriedok na čistenie a dezinfekciu kúpeľní, WC a pod.Granulometrícké zloženie abrazíva je nasledovnézostatok na site 0,125 mm 0,5 °/o zostatok na site 0,063 mm 5,5 0/0 zostatok na site 0,045 mm 58,0 0/0 Príklad 5Čistiaci prostriedok je určený na čistenie.Granulometrické zloženie abrazíva je nasle dovnézostatok na site 0,125 mm 1,0 0/0 zostatok na site 0,063 mm 9,0 0/0 zostatok na site 0,045 mm 54,0 0/0Tieto príklady objasňujú, ale nijako neobme~ » dzujú využitie predmetu vynálezu.l. Práškový detergenčný prostriedok s vysokým čistiaoim účinkom na báze abrazív,zložiek regulujúcich abrazívny efekt, povrchovoaktivnyoh látok, polyfosfátov, pufrasčmýoh zložiek, plnicliel vyznačený tým,že obsahuje 10-95 0/0 abrazivnych zložiek tvorených zmesou mletej skloviny a živca v hmotnostnom pomere 595 až 955 o granulometrickom zloženízostatok na site o priemere ôk max. 1 0/00,125 mm zostatok na site o priemere ôk 0,064 mm max. 10 0/0zostatok na site o priemere ôk2. Práškový detergernčný prostriedok podľabodu 1 vyznačený tým, že tv-rdost abrazivnych zložiek je v rozmedzí 5-6 ° tvrdosti.3. Práškový detergenčný prostriedok podľa bodu 1 vyznačený tým, že ako zložky regulujúce dbrazíxąny efekt obsahuje 0,05 až 5 hmotnostných percent bentonitov alebo ilov.

MPK / Značky

Značky: vysokým, prostriedok, účinkom, detergenčný, čistiacim, práškový, obsahom, abrazíva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218169-praskovy-detergencny-prostriedok-s-obsahom-abraziva-s-vysokym-cistiacim-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Práškový detergenčný prostriedok s obsahom abrazíva s vysokým čistiacim účinkom</a>

Podobne patenty