Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece

Číslo patentu: 218165

Dátum: 15.09.1984

Autor: Lošák Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece sa týka oboru regulačnej techniky. Vynález rieši prevádzkovanie zirkónovej pece z jedného napájacieho zdroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že dutinka jednej zásuvky je pripojená k rozpínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača, dutinka druhej zásuvky je pripojená k spínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača, ktorého prepínací kontakt je pripojený k pólovej ovládacej jednotke, prívod jedného riadiaceho potenciometra je pripojený k spínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača, bežec tohto jedného riadiaceho potenciometra je pripojený k spínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínača, prívod druhého riadiaceho potenciometra je pripojený k rozpínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača a bežec tohto druhého riadiaceho potenciometra je pripojený k rozpínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínača. Vynález môže byť využitý v tepelnej technike.

Text

Pozerať všetko

Autor Vynálezu LOŠÁK DUŠAN, BRATISLAVA(54) Zapojenie na reguláciu zirkónovej peceZapojenie na reguláciu zirkónovej pece sa týka oboru regulačnej techniky.Vynález rieši prevádzkovanie zírkónovej pece z jedného napájacieho zdroja.Podstata vynálezu spočíva V tom, že dutinka jednej zásuvky je pripojená k rozpínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača,dutinka druhej zásuvky je pnipojená k spínaciemu kontaktu jedného dielu prepíinača,ktorého prepínaciĺ kontakt je pripojený k pólovej ovládacej jednotke, prívod jedného riadiaceho potencioinetra je pripojený k spínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača,bežec tohto jedného riadiaceho potenciometra je pripojený k spínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínača, prívod druhého riadiaceho potenciometna je pripojený k rozpínaciemu kontaktu druhého dielu prepinača a bežec tohto druhého riadiaceho potencio metra je pripojený k rozpínaciemu kontaktutretieho dielu prespínača. Vynález môže Toyt využítý v tepelnej technike.Vynález sa týka zapojenia na reguláciulzírkónovej pece jedným napájacím zdro jom.Doteraz sa regulácia zirkónovej pece prevádza tak, že sa táto pomocným odporovým vínutím napájaným z jedného zdroja vyhreje na požadovanú teplotu a potom sa uvedie do činnosti samotná zirkónová pec napájaná z druhého zdroja. Nevýhodou takéhoto riešenia je potreba dvoch riadených zdrojov,obsluha týchto zdrojov, riešenie nezodpovedá plnej automatizáciu.Uvedené nedostatky odstnaňuje navrhované zapojenie na reguláciu zirkónovej pece.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dutinka jednej zásuvky je pripojená k rozpínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača,dutinka druhej zásuvky je pripojená k spí naciemu kontaktu jedného dielu prepínače, jktorého prepínací kontakt je pripojený k pólovej ovládacej jednotke, prívod jedného riadiaceho potenciometra je pripojený k spínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínače,prívod druhého riadiaceho potenciometra je pripojený k rozpínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača .a bežec tohto druhého riadiaceho potenciometra je pripojený k rozpínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínač-a. Výhoda navrhovaného zapojenia spočíva V jednoduchosti a malých nákladoch na vyhotovenie, pričom dovoľuje napájat oba spotrebiče z jedného riadeného zdroja.Celkové schematické zapojenie na reguláciu zirkónovej pece je znázornená na priloženom výkrese.Zapojenie pozostáva z jednej zásuvky A,pripojenej k nulovému vodiču siete, kostre i prepínaču druhej zásuvky B pripojenej k nulovému vodiču, siete, kostre i prepínaču pólovej ovládacej jednotky C, pripojenej k fázovému vodsiču siete zapaľova-oieho obvodu D, pripojené-ho k riadiacim potencio metrom jedného riadiaceho potenciometra EZapojenie podľa vynálezu používame tak,že do jednej zásuvky A sa pripojí pomocné odporové vinutie nábehového spotrebiča, do druhej zásuvky B sa pripojí zírkónová pec. Zírkónová pec sa predohreje pomocným odporovým vinutím, ktorého príkon sa nastaví druhým riadiacim potenciometrom F. Po dosiahnutí požadovanej teploty V zirkónovej peci sa prepne prepínač, ktorý zabezpečí príkon do zirkónovej pece, riadeným jedným riadiacim potenciometrom E a regulátor teploty G automaticky udržuje nastavenú veľkost teploty V peci.Zapojeniemožno s výhodou použiť na bezpečné prevádzkovanie zirkónových pecí.Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece,kde nulák siete je pripojený k jedným dutinkám zásuviek ich cychraąnné kolíky sú spojené s kostrou, fáza tejto siete je pripojená k pólovej ovládacej jednotke, ktorá je spojená s výstupom zapaľovacieho obvodu, pripojeného k riiadiacemu potencíometru i regulátoru teploty vyznačuje sa tým, že dutinka jednej zásuvky (A) je pripojená k rozpínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača (H), dutinka druhej zásuvky (B) je pripojená k spínaciemu kontaktu jedného dielu prepínača (H), ktorého prepínací kontakt jepripojený k pólovej ovládacej jednotke (C),prívod jedného ovládacieho potenciometrra(E) je pripojený k spínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača (H), bežec tohoto jedného riadiaceho potencíometra (E) je pripojený k spínacíemu kontaktu tretieho dielu prepĺnača (H), pričom prívod druhého riadiaceho potenciometra (F) je pripojený k rozpínaciemu kontaktu druhého dielu prepínača (H) a bežec tohoto druhého riadiaceho potenciometra (F) je pripojený k rozpínaciemu kontaktu tretieho dielu prepínača (H).

MPK / Značky

Značky: zapojenie, reguláciu, zirkónovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218165-zapojenie-na-regulaciu-zirkonovej-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na reguláciu zirkónovej pece</a>

Podobne patenty